بيمه مسئوليت مدنی حرفه ای آرايشگران

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران :

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران چیست؟انسان بصورت فطری آراستگی و زيبايی را دوست دارد . داشتن ظاهری زيبا و آراستگی باعث افزايش اعتماد به نفس و حال خوش در شخص ميگردد . بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران بیمه ایران ، حرفه آرايشگری در پاسخ به همين نياز ايجاد و با پيشرفت علم و تکنولوژی در حال حاضر تبديل به يک تخصص شده است . گرایش افراد به سالن های زیبایی علاوه بر سود و منفعتی که برای آرایشگران دارد همراه با مسئولیت هایی نیز هست . تصور کنید خانمی که برای دریافت خدمات زیبایی به یک سالن زیبایی مراجعه کرده است بدلیل اشتباه آرایشگر دچار حساسیت های پوستی شود و یا چشم و ابروی وی آسیب ببیند ، در چنین شرایطی آرایشگر مسئول جبران خسارت یا پرداخت دیه خواهد بود . بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران در چنین مواقعی حامی آرایشگران خواهد بود .


موضوع بيمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران :

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران در قبال مشتريان بدين معنی که اگر در نتيجه قصور ، اهمال و يا اشتباه در اجراي وظايف قانونی آرايشگر خسارت جانی به مشتريان وارد آيد ،بيمه گر پس از احراز و اثبات مسئوليت آرايشگر و در صورت لزوم بر اساس رای مراجع قضايی خسارت وارده را تا سقفی که در بيمه نامه مشخص شده پرداخت خواهد کرد .


خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران :

1- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران ،حساسيت های پوستی و يا تغيير رنگ و تورم
2- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران ،تخريب مو يا ريزش آن
3- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران ،جراحت های روي پوست و دست و پا
4- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران ،آسيب ديدگی چشمها ،پلک ،ابرو ، مژه
5-بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران ،برق گرفتگی به علت خيس بودن مو و بدن
6- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران ،شکستگی يا مصدوميت بر اثر لغزش در سالن


استثنائات بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران:

1- خسارت وارده به کارکنان شاغل در آرايشگاه
2-خسارت های مالی
3- مسئوليت پيمانکاران بيمه گذار
4- حوادث ناشی از درگيری و نزاع
5- خسارت هايی که منشا آن خارج از اختيار بيمه گذار باشد از قبيل حوادث و بلايای طبيعی مانند سيل و زلزله يا رانش زمين ، مگر اينکه عمل بيمه گذار عامل ايجاد و يا تشديد کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود. در اين موارد تعهد بيمه گر محدود به ميزان مسئوليت بيمه گذار در ايجاد و يا تشديد خسارت خواهد بود
6- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ،اعتصاب ،انفجار هسته ای و تشعشعات راديو اکتيو ، عمليات تروريستی و اقدامات براندازی عليه حکومت و عوامل ديگری از اين قبيل
7-خسارت های ناشی از مسئوليت هر شخص ديگری به غير از بيمه گذار
8-مسئوليت زيان های مالی يا از دست دادن درآمد آرايشگر و زيان ديدگان ناشي از وقوع حادثه و وقفه در کار
9-حوادث ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر يا روان گردان توسط اشخاص ثالث
10-خسارت های وارده به شخص آرايشگر و شرکا
11- خسارت های مستقيم و غير مستقيم ناشي از خطراتی از قبيل آتش سوزی ، انفجار و ترکيدگی لوله های آب
12-خسارت های وارده به تجهيزات و وسايل آرايشگاه
13-خسارت های ناشی از تخلف از قوانين و نظامات دولتی و محکوميت جزايی و جرايم مربوطه و محکوميت نقدی به نفع دولت و همچنين مجازات هايیقابل خريد بيمه گذار
14- خسارت های ناشی از کيفيت مواد مصرفی غير استاندارد
15- خسارت های ناشی از حساسيت مسبوق به سابقه افراد مراجعه کننده به مواد مصرفی
16- خسار های ناشی از دفرمه شدن موها
17- خسارت های ناشی از عمليات خارج از تخصص از قبيل ، تزريقات ،بوتاکس ،تاتو ، کاشت ناخن ،قرار دادن لنز ،اکستنشن مژه


حق بيمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران :


هزينه پزشکي در هر حادثه برای هر نفر : 

500/000/000 ريال


هزينه پزشکي در طول مدت بيمه برای کل افراد : 

1/000/000/000 ريال


دیه هر نفر در ماههاي عادی : 

4/800/000/000 ريال


دیه هر نفر در ماههاي حرام :   

6/400/000/000 ريال


دیه در طول مدت بيمه براي کل افراد : 

12/800/000/000 ريال


حق بيمه ساليانه : 

15/042/000 ريال


بيمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران و سایر بیمه نامه های مورد نیاز برای آرایشگران :

علاوه بر بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای آرایشگران و مالکان سالن های زیبایی می توانند بیمه نامه های زیر را تهیه نمایند :

1- بیمه نامه آتش سوزی و خطرات زلزله ، ترکیدگی لوله آب ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب 
2- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

منبع: بیمه سرا