بیمه آتش سوزی بیمه ایران

بیمه آتش سوزی بیمه ایران (fire insurance)

بیمه آتش سوزی بیمه ایران ابزاری مناسب برای جبران زیان های مالی ناشی از عصیان گری آتش است .هر چند آتش به صورت طبیعی قبل از ما انسان ها در طبیعت بوده است اما شناخت انسان به ایجاد ، کنترل و به خدمت گرفتن آتش برای طبخ غذا، گرمایش و حفاظت به حدود یک میلیون سال پیش باز میگردد .گفته میشود آتش خدمتکار خوبی است اما ارباب خیلی بدی است . هر چقدر دیدن رقص شعله های آتش در یک روز برفی زمستانی در کنار شومینه با یک فنجان قهوه در دست هیجان انگیز و رویایی است ،هزاران بار بیشتر تماشای عصیانگری زبانه های آتش در خرمن زندگی یک خانواده یا تولید کننده تلخ و ویرانگر است . 


خطرات اصلی در بیمه آتش سوزی بیمه ایران :  آتش ،  صاعقه ،  انفجار

آتش (FIRE):

آتش نتیجه یک عمل شیمیایی است که از ترکیب اکسیژن، حرارت و یک ماده قابل اشتعال به دست می آید و در اثر این فعل و انفعال شعله و حرارت تولید میشود .وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژن و ماده سوختنی برای ایجاد آتش الزامی است. سوختن يا به صورت كنترل شده به منظور خاص مثلاً توليد انرژی انجام مي گردد و يا به صورت آتش سوزی آثار زيانبار از خود بر جای می گذارد. آتش سوزی هنگامی مصداق پيدا میكند كه سوختن به طور ناخواسته در محل نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جای گذاردن آثار سوختگی ايجاد خسارت نمايد. آتش سوزی دارای معنی و مفهوم جامع تری از آتش مي باشد.  هر آتشی، آتش سوزی نيست ولی هر آتش سوزی يك آتش است.


بیمه آتش سوزی بیمه ایران ،صاعقه یا رعد و برق( LIGHTNING ) :

در راهنمای بیمه ایران ،بیمه آتش سوزی صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر يا بین ابر و زمین كه بر اثر القای دو بار مختلف به وجود مي آيد. مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نيست بلكه منظور، خسارت مستقيم ناشی از صاعقه است كه اصطلاحاً آن را صاعقه سرد می نامند و بدون آتش سوزی توليد مي شود مانند: گداخته شدن، تركيدن، سوختن از رو. صاعقه ای كه در نزديكی موتور يا ماشين ديگری به سيم های موجود در هوای آزاد كه نيروی برق را به آن موتور منتقل می كند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم، به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می شود كه اينگونه خسارات از تعهد بيمه گر خارج است.

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

به طور خلاصه خساراتی كه در اثر حرارت مستقيم يا غير مستقيم صاعقه و يا در اثر نيروی آن توليد شوندخسارات مستقيم صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب ميگردند اما خساراتی را كه در اثر انرژی الكتريكی صاعقه توليد شوند خسارات غير مستقيم صاعقه نامیده میشوند كه تحت پوشش بیمه نیستند.


بیمه آتش سوزی بیمه ایران ،انفجار (EXPLOSION) :

انفجار عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژی از انبساط گاز یا بخار.انفجار در طبیعت به اشکال مختلف وجود خواهد داشت که همگی آنها در بیمه آتش سوزی قابل بیمه شدن نیستند از جمله انفجارات هسته ای و مواد منفجره و … و بعضاً طبق یک شرایط خاصی و با منظور نمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت.


خطرات فرعی در بیمه آتش سوزی بیمه ایران :

در بیمه آتش سوزی بیمه ایران علاوه بر خطرات اصلی فوق با انتخاب و پرداخت حق بیمه مربوطه ، بیمه گذاران میتوانند خطرات فرعی زیر را همراه با خطرات اصلی خریداری نمایند :

1- زلزله و آتش فشان


2- طوفان ، تندباد ، گردباد


3- ترکیدگی لوله های آب


4- هزینه پاکسازی


5- شکست شیشه


6- رانش زمین


7- سرقت (با شکست حرز)


8- آشوب ، بلوا ، شورش ، اعتصاب


9- سیل و طغیان آب رودخانه ها و دریاها


10- سقوط هواپیما و هلی کو پتر و قطعات آنها


11- عدم النفع یا وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی


12- انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی


13- ضایعات ناشی از آب باران ذوب برف و سنگینی برف


14- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار


15- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار 


16- خسارت ناشی از نوسانات برق


17- سقوط بهمن


18- برخورد جسم خارجی


19- خودسوزی


20- خسارت وارده به چاه و تاسیسات آن بدلیل ریزش دیواره چاه


21-خسارت وارده به ساختمان و تاسیسات و محتویات آن و همچنین خسارت مربوط به ریزش دیواره چاه


22- خسارت های ناشی از ریزش مواد مذاب


23- خسارت  های ناشی از گاز آمونیاک و فریون در سردخانه ها


الزام قانونی مدير ساختمان برای خرید بیمه آتش سوزی بیمه ایران

ماده 14 قانون تملك آپارتمانها :مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون بوسیله مدیر تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها :مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله ‌مدیر، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

هشدار :
قانون مدیری که به این وظیفه عمل نکند را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می‌داند. زیاندیدگان حق دارند علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی که در اثر آتش‌سوزی به ساختمان آنها وارد شده است را مطالبه کرده و خسارت دریافت کنند. 


مدت بیمه آتش سوزی بیمه ایران :

مدت بیمه آتش سوزی معمولا یک ساله است اما در صورت درخواست بیمه گذار صدور و خرید آنلاین بیمه نامه در زمان های کمتر یا بیشتر از یکسال امکان پذیر است  .


طرح های بیمه آتش سوزی بیمه ایران :

معمولا با ترکیب خطرات اصلی با چند خطر فرعی و افزودن بیمه های مسئولیت و اشخاص و همچنین ارایه تخفیف های خاص یک بسته بیمه ای یا طرح طراحی و به بازار عرضه میگردد از جمله طرح های موفق بیمه ایران میتوان از طرح های زیر نام برد :

طرح جامع اصناف (قابل ارائه به اصناف مختلف )

طرح حامی خانه و خانواده  ( قابل ارائه به واحد های مسکونی )

طرح جامع شهرک های صنعتی (قابل ارایه به کارگاهها و کارخانجات مستقر در شهرک های صنعتی کشور)

طرح جامع روستاییان (قابل ارایه به روستاییان )


انواع پوشش های خاص در بیمه آتش سوزی بیمه ایران :

1-    بیمه آتش سوزی با شرایط اولین خسارت

2-    بیمه آتش سوزی با شرایط جایگزینی

3-  بیمه آتش سوزی با شرایط اظهارنامه ای یا شناور

منبع: بیمه سرا