بیمه درمان |بیمه تکمیلی انفرادی و گروهی ایران 1314

بیمه درمان

  بیمه درمان ،بیمه ایران بعنوان تنها شرکت دولتی در کشور فعالیت می‌کند.بیمه درمان ، این شرکت در سال 97، 20% از فروش کل بیمه‌های تکمیلی را به خود اختصاص داده است. بیمه درمان ،در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت‌ها در کشور از خدمات بیمه تکمیلی گروهی ایران استفاده می‌کنند.بیمه درمان ، چرا که با بسیاری […]