بیمه زندگی |پرسودترین بیمه عمر ایران {100% باارزش}

بیمه عمر

بيمه زندگی و سرمايه گذاري از ترکيب بيمه هاي فوت و بيمه هاي حيات تشکيل شده است به همين علت در مجموعه بيمه‌هاي زندگی مختلط قرار مي گيرد. بيمه هاي زندگی مختلط علاوه بر تامين خطر فوت جنبه پس اندازي نيز دارد. در اين نوع بيمه نامه‌ها هدف تامين افراد خانواده در هنگام فوت و همين […]