بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد،اتومبیلهای سواری شخصی

بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ,حق بیمه اتومبیل های سواری که بیش از ده سال از ساخت آنها نمی‌گذرد بر اساس درصدی از ارزش مورد بیمه به ترتیب جدول زیر تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات خودرو / حداکثر ارزش وسیله نقلیه تا
ده میلیون ریال
مازاد
بر ده میلیون ریال
مازاد
بر بیست میلیون ریال
مازاد
بر سی میلیون ریال
1 تا 4 سیلندر 1.2 1.6 2 2.4
2 4 سیلندر به بالا 1.4 1.8 2.2 2.6

 بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،اتومبیلهای سواری عمومی

بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،حق بیمه طبق ماده یک محاسبه و حسب مورد استفاده درصدی از کل حق بیمه به شرح زیر به آن اضافه خواهد شد.

  • اتومبیلهای سواری کرایه و تاکسی به میزان درصد 50٪
  • اتومبیلهای ویژه آژانس و تعلیم رانندگی و کرایه خطی به میزان 40 درصد ویژه آزمایش رانندگی 40٪

 بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،وانت و انواع وسایط نقلیه بارکش

 

چهار مواد ـ نفت، گازوییل ، روغن و روغن سیاه5/2٪
بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،حق بیمه بدنه انواع بارکش بر حسب درصد از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول شماره 2 محاسبه و تعیین می‌گردد.
بخشنامه 2353/3 مورخ 13/2/74 خسارت ناشی از بارگیری و باراندازی

ردیف مشخصات خوردو بر اساس ظرفیت مجاز بارگیری نرخ (درصد) نوع اطاقک و یدک
1 وانت حداکثر تا دو تن 1.5 معمولی و دوکابین
2 کامیونت حداکثر پنج تن 2.5 اطاق بار معمولی (چوبی و فلزی)، کمپرسی، جرثقیل، کانتینر
3 کامیون و تریلر با انواع یدک بیش از پنج تن 3.5 تانکر، حمل شیشه، کپسول گاز، حمل مرغ و سردخانه دار، حمل شیر
1.7 کفی
2 اطاق بار معمولی، تانکر (حمل شیر، روغن نباتی مایع، قیر و آب) تریلی کفی بغلدار (چوبی و فلزی) کامیون جرثقیل دار
2.5 کمپرسی، کامیون و تریلر بونکردار، سیمان و حمل گندم، پمپ انتقال بتون و حفاری چاه، (کانتینردار چادری و فلزی) یخچال دار و تانکرهای دو جداره، حمل شیر، میکسردار، حمل کپسول گاز، تانکر مخصوص حمل نفت و گازوییل حمل روغن موتور، کامیون مسقف مرغ زنده
3 تانکر مخصوص حمل بنزین و نفت جت
3.5 تانکر مخصوص حمل گاز و مواد اسیدی
3.5 کلیه وانت های دو کابین 2.5 مزدا، نیسان، تویوتا، نیسان پی کاب، شورلت …

بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،تریلرهای با بیش از 20 سال ساخت 5٪ نرخ بایستی محاسبه شود.(تعرفه قدیم)
تریلر کم شکن ولو 7/1 درصد (بدلیل سرعت کمتر که از تریلر معمولی دارد) کد41و72


 بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،مینی بوس و اتوبوس

بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،حق بیمه انواع مینی‌بوس و اتوبوس بر حسب درصدی از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول زیر محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات خودرو بر اساس ظرفیت نرخ (درصد) موارد استفاده وسیله نقلیه
1 مینی بوس تا ظرفیت 21 نفر 3 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
2.5 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)
2 انواع اتوبوس 3.5 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
3 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)

 

 بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،ماشینهای راهسازی و کشاورزی

بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،حق بیمه این نوع وسایل بترتیب جدول ذیل محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات وسیله نقلیه نرخ درصدی از ارزش وسیله نقلیه
1 غلطک، کمباین، میکسر، اسکریپر، تیلر 1
2 بولدوزر، لودر چرخ زنجیری، گریدر، بیل مکانیکی، تراکتور، لیفت تراک، فینشر (پخش آسفالت) 1.5
3 لودر چرخ لاستیکی، دمپر 2
4 یونیماک، آسفالت تراشی 2.5
 • ماده 6- اتومبیلهایی که دارای وسایل اضافی هستند:
  حق بیمهاتومبیلهایی که دارای لوازم و وسایل اضافی هستند مانند آمبولانس، ماشینهای آتش نشانی، اتومبیلهای حمل خون، آزمایشگاه‌های سیار، فرستنده‌های سیار و … (به استثناء اتومبیلهای سواری) از دو قسمت زیر تشکیل می‌گردد.


 بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،فرانشیز

فرانشیز خسارت جزیی و کلی ناشی از پوشش‌های مورد تعهد برای کلیه وسایط نقلیه ذکر شده در موارد قبلی ده درصد مبلغ خسارت می‌باشد.


بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،فرانشیز در بیمه بدنه

بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.

  • بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،فرانشیز خسارتهای جزیی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسایط نقلیه به شرح ذیل:
   • فرانشیز خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
   • فرانشیز خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت حداقل 500.000 ریال
  • در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل علاوه بر موارد مذکور 10% به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد(صرفاً درصد)
   • سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 3سال باشد.
   • سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد.
  •  فرانشیز خسارت ناشی از حوادث تصادفات رانندگی در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیمه شده،مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد به نصف فرانشیز خسارت اول تقلیل میابد(درصد و حداقل).
  •  فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی 10% مبلغ خسارت تعیین میگردد.
  • فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزیی و کلی 20% مبلغ خسارت تعیین میگردد.

تبصره : بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،چنانچه بیمه نامه ای برای مدت بیش از یکسال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد فرانشیز به صورت سالانه اعمال خواهد شد و در غیر اینصورت تعداد خسارات در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

 • ماده 9 – تخفیفات در بیمه بدنه
   • تخفیف عدم خسارت:
    هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد.

    • برای سال اول 25% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
    • برای سال دوم 35% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
    • برای سال سوم 45% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
    • برای سال چهارم و بعد 60% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
   • تخفیف گروهی(کثرت تعداد)
    بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،در صورتی که بیمه گذار بیش از یکصد دستگاه اتومبیل جهت پوشش بیمه بدنه معرفی نماید 20% تخفیف گروهی اعطاء می گردد.
   • تخفیف اعضاء هیئتعلمی
    اعضاء هیئتعلمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند یک دستگاه اتومبیل شخصی متعلق به خود را با معرفی نامه از دانشگاه و موسسه آموزشی مربوطه با استفاده 20% تخفیف بعنوان(تخفیف هیئتعلمی)تحت پوشش بیمه بدنه قرار دهند.
   • تخفیف صفر کیلومتر
    بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر که با ارایه مستندات مربوطه حداکثر بیش از یکماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای 20% تخفیف بیمه صفر کیلومتر بلامانع می باشد.
   • تخفیف کارکنان شرکت و یا صنعت بیمه کشور
   • تخفیف ویژه نمایندگان و شبکه نمایندگی
    این تخفیف فقط به مسئول محترم شبکه نمایندگی و اعضای محترم هیئتمدیره شرکتهای خدمات بیمه ای تعلق گرفته و با ارایه معرفی نامه معتبر از معاونت امور نمایندگان برای یک دستگاه وسیله نقلیه به آنها قابل اعطا میباشد.

  تبصره : بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،بدیهی است مجموع تخفیفات اعطایی به حق بیمه هر فقره بیمه نامه بدنه از 60% حق بیمه متعلقه تجاوز نخواهد نمود.

 • ماده 10-حق بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت: حق بیمه مندرج در بخش اول برای مدت یکسال تمام خواهد بود. در صورتی که مدت بیمه کمتر از یکسال باشد حق بیمه طبق جدول زیر تعیین خواهد شد.
  از 1 روز تا 5 روز 5٪ حق بیمه سالیانه
  از 6 روز تا 15 روز 10٪ حق بیمه سالیانه
  از 15روز تا یکماه 20٪ حق بیمه سالیانه
  از یکماه تا دو ماه 30٪ حق بیمه سالیانه
  از دو ماه تا سه ماه 40٪ حق بیمه سالیانه
  از سه ماه تا چهارماه 50٪ حق بیمه سالیانه
  از چهارماه تا پنج ماه 60٪ حق بیمه سالیانه
  از پنج ماه تا شش ماه 70٪ حق بیمه سالیانه
  از شش ماه تا هفت ماه 75٪ حق بیمه سالیانه
  از هفت ماه تا هشت ماه 80٪ حق بیمه سالیانه
  از هشت ماه تا نه ماه 85٪ حق بیمه سالیانه
  از نه ماه تاده ماه 90٪ حق بیمه سالیانه
  از ده ماه تا یازده ماه 95٪ حق بیمه سالیانه
  از یازده ماه تا دوازده ماه 100٪ حق بیمه سالیانه
 • ماده 11- قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه
  بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،قلمرو جغرافیایی خطر یکی از موضوعاتی است که باید در بیمه نامه مشخص باشد،منظور از قلمرو جغرافیایی محدوده جغرافیایی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه در آن محدوده دچار حادثه بشود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از آن محدوده خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت حداقل 50% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینماید و شرط ذیل باید در بیمه نامه به صورت الحاقی قید گردد:

  • بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد ،در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است نسبت به تهیه گزارش پلیس از کشوری که حادثه در آن اتفاق افتاده اقدام و آن را همراه با عکس از مواضع آسیب دیده اتومبیل و فاکتورهای مربوط به تعمیرات و پس از تایید مدارک یاد شده توسط سفارتخانه یا کنسولگری ایران واقع در کشور مذکور به بیمه گر تحویل نماید.
  • بیمه بدنه چند درصد خسارت را میدهد خسارت در ایران طبق شرایط بیمه نامه پرداخت میگردد و بیمه گر هیچگونه تعهدی در مورد تهیه و یا اخذ مجوز خروج ارز از کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
Source:iraninsurance.ir
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]