بیمه حوادث چیست ،بیمه حوادث اشخاص بعد از بیمه شخص ثالث یکی از مهم ترین نیازهای بیمه‌ای مردم به حساب می‌آید که می‌تواند هنگام بروز حوادث بسیار کارآمد و مفید باشد. بیمه حوادث چیست ،بسیاری از مردم تصور می‌کنند بیمه‌ نامه حوادث فقط یک نوع ساده از بیمه است.

 

بیمه حوادث چیست ،اما جالب است بدانید که این بیمه انواع مختلف دارد که بسته به نیازهایمان می‌توانیم از آنها در جای خود استفاده کنیم.


بیمه حوادث چیست ،مطالب مورد نظر در این مقاله عبارتند از :

تعیین حق بیمه در ‌‌بیمه حوادث اشخاص

انواع ‌‌بیمه حوادث اشخاص

وظایف و تعهدات ‌بیمه‌گذار ‌‌بیمه حوادث اشخاص

وظایف ‌بیمه‌ شده، ‌‌بیمه‌گذار و ‌ذی‌نفع در صورت وقوع حادثه

فسخ بیمه‌نامه بیمه حوادث

نکات مهم در بیمه حوادث اشخاص

نحوه حل و فصل اختلاف در بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث اشخاص چیست؟

اصطلاحات عمومی ‌‌بیمه حوادث اشخاص

اصطلاحات تخصصی ‌‌بیمه حوادث اشخاص

خطرات بیمه‌ شده

تعیین میزان غرامت ‌‌بیمه حوادث اشخاص

خسارت‌های خارج از تعهدات ‌بیمه‌گر در ‌‌بیمه حوادث اشخاص

تعیین سرمایه در ‌‌‌بیمه حوادث اشخاص


بیمه حوادث چیست

بیمه حوادث چیست ،به طور کلی موضوع این بیمه پوشش سانحه و حادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی، از کار افتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه‌های پزشکی شود. موضوع بیمه حوادث پرداخت خسارت معین در صورت فوت مورد بیمه یا نقص عضو و از کارافتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است.

بیمه حوادث چیست ،پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث، خطر فوت و نقص عضو هستند و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در مراکز درمانی و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی (اضافی) قرار دارند. بیمه‌های حوادث اکثرا به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام ساعت شبانه روز و در هر مکان یا زمان در طول مدت بیمه اعمال می‌شود و شامل خطرات شغلی، حرفه‌ای، ورزشی، ماموریت، مسافرت و .. نیز هستند.

بیمه حوادث چیست ،اصطلاحات عمومی ‌‌بیمه حوادث اشخاص :

بیمه‌گر: شركت بیمه‌‌ای است كه مشخصات آن در ‌بیمه‌نامه درج شده است و در ازای دریافت ‌حق‌ بیمه، متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌بیمه‌ نامه می‌باشد.

بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است كه مالك موضوع بیمه است یا به یكی از عناوین قانونی، نمایندگی مالك یا ‌ذی‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بیمه را با ‌بیمه‌گر منعقد ‌می‌‌كند و متعهد پرداخت ‌حق‌بیمه آن ‌می‌‌باشد.

بیمه حوادث چیست ،بیمه‌شده: شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌‌گیرد.

ذی‌نفع: شخصی است كه بنا به درخواست ‌بیمه‌گذار نام وی در ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌‌شود.

حق‌بیمه: مبلغی است كه در ‌بیمه‌نامه مشخص شده و ‌بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌بیمه‌ نامه یا به ترتیبی كه در ‌بیمه‌نامه مشخص می‌‌شود به ‌بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه: بیمه حوادث چیست ،موضوع بیمه ممكن است اموال شخص بیمه‌گذار باشد، که شامل خود اموال یا سود و منفعت حاصل از آنها است، و یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، و یا بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوى از اعضا بدن انسان، همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه: شروع و پایان مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود كه در ‌بیمه‌ نامه معین ‌می‌‌گردد.


بیمه حوادث چیست ،اصطلاحات تخصصی ‌‌‌بیمه حوادث اشخاص :

حادثه: بیمه حوادث چیست ،حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی در اثر یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص‌عضو، ازكاراُفتادگی و یا فوت ‌بیمه‌شده گردد.

نقص‌عضو یا ازكاراُفتادگی دائم (كلی یا جزیی): بیمه حوادث چیست ،منظور از‌ نقص‌ عضو یا ازكاراُفتادگی دائم (كلی یا جزیی) قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن است كه به دلیل حادثه تحت پوشش ‌بیمه‌ نامه به وجود آید و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه: سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه‌نامه به ذی‌نفع بپردازد.

بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث چیست ،خطرات بیمه‌ شده

بیمه حوادث چیست ،در ‌‌بیمه حوادث اشخاص ، ‌بیمه‌گر با رعایت استثنائات و محدودیت‌های درج شده در ‌بیمه‌نامه، متهد به جبران خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر ‌می‌باشد:

 

خسارات قابل تأمین این بیمه نامه فوت، از كارافتادگی و نقص عضو را كه مستقیماً در اثر موارد درج شده در بخش خطرات بیمه‌شده این بیمه نامه باشد، تأمین می‌نماید. درصورت توافق طرفین و دریافت حق‌بیمه اضافی هزینه پزشكی و خسارت روزانه نیز قابل تأمین است.

بیمه حوادث چیست ،تعیین میزان غرامت ‌‌بیمه حوادث اشخاص

غرامت فوت:

بیمه حوادث چیست ،در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول این ‌بیمه‌نامه فوت كند ‌بیمه‌گر‌ متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط مندرج در این ‌بیمه‌نامه و یا هرگونه توافق كتبی دیگر به ‌ذی‌نفع بپردازد.

غرامت نقص عضو و یا ازكاراُفتادگی دائم (كلی و جزئی):

در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول بیمه دچار‌ نقص‌ عضو و یا ازكاراُفتادگی دائم شود ‌بیمه‌گر‌ متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این ‌بیمه‌نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل بپردازد.

الف) نقص عضو و ازكاراُفتادگی دائم كلی: موارد زیر‌ نقص‌ عضو و ازكاراُفتادگی دائم كلی محسوب می‌‌شود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه‌ شده خواهد بود.

ب)‌ موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم جزیی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه می‌باشد که برای هریک از‌ اعضا تعیین گردیده است.

بیمه حوادث چیست ،جدول نقص عضو و از كار افتادگی دائم و جزيی در بیمه حوادث

جدول نقص عضو و از كار افتادگی دائم و جزیی
1 از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی) اعم از كار افتادگی دائم و كامل حنجره یا قطع زبان ۸۰%
2 از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از بازو 70%
3 از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از ساعد 60%
4 از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست از مچ 55%
5 از كار افتادگی دائم و كامل یا قطع كامل انگشتان هر دست 50%
5 1 انگشت شست ۳۶%
2 بند اول شست ۲۴%
3 سبابه ۲۵%
4 بند اول سبابه ۱۲%
5 بند اول و دوم سبابه ۲۰%
6 هر یك از دو انگشت میان ۱۵%
در هر حال حداكثر تعهد بیمه‌گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از ۵۰% سرمایه بیمه شده تجاوز نخواهد كرد و در صورتی‌كه مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا از كار افتاده دائم گردد. حداكثر معادل ۸۰ درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود
6 فقدان دندان‌ها حداكثر ۲۸%
7 از كار افتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از مفصل ران ۷۰%
8 از كار افتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از ساق ۶۰%
9 از كار افتادگي دائم و كامل يا قطع يك پا از مچ ۵۵%
10 از كار افتادگي دائم و كامل يا قطع انگشتان پا ۳۰%
10 1 شست پا ۱۰%
2 هر يك از ساير انگشتان ۵%
11 نابينا شدن يك چشم در صورتيكه بيمه شده قبل از حادثه از بينايي كامل يك چشم محروم بوده باشد , درجه نقص عضو نابينا شدن چشم ديگر۸۰% خواهد بود. ۵۰%
12 ازدست دادن شنوايي يك گوش درصورتيكه بيمه شده قبل ازوقوع حادثه مشمول بيمه ازيك شنوايي كامل يك گوش محروم بوده باشد،درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش ديگر ۶۵ درصدخواهدبود. ۳۵%
13 از دست دادن لاله گوش ۱۰%
14 از دست دادن حس بويايي ۱۵%
15 از دست دادن حس چشایی ۱۵%
16 غرامت نقص عضو ساير اعضاء سر (جمجمه) و صورت از حداكثر ۴۰ درصد سرمايه بيمه تجاوز نخواهد كرد.
17 يك كليه ۳۰%
18 طحال ۷%
19 بيضه ۵%
20 فقدان دندان‌ها حداكثر ۲۸%
21 ساير اعضاي داخل بدن به تشخيص پزشك معتمد ‌بيمه ‌گر 20%

پ) بیمه حوادث چیست ،در مورادی که از کارافتادگی کامل نباشد میزان از کارافتادگی به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر تعیین خواهد شد و بیمه‌گر غرامت مربوطه را متناسب با درصد‌های درج شده پرداخت خواهد نمود.


بیمه حوادث چیست ،خسارت‌های خارج از تعهدات ‌بیمه‌گر در ‌‌بیمه حوادث اشخاص

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از تعهدات ‌بیمه‌گر‌ خارج است:

خطراتی كه در ‌بیمه حوادث اشخاص فقط با موافقت كتبی بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش‌اند:

برای پوشش مربوط به ورزش‌های رزمی‌ و … رعایت موارد زیر ضروری است:

 

شرکت‌های بیمه می‌‌توانند با اخذ موافقت قبلی از بیمه مركزی خطرات اضافی دیگری را ‌بیمه نمایند.

بیمه حوادث چیست ،تعیین سرمایه در ‌‌‌بیمه حوادث اشخاص

مهمترین مسئله در ‌بیمه حوادث ، تعیین سرمایه فوت و یا نقص عضو خواهد بود. بیمه حوادث چیست ،در بیمه‌ های اشخاص، موضوع مورد پوشش، جان انسان است و از آنجایی که برای جان انسان نمی‌توان قیمت فرض كرد، بنابراین بیمه‌گذار با توجه به توان پرداخت حق‌بیمه می‌تواند هر سرمایه‌ای را پیشنهاد كند. ولی بیمه‌گر با توجه به عوامل موثر در تعیین سرمایه سقف تعیین می‌كند و در نهایت در یك مبلغ به توافق می‌رسند. بیمه حوادث چیست ،در نتیجه تعیین سرمایه فوت و نقص عضو بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافقی است. تعیین مبلغ سایر پوشش‌ های بیمه حوادث، تابعی از سرمایه فوت و نقص عضو است (پوشش هزینه‌های پزشكی ۲۰ درصد، غرامت روزانه بیمارستانی و غرامت روزانه عمومی ‌۵ درهزار سرمایه فوت و نقص عضو).


بیمه حوادث چیست ،تعیین حق بیمه در ‌‌بیمه حوادث اشخاص

پس از تكمیل فرم پیشنهاد و تعیین سرمایه، بیمه گر نسبت به محاسبه حق بیمه بر اساس آئین نامه بیمه مركزی اقدام خواهد كرد. بیمه حوادث چیست ،مهمترین عامل در تعیین نرخ حق بیمه، شغل فرد بیمه شده می‌باشد.
نحوه تعیین حق‌ بیمه حوادث اشخاص در مقاله دیگری به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد.


بیمه حوادث چیست ،انواع ‌‌بیمه حوادث اشخاص

رشته بیمه حوادث اشخاص شامل 9 زیررشته می‌باشد؛ که عبارتند از:


بیمه حوادث چیست ،وظایف و تعهدات ‌بیمه‌گذار ‌‌بیمه حوادث اشخاص

 اصل حد اعلای حسن نیت

این اصل از شروط اصلی و اساسی تنظیم قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است؛ در هنگام خرید بیمه‌ نامه، اطلاعات مختلفی توسط بیمه‌گذار به شرکت بیمه ارائه می‌‌شود، دقت و صداقت در ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصل حسن نیت، هم باید از سوی بیمه‌گر و هم از سوی بیمه‌گذار رعایت شود.

بیمه‌گذارباید در هنگام عقد قرارداد بیمه، و همچنین در زمان اجرای آن، کلیه اطلاعاتی که در ارزیابی خطر مورد بیمه موثر هستند را در اختیار شرکت بیمه‌گر بگذارد، خواه بیمه‌گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه‌نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد. بیمه حوادث چیست ،درصورتی‌که بیمه‌گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع بنماید، حتی اگر مطلب کتمان‌شده یا خلاف واقع اظهارشده هیچ‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت وجوه پرداختی ‌بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد.

بیمه‌گر موظف است در قرارداد بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت موثر است به اطلاع بیمه‌گذار برساند.

 

در صورت عدم رعایت این اصل از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند بیمه را باطل اعلام کند.

بیمه حوادث چیست ،پرداخت به موقع حق‌بیمه

بیمه‌نامه با درخواست ‌بیمه‌گذار و قبول ‌بیمه‌گر صادر می‌‌شود ولی شروع پوشش بیمه ‌ای و اجرای تعهدات ‌بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌ بیمه طبق شرایطی است که در ‌بیمه‌نامه پیش ‌بینی شده است. بیمه حوادث چیست ،چنانچه پرداخت حق‌ بیمه اقساطی باشد و ‌بیمه‌گذار در موعد سر رسید، قسط را به هر دلیل پرداخت نكند، ‌بیمه‌گر می‌‌تواند ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید. در صورتی که ‌بیمه‌گر ‌بیمه‌نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت را به نسبت حق‌ بیمه پرداخت‌ شده به حق‌ بیمه ‌ای كه تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌‌شد پرداخت خواهد كرد مگر آنكه در شرایط خصوصی ‌بیمه‌نامه صریحاً اعلام شده باشد.

پرداخت حق‌بیمه باید پس از انعقاد قرار داد بیمه و یا دست کم قبل از وقوع حادثه حتما صورت بگیرد و الا بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت ندارد (پرداخت حق‌بیمه باعث رسمیت یافتن قرار داد بیمه است نه صدور آن).


بیمه حوادث چیست ،اعلام تشدید خطر

اگر در طول مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و یا وضعیت موضوع بیمه و یا در شغل یا فعالیت‌‌های ‌بیمه‌شده بوجود آید كه باعث افزایش احتمال بروز حادثه شود، ‌بیمه‌گذار موظف است این موضوع را به اطلاع ‌‌بیمه‌گر برساند.بیمه حوادث چیست ، اگر شرایط موضوع بیمه قبل از وقوع خسارت تغییرکند، ‌‌بیمه‌گر ‌می‌‌تواند ‌حق‌بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت آن توسط ‌بیمه‌گذار، قرارداد بیمه را فسخ نماید. در صورتی که بعد از وقوع خسارت، تغییر شرایط موضوع بیمه مشخص شود ‌بیمه‌گر ‌می‌‌تواند خسارت را براساس نسبت ‌حق‌بیمه اولیه تعیین شده نسبت به ‌حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند.

بیمه حوادث اشخاص

بیمه حوادث چیست ،وظایف ‌بیمه‌ شده، ‌‌بیمه‌گذار و ‌ذی‌نفع در صورت وقوع حادثه:

 

در صورتی كه ‌‌بیمه‌گذار، ‌بیمه‌شده و یا ‌ذی‌نفع وظایف تعیین شده را انجام ندهند، ‌بیمه‌گر‌ ‌می‌‌تواند به نسبت تأثیر این کوتاهی در انجام تکالیف در افزایش خسارت، غرامت قابل پرداخت را كاهش دهد مگر اینكه بیمه‌گذار یا ‌ذی‌نفع وی ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به انجام تكالیف نبوده است.

بیمه حوادث چیست ،وظایف و تعهدات ‌بیمه‌گر در بیمه حوادث اشخاص


بیمه حوادث چیست ،فسخ بیمه حوادث اشخاص

در موارد زیر هر یك از طرفین ‌بیمه‌نامه می‌‌توانند ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید:

موارد فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر (شرکت بیمه)

بیمه‌گر‌ در موارد زیر ‌می‌‌تواند ‌بیمه‌نامه را فسخ نماید. در این صورت حق‌ بیمه مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه به صورت روز‌شمار محاسبه خواهد شد.

 

اگر اظهارات خلاف واقع یا خودداری از اظهار اطلاعات از روی عمد نباشد، قرارداد بیمه باطل نمی‌شود دراین صورت اگر بیمه‌گر قبل از وقوع حادثه از خلاف واقع بودن اظهارات مطلع شود، حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار دریافت کند و قرارداد را با الحاقیه جدید ادامه دهد و یا قرارداد بیمه را فسخ كند؛ درصورتی كه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر متعهد به جبران خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی است.

 

بیمه حوادث چیست ،موارد فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار (مشتری)

در مواردی نیز فرد بیمه‌گذار می‌‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند، که شامل موارد زیر می‌باشد:

 

در صورتی كه شرکت بیمه بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ ‌بیمه‌نامه باشد، لازم است تا حق بیمه مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه را محاسبه کند و باقیمانده حق بیمه را به فرد پرداخت كند.

 

بیمه حوادث چیست ،فسخ خود به خود قرارداد بیمه حوادث اشخاص

در صورت فوت ‌بیمه‌شده به علت تحقق خطری كه تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نباشد ‌بیمه‌نامه از زمان فوت ‌بیمه‌شده فسخ ‌می‌‌گردد. بیمه حوادث چیست ،در موارد فسخ، حق‌ بیمه مدت منقضی شده بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌‌شود.

 

بیمه گر مسئول خسارات ناشی از قصور بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

بیمه حوادث چیست ،نکات مهم در ‌‌ببیمه حوادث اشخاص


بیمه حوادث چیست ،نحوه حل و فصل اختلاف در ‌‌بیمه حوادث اشخاص

بروز هر گونه اختلاف و مشکلی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، به ویژه از نظر فنی، قبل از مطرح شدن آن در دادگاه، ترجیحا از طریق سازش و توافق حل و فصل می‌شود. بیمه حوادث چیست ،این کار هم برای بیمه‌گر و هم برای بیمه‌گذار فوائدی را در پی خواهد داشت برای بیمه‌گذار به خاطر صرفه جویی در وقت و رها شدن از پیگیری‌های مداوم و برای بیمه‌گر از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن شهرت و مسائل دیگر. ساز و کار اصل داوری به این صورت است که وقتی بیمه‌گر و بیمه‌گذار پس از انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه وایجاد خسارت، بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند هر کدام یک داور انتخاب می‌کنند و این دو، نفر سومی‌را به عنوان سر داور بر می‌گزینند.

بیمه حوادث چیست ،نتیجه مذاکرات و رأی‌گیری این هیات سه نفره برای طرفین لازم اجراست. اما در نهایت حتی پس از داوری، اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد می‌تواند آن را از طریق مراجع ذی صلاح و دادگاه پیگیری کند.

 

پوشش‌های این ‌بیمه‌نامه برای حوادث داخل و خارج قلمرو جمهوری اسلامی ‌ایران است مگر آنكه به صورت دیگری توافق شده باشد.
source:azki.com
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]