بیمه لوازم صوتی و تصویری و الکترونیک

موضوع بیمه نامه :

بیمه لوازم صوتی ، تصویری ، الکتریکی و لوازم خانگی خسارت های فیزیکی و ناگهانی وارد به لوازم مذکور را که ناشی از خطرات تحت پوشش به شرح زیر باشد تا سقف مبلغ مندرج در فاکتور فروش با توجه به استثنائات جبران میکند . شرکت ها و فروشگاه هایی که بصورت جزیی و کلی مبادرت به فروش کالاهای فوق میکنند میتوانند با عقد قرارداد با شرکت بیمه ایران نسبت به خرید آنلاین بیمه نامه اقدام کنند و پس از هر فروش اطلاعات و حق بیمه مربوط به آن فاکتور  را به شرکت بیمه پرداخت نمایند.

خطرات تحت پوشش :

1- آتش سوزی 

2- صاعقه 

3- انفجار 

4- سیل 

5- زلزله 

6- آبدیدگی 

7- شکستگی 

8- حرارت دیدگی 

9- سرقت با شکست حرز 

10- نوسانات برق منطقه ای 

11-ریختن مواد شیمیایی به داخل دستگاه

12- خسارت های ناشی از حمل و نقل در محل مورد بیمه 

حق بیمه :

حق بیمه یک الی یک و نیم درصد ارزش هر فاکتور میباشد .

استثنائات بیمه لوازم صوتی و تصویری:

 1. جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عمليات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد) جنگ داخلی، شورش، انقلاب، قيام، ياغيگری،آشوب ، اعتصاب، تعليق، يا تعطيل کار از سوی بيمه گذار در طي منازعه کاری يا کارگری، نا آرامی های عمومی،در دست گرفتن قدرت توسط قوای نظامی يا از طريق غير قانوني يا از طرف گروهی از افراد که با سو نيت و يا در ارتباط با هرگونه سازمان سياسی انجام گيرد، توطئه، توقيف، ضبط و مصادره، در خواست استرداد، اتلاف يا خسارت ناشی از دستور هر دولت قانونی يا عملی ( غير رسمی) و يا به وسيله هر مقام ذيصلاح عمومی
 2. واکنش هسته ای، تشعشع هسته ای يا آلودگی راديو اکتيو
 3. اقدام عمدی بيمه گزار يا نمايندگان او
 4. خسارت ناشی از عيب و نقص موجود در تجهيزات ناشی از استهلاک، پارگی، سائيدگی، خوردگی، جرم گرفتگی، افول يا زوال تدريجی ناشی از شرايط جوی
 5. معايب يا خسارتی که توليد کننده يا عرضه کننده اقلام بيمه شده، قانونا يا بر اساس قرارداد فروش مسئول جبران آن مي باشد.(گارانتی)
 6. زيان يا خسارت وارده به تجهيزات اجاره شده يا کرايه شده که قانونا يا براساس توافقنامه اجاره و يا تعمير و نگهداری، مالک مسئول آن مي باشد.
 7. زيان يا مسئوليت تبعی از هر نوع و هر شکل
 8. اتلاف يا خسارت ديدن نوارها، فيوزها، لاک و مهرها، سيم ها، قطعات تعويضي ادواری طبق دستور کارخانه سازنده.
 9. خراش بر روی سطوح قالب ريزی شده، نقاشی شده، جلا داده شده يا لعاب داده شده.
 10. سرقت ( با پرداخت حق بیمه اضافی امکان خرید پوشش سرقت با شکست حرز وجود دارد )
 11. خسارت مربوط به کاهش يا از بين رفتن اطلاعات و هزينه ابقا مجدد اطلاعات( بخش نرم افزاری)
 12. مسئوليت های مدني و حقوقي بيمه گزار و خسارات ناشي از عدم النفع از هر قبيل
 13. خسارت وارده به تجهيزات دست دوم و يا ناشی از بکارگيری قطعات يا تجهيزات دست دوم
 14. هر آنچه که در گارانتی محصولات پوشش دارد.

منبع: بیمه سرا