انواع بیمه مسئولیت ،بر اساس قانونِ مسئولیت مدنی ایران، تمام افرادی که در جامعه به صورت حقیقی یا حقوقی در حال فعالیت هستند، در قبال زیان یا صدمات به دیگران مسئول بوده و نسبت به جبران آن باید اقدام کنند. هدف انواع بیمه مسئولیت ، جبران خسارت‌‌‌های وارده  است که بر اثر تقصیر یا خطای بیمه‌گزار متوجه دیگران شده است.
در انواع بیمه مسئولیت مدنی خسارت‌‌‌های مورد پوشش برای خسارت‌‌‌های بدنی و خسارت‌‌‌های مالی در نظر گرفته شده است. دقت داشته باشید که انواع بیمه مسئولیت یکی از حرفه‌ای‌ترین و مهم‌ترین بیمه‌‌نامه‌‌‌ها است. باید با مشاوره دقیق از کارشناس‌‌‌های بیمه‌‌ای تهیه شود تا در صورت استفاده از پوشش‌‌‌های بیمه‌‌نامه دچار مشکل نشوید.
در ادامه درباره انواع بیمه مسئولیت توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

لزوم بیمه مسئولیت

هر فردی با توجه نقش اجتماعی خود، ممکن است به سایر افراد صدمه مالی یا جانی وارد کند. از این رو، شخص در برابر زیانی که به دیگران وارد کرده، مسئول بوده و باید خسارت را جبران کند.نقش ما در جامعه متفاوت بوده و باید با توجه به شاخه‌های بیمه مسئولیت، یکی از انواع بیمه مسئولیت را انتخاب کنید.
برخی اوقات، زیان‌های وارد شده به شخص ثالث به قدری سنگین است که حتی جبران آن امکان پذیر نیست. در اینجا نیاز به یک پشتیبان و حمایتگر مانند بیمه مسئولیت احساس می‌‌‌شود.
در کل با توجه به اینکه بیمه مسئولیت، خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث را جبران می‌‌‌‌کند، بیمه‌گزار در طول مدت قرارداد خود با بیمه‌گر، احساس آرامش دارد.
اما با توجه به استقبال مردم از انواع بیمه مسئولیت، باید از شاخه‌ها و پوشش‌های انواع بیمه مسئولیت اطلاع داشته باشید.شاید بخواهید درباره این که بیمه شخص ثالث چیست، اطلاعاتی کسب کنید.


انواع بیمه مسئولیت

هر فردی که مالی از غیر را تلف کند، باید آن ضرر را جبران کند. اصل بیمه مسئولیت بر این توضیح برقرار است که هر کس موجب زیان مالی یا خسارت جانی دیگر افراد شود باید آن را جبران کرده و خسارت پرداخت کند. بیمه مسئولیت انواع گوناگونی دارد که به شرح زیر است:

آنچه که در صنعت بیمه به کار می‌‌‌‌رود، بیشتر بیمه مسئولیت مدنی است. در ابتدا توضیحی درباره بیمه مسئولیت مدنی خواهیم داد.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی تعهداتی را بر عهده می‌گیرد که بیمه‌گزار بر عهده دارد و اگر حادثه یا اتفاقی رخ دهد، تعهدات بیمه‌گزار را پرداخت می‌‌‌کند.

برای مسئول شناخته شدن یک فرد دو نظریه حقوقی وجود دارد که به شرح زیر است:
نظریه تقصیر: با توجه به این نظریه، شخص زمانی مسئول است که در انجام اعمال خود، مرتکب قصور یا خطا شده باشد.
نظریه خطر: این نظریه اینگونه تعریف شده است که هر شخصی که در اثر عمل و فعالیت خود، خطری برای دیگری ایجاد کند، مسئول جبران زیان وارد شده می‌‌‌باشد.
با تعریف بیمه مسئولیت مدنی آشنا شده‌اید، حال تعریف تعدادی از انواع بیمه مسئولیت مدنی را توضیح خواهیم داد.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت مدنی عمومی‌‌‌

با تهیه بیمه مسئولیت مدنی عمومی‌‌‌، اشخاص در قبال زیان‌‌‌های مالی و جانی غیر عمدی که در کارهای روزانه به افراد ثالث وارد می‌کنند، بیمه خواهند شد.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

این نوع بیمه‌‌نامه در حقیقت برای تعهد اشخاص در مقابل افراد ثالث در رابطه با مشاغل است. این نوع بیمه انواع مختلفی دارد. مانند: بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسئولیت مهندسی و بیمه مسئولیت پزشکی که هر کدام تعریف جداگانه دارند.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، تعهد تولیدکننده در مقابل مصرف کننده کالا است. با توجه به این نوع از انواع بیمه مسئولیت، اگر محصول تولید شده باعث ضرر مالی یا جانی مصرف کننده شود، این ضرر و زیان را جبران خواهد کرد. همچنین از این بیمه برای فروشنده‌‌‌ها و توزیع کننده‌‌‌های کالا هم استفاده خواهد شد.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

این نوع از بیمه‌‌نامه تعهد می‌کند که خطا، اشتباه و قصور پزشکان را در عمل‌‌‌های جراحی برعهده بگیرد. به طور کلی این نوع از بیمه‌‌نامه تعهدات قانونی پزشک نسبت به بیمار را به بیمه‌گر منتقل می‌کند.
اگر پزشک به درمان بیمار اقدام کند یا دستور درمان بیمار را صادر کرده باشد، بیمه مسئولیت پزشکان بر اساس بیمه‌‌نامه، مسئولیت پزشک را برعهده دارد. حتی اگر این درمان با رضایت کامل بیمار انجام شود باز هم بیمه‌گر مسئولیت درمان را قبول می‌کند.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

این نوع از بیمه در انواع بیمه مسئولیت قرار می‌گیرد و زیر شاخه بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای است.  اگر حادثه‌ای رخ دهد، تمام ضرر‌‌‌های مالی و جانی وارد شده به کارکنان جبران خواهد شد.کارمندان قراردادی، استخدامی‌ و روزمزد مشمول  این بیمه‌‌ نامه هستند. تمام کارمندان و کارکنان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان قرار می‌گیرند.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین در ساختمان‌‌‌ها

طبق این بیمه‌‌نامه، مسئولیت حرفه‌ای مهندسان در ارتباط با طراحی، محاسبه و بازرسی ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.بر اساس قوانین انواع بیمه مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان ، قانون شهرداری و آیین نامه‌‌‌های اجرایی مرتبط، مسئولیت مهندسی ساختمان‌‌‌ها بر عهده بیمه‌گر خواهد بود.
بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ساختمان متعهد می‌شود که تمام زیان‌‌‌های وارد شده به افراد ثالث، کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی و مالکین ساختمان را پرداخت کند.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت قراردادی

این بیمه مسئولیت به نوعی ناشی از توافقی است که بین دو طرف قرارداد منعقد می‌شود. همچنین، در آن قصور طرفین قرارداد پوشش داده می‌‌‌‌شود.

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی

بیمه مسئولیت مدنی حمل و نقل داخلی، مسئولیت متصدیان حمل در قبال ارسال کننده‌ها و صاحبان کالا را پوشش می‌‌دهد. هر گونه حادثه‌ای که از حمل و نقل به بار آسیب وارد کند را هم تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه‌نامه برای حمل نقل‌های زمینی، هوایی و دریایی قابل استفاده است.

بیمه مسئولیت متصدیان شرکت‌های بین المللی کالا از طریق جاده CMR

موضوع این بیمه‌ نامه مسئولیت بیمه‌گزار در مقابل صاحبان کالا یا ذی حقوق آن‌ها طبق مقررات قرارداد CMR بین‌المللی در رابطه با راه بیمه‌ نامه‌های حمل و نقل کالا از طریق جاده است.


انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت متقابل

بیمه مسئولیت متقابل از انواع بیمه مسئولیت است که در حقیقت تعهدی متقابل در مقابل افراد دیگر شکل می‌گیرد.( تعهدی یک جانبه از سمت یک شخص به شخص دیگر)
پوشش‌‌‌های این بیمه‌‌نامه متفاوت است و انعطاف پذیری بسیاری دارد. با توجه به اینکه پوشش‌‌‌های بیمه مسئولیت متقابل تنوع زیادی دارد، مورد استقبال افراد و شرکت‌‌‌های گوناگون قرار گرفته است.

وظایف بیمه‌گزار و بیمه‌گر در انواع بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت بیمه‌گر و بیمه گزار هر کدام وظایفی دارند که به شرح زیر است:


انواع بیمه مسئولیت ،خسارت خارج از تعهد انواع بیمه مسئولیت

با توجه به نوع بیمه مسئولیت، خسارات خارج از تعهد بیمه‌‌نامه گوناگون است. برخی را در اینجا اشاره خواهیم کرد. این موارد به شرح زیر است:


انواع بیمه مسئولیت ،خرید بیمه مسئولیت

همانطور که گفته شد، بیمه مسئولیت را می‌توان یکی از مهمترین بیمه‌‌نامه‌‌‌ها دانست. با توجه به گوناگونی انواع بیمه مسئولیت باید از یک مشاوره یا متخصص بیمه‌‌ای کمک گرفت. آنچه که در پوشش‌‌‌های بیمه باید در نظر گرفت، نوع شغل و میزان خسارات بیمه‌گزار است. بنابراین با دریافت مشاوره می‌توانید پوشش‌‌‌ها را به درستی انتخاب کنید.برای انتخاب انواع بیمه مسئولیت می‌توانید از طریق باکس نظرات، سوالات خود را مطرح نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشند.

source:bimeh.com
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]