بيمه زندگی و سرمايه گذاري از ترکيب بيمه هاي فوت و بيمه هاي حيات تشکيل شده است به همين علت در مجموعه بيمه‌هاي زندگی مختلط قرار مي گيرد. بيمه هاي زندگی مختلط علاوه بر تامين خطر فوت جنبه پس اندازي نيز دارد. در اين نوع بيمه نامه‌ها هدف تامين افراد خانواده در هنگام فوت و همين طور تامين پس انداز براي آينده شخص بيمه شده است.

با  بيمه زندگی و سرمايه گذاري علاوه بر آن که از خانواده و عزيزانتان حمايت مي کنيد ، يک سرمايه گذاري مناسب نيز براي خود انجام داده ايد.

مشخصات بيمه زندگی و سرمايه ­گذاري

بيمه زندگی و سرمایه گذاری ترکيبي از بيمه تمام عمر معمولي[1] با مشخصه هایی از بيمه [2]UL  مي‌باشد. بيمه زندگی و سرمایه گذاری نوعي از بيمه تمام عمر است که با مشخصه های زير از بيمه تمام عمر متمايز مي­گردد:

حق بيمه بیمه زندگی

در قرارداد بيمه زندگی و سرمایه گذاری بیمه گذار مي­تواند حق بيمه را به صورت متغير پرداخت نمايد بطوري که مقدار حق بيمه و تعداد اقساط پرداختي در حدود تعريف شده بوسيله بیمه گر و قانون، متغير باشد. بیمه گذار براساس نيازها و وضعيت مالي خود ميزان حق بيمه پرداختي را انتخاب مي­نمايد. پرداخت مقدار حق بيمه بيشتر، ذخيره رياضي بزرگتري را ايجاد خواهد کرد. بیمه گر و شرايط عمومي بيمه نامه حداقل و حداکثر مقدار تغيير حق بيمه را در قرارداد بيمه زندگی و سرمایه گذاری  تعيين مي­کنند.در حقيقت تغيير ميزان حق بيمه پرداختي با هدف پوشش نرخ تورم ساليانه صورت مي‌گيرد و در اين نوع بيمه نامه‌ها افزايش ساليانه حداکثر 20% نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

نرخ حق بيمه اوليه در اين طرح براي سال اول توسط بیمه گذار تعيين مي‌گردد و هر سال با ضريب افزايش انتخاب شده‌‌ی وي، ميزان حق بيمه براي سال آينده افزايش مي­يابد.

سرمايه متغير بیمه زندگی

مقدار سرمايه در قرارداد  بيمه زندگی و سرمایه گذاری  متغير است. مقدار سرمايه مي­تواند توسط بیمه گذار تغيير نمايد. اين تغييرات مي­تواند براساس تغيير در سرمايه فوت  تعيين شده[5] و يا افزايش در سرمايه پوشش­هاي اضافي بیمه نامه مثل حادثه، از کارافتادگي و امراض خاص باشد.

سرمايه فوت قرارداد مبلغي است که توسط بیمه گذار در ابتداي قرارداد به عنوان ميزان قابل پرداخت در هنگام فوت به بیمه شده تعيين مي­گردد. در بيمه تمام عمر معمولي سرمايه فوت وقتي بیمه نامه توسط بیمه گذار خريداري مي­گردد، تعيين شده و در طول قرارداد ثابت و بدون تغيير است. در مقايسه با بيمه تمام عمر معمولي، در بیمه های زندگی و سرمایه گذاری  بیمه گذار مي­تواند تحت شرايط مشخص ميزان سرمايه خود را در طول مدت بیمه نامه افزايش دهد.

تائيد بیمه گر براي هر تغيير در سرمايه بيمه عمر امري ضروري و لازم است. در مواردي بيمه شده ممکن است مدارک اضافي را براي افزايش سرمايه به بیمه گر ارائه دهد (به عنوان مثال مدارک وضعيت سلامتي بیمه شده). مدارک بيمه‌پذيري[6] ثابت مي­کند که بیمه شده يک ريسک جديد قابل بيمه شدن است. در مواردي بیمه گر ممکن است به دلايلي افزايش سرمايه بیمه گذار را رد نمايد زيرا تغيير در سرمايه باعث ابطال در قرارداد بيمه مي­گردد. در اين طرح حداکثر افزايش سرمايه فوت در هر سال 20 % سرمايه سال قبل است.

 مدت بیمه زندگی

همانطور که گفته شد اين بیمه نامه نوعي از بیمه نامه تمام عمر است که مدت آن تا سن 70 سالگي بيمه شده قابل محاسبه مي­باشد.به عبارتي سن بيمه شده در ابتداي قرارداد به علاوه مدت زمان قرارداد نبايد از 70 سال تجاوز نمايد. در محاسبه حق بيمه سن بيمه شده در ابتداي قرارداد ملاک تعيين حق بيمه است. بیمه گذار مي­تواند مدت قرارداد را انتخاب نمايد و افراد بين سنين 3 ماهگی تا 65 سالگي مي توانند بيمه شوند. اما با توجه به ساختار بيمه زندگی و سرمایه گذاری  حداقل زمان مدت قرارداد 5 سال است.

پوشش­هاي اضافي بیمه زندگی

 

o       حادثه

بيمه شده مي تواند همراه با بيمه زندگی و سرمايه گذاري ، از مزاياي بيمه حوادث نيز بهره مند گردد. در بيمه نامه زندگی و سرمایه گذاری  بیمه گذار مي­تواند سرمايه فوت بر اثر حادثه بیمه نامه خود را حداکثر تا 4 برابر سرمايه فوت و حداکثرتا سقف 4.000.000.000 ريال انتخاب نمايد. بديهي است مقدار حق بيمه  حادثه در اين حالت به همان نسبت افزايش خواهد يافت. محاسبه حق بیمه حادثه بر اساس طبقه ی شغلی بیمه شده نیز خواهد بود بدین ترتیب که مشاغل کم خطر، حق بیمه کمتری برای پوشش حادثه پرداخت خواهند نمود.

o       معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از کارافتادگي ناشي از حادثه و بیماری

در اين طرح در صورت انتخاب اين گزينه توسط بیمه گذار پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از کارافتادگي براي بيمه گذار ارائه مي­گردد.  بيمه گذار مي تواند با تهيه بيمه زندگی و سرمايه گذاري حق بيمه خود را نيز بيمه نمايد تا اگر در اثر وقوع حادثه یا بیماری از کار افتاده دائم و کامل شود (به تشخيص پزشکان معالج و با تاييد پزشک معتمد شرکت بيمه‌ی ملت) در سنوات آتي از پرداخت حق بيمه معاف گردد که در اين صورت تمامي مزايا و شرايط بيمه نامه به قوت خود باقي مي ماند.

تبصره: اين پوشش براي بيمه گذاران حقوقي قابل ارائه نيست.

o       امراض خاص

بيمه شده با پرداخت حق بيمه اضافي مي‌تواند در برابر هزينه‌هاي درماني انواع سرطان‌ها، سکتۀ مغزي، سکتۀ قلبي، اعمال جراحي عروق و کرونر و همچنين پيوند اعضاء اصلي بدن،  از پوشش تا حداکثر 50% مبلغ سرمايه فوت و حداکثرتا سقف 300.000.000 ريال بهره مند گردد.

امکان دريافت وام از ذخيرۀ رياضي بیمه زندگی

بيمه گذار همچنين مي‌تواند پس از 2 سال  پرداخت حق بيمه ،  به ميزان معيني نسبت به سرمايه پس انداز (90 % مبلغ بازخرید) خود از شركت بيمه وام دريافت نمايد و بازپرداخت وام با سود تعيين شده از طرف شرکت بيمۀ ملت را در زمان توافقي متقبل گردد.

مشارکت در منافع بیمه زندگی

بیمه گذار در سود حاصل از سرمایه گذاری  بيمه ملت، از محل منابع اين بیمه نامه، سهيم است. در بيمه زندگی و سرمايه گذاري در حال حاضر نرخ 18 درصد نرخ تضمين شده از طرف شرکت بيمه ملت است. سيستم نرم­افزاري زندگی و سرمايه گذاري جدولي براي بیمه گذار ارائه مي­دهد که در آن علاوه­بر  ستون ذخيره رياضي (اندوخته رياضي)  با نرخ 18 درصد تضمين شده، ستون­هاي ديگري براي ذخاير رياضي با نرخ­هاي بازدهي بيشتر را نيز ارائه مي­دهد. بديهي اين در مواردي است که شرکت بازده سرمايه گذاري بالاتر از 18 درصد را در مورد حق­ بيمه­هاي بيمه عمر داشته باشد. این همان مشارکت در منافع است که طبق آئين نامه شماره 68 بيمه مرکزي حداقل 85 درصد آن به بیمه گذار تعلق دارد.

نرخ بهره بیمه زندگی

نرخ بهره محاسبه حق بيمه فني در بيمه زندگی و سرمایه گذاری  برابر 18 %  در 5 سال اول و براي بالاي 5 سال طبق قانون بيمه مرکزي، شرکت­ها براساس نرخ بهره ارائه شده توسط بيمه مرکزي در آن زمان عمل خواهند کرد. سود مشارکت در منافع به بیمه گذار تعلق خواهد گرفت. پرداخت اين سود براساس مصوبات و آئين­نامه­هاي بيمه مرکزي است.

تبصره:   صدور بیمه نامه با مدت بيش از 5 سال بلامانع است و ليکن در پايان هر 5 سال، حداکثر نرخ بهره فني مطابق حداکثر نرخ بهره فني مصوب در آن زمان خواهد بود.

شرايط بیمه زندگی

1-     سرمايه فوت ثابت

2-     سرمايه فوت افزايشي متناسب با نرخ تعيين شده توسط بيمه گذار (حداکثر 20 %  افزايش)

1- حق بيمه ثابت

2- حق بيمه افزايشي متناسب با نرخ تعيين شده توسط بيمه گذار (حداکثر 20 % افزايش)

Source:http://apps.mellatinsurance.ir/
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]