استعلام و تعریف بیمه شخص ثالث چیست؟

در کشور ایران ، استعلام و تعریف بیمه شخص ثالث بیمه ایران واضح و مشخص است.بیمه شخص ثالث بیمه نامه ای است که بیمه شده (شخص اول) از شرکت بیمه (شخص دوم) برای محافظت در برابر مطالبات شخص دیگر (شخص ثالث) خریداری کرده است.


آشنایی با استعلام و تعریف بیمه شخص ثالث

استعلام و تعریف بیمه شخص ثالث در اصل نوعی بیمه مسئولیت است . طرف اول مسئول خسارت یا خسارت آنها است ، صرف نظر از علت آن خسارت ها. یکی از رایج ترین انواع آن بیمه شخص ثالث بیمه خودرو است .

 

شخص ثالث در برابر ادعای خسارت و زیان ناشی از راننده ای که بیمه نشده ، اصلی نیست و بنابراین تحت بیمه نامه قرار نمی گیرد ، پوشش می دهد. راننده ای که خسارت وارد کرده شخص ثالث است.

دو نوع پوشش مسئولیت شخص ثالث خودرو وجود دارد:

 
  1. مسئولیت صدمات بدنی هزینه های ناشی از صدمات وارده به یک شخص را پوشش می دهد. هزینه های این آسیب ها می تواند شامل مراقبت از بیمارستان ، دستمزد از دست رفته و درد و رنج ناشی از حادثه باشد.
  2. مسئولیت خسارت ناشی از اموال هزینه های ناشی از خسارت یا از دست دادن اموال را پوشش می دهد. نمونه هایی از خسارت اموال شامل پرداخت هزینه جایگزینی محوطه سازی و صندوق های پستی و جبران خسارت ناشی از استفاده از سازه می شود.

مزایای استعلام و تعریف بیمه شخص ثالث

همانطور که قانون مستلزم آن است ، رانندگان باید حداقل حداقل مسئولیت جراحت بدنی و مسئولیت خسارت مالی را بر عهده داشته باشند. برخی از ایالت ها به هر دو نیاز ندارند یا محدودیت های دیگری دارند. هر ایالت حداقل نیاز خود را برای هر نوع پوشش تعیین می کند.

پوشش مسئولیت بسیار ضروری است

هر دو نوع بیمه شخص ثالث ، به ویژه برای اشخاصی مانند صاحبان خانه ، با دارایی های قابل توجه برای حفاظت ضروری است. هرچه پول و دارایی بیمه شده بیشتر باشد ، محدودیت بیشتر برای هر نوع پوشش بدهی باید باشد.


ملاحظات خاص در استعلام و تعریف بیمه شخص ثالث

در بیشتر کشورها ، بیمه شخص ثالث یا مسئولیت برای هر شخصی که از طرف شخص ثالث شکایت شده است اجباری است . بیمه مسئولیت عمومی شامل صنایع یا مشاغلی می شود که در فرایندها یا سایر فعالیتهایی شرکت می کنند که ممکن است بر اشخاص ثالث تأثیر بگذارد ، مانند پیمانکاران فرعی ، معماران و مهندسان. در اینجا ، شخص ثالث می تواند بازدیدکنندگان ، مهمانان یا کاربران یک مرکز باشد. اکثر شرکتها بیمه مسئولیت عمومی را در سبد بیمه خود قرار می دهند تا از آسیب به اموال یا صدمات شخصی محافظت کنند.

 

بیمه مسئولیت محصولات به طور معمول توسط قوانین ، که بر اساس کشورها و صنایع مختلف متفاوت است ، اعمال می شود. این بیمه همه کلاسها و انواع عمده محصولات ، از جمله مواد شیمیایی ، محصولات کشاورزی و تجهیزات تفریحی را پوشش می دهد. این شرکت ها را در برابر شکایات مربوط به محصولات یا قطعاتی که باعث آسیب یا جراحت می شوند ، محافظت می کند.


اهمیت استعلام و تعریف بیمه شخص ثالث

چیست؟

بیمه شخص ثالث در اصل نوعی بیمه مسئولیت است. بیمه نامه شخص ثالث توسط بیمه شده (شخص اول) از شرکت بیمه (شخص دوم) برای محافظت در برابر مطالبات شخص دیگر (شخص ثالث) خریداری می شود. اهمیت بیمه شخص ثالث این است که پوشش بیمه شده را برای جراحت یا خسارتی که ایجاد کرده است ارائه می دهد.


انواع استعلام بیمه خودروهای شخص ثالث چیست؟

دو نوع پوشش مسئولیت شخص ثالث خودرو وجود دارد: مسئولیت خسارت بدنی و مسئولیت خسارت مالی. مسئولیت صدمات بدنی هزینه های ناشی از صدمات وارده به یک شخص را پوشش می دهد. هزینه های این جراحات می تواند شامل هزینه هایی مانند دستمزد از دست رفته ، درد و رنج و صورتحساب مراقبت های بیمارستانی ناشی از حادثه باشد. مسئولیت خسارت ناشی از اموال ، هزینه های ناشی از خسارت یا از دست دادن اموال را پوشش می دهد ، مانند قرار دادن مصالح جدید یا حصار. اگر شخصی صندوق پستی شما را خراب کند ، ممکن است تحت پوشش قرار گیرد و همچنین جبران خسارت ناشی از استفاده از خانه شما را بپردازد. 1


انواع دیگر بیمه مسئولیت شخص ثالث چیست؟

بیمه مسئولیت عمومی شامل صنایع یا مشاغلی می شود که در فرایندها یا سایر فعالیتهایی شرکت می کنند که ممکن است بر اشخاص ثالث تأثیر بگذارد ، مانند پیمانکاران فرعی ، معماران و مهندسان. در اینجا ، شخص ثالث می تواند بازدیدکنندگان ، مهمانان یا کاربران یک مرکز باشد. اکثر شرکتها بیمه مسئولیت عمومی را در سبد بیمه خود قرار می دهند تا از آسیب به اموال یا صدمات شخصی محافظت کنند.

بیمه مسئولیت محصولات به طور معمول توسط قوانین ، که بر اساس کشورها و صنایع مختلف متفاوت است ، اعمال می شود. این بیمه همه کلاسها و انواع عمده محصولات را شامل می شود ، از تجهیزات تفریحی گرفته تا مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی. این بیمه برای محافظت از شرکت ها در برابر دعاوی ناشی از محصولات یا قطعاتی است که باعث آسیب یا صدمه می شود. 

source:investopedia

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]