بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان بیمه ایران

 

اگر مدیر ساختمان هستید حتما گاهی اوقات با خود اندیشیده اید که :

اگر برای نظافت چی یا سرایدار حادثه ای رخ دهد تکلیف چیست ؟

اگر سنگ یا آجری از نمای ساختمان رها شود و بر سر یک رهگذر و یا خودرو سقوط کند تکلیف چیست ؟

اگر برای تعمیرکار تاسیسات یا آسانسور یا باغبان حادثه ای پیش بیاید چه باید کرد ؟

اگر مهمان و یا یکی از ساکنین در حین استفاده از آسانسور دچار حادثه شوند مسئول کیست ؟

اگر به دلیل آتش سوزی در موتورخانه یا مشاعات ساختمان خسارت های مالی و جانی وارد آید چه باید کرد ؟

پاسخ تمام این دغدغه ها و نگرانی ها در بیمه مسئولیت مدنی مدیر ساختمان بیمه ایران دیده شده است .

موضوع بیمه مسئولیت مدیر ساختمان :

 عبارت است از بیمه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری  مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود و منشاء این خسارت ناشی از مشاعات ساختمان باشد ، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.

 خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیر ساختمان:

  1. مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، ساکنین و مشاعات ساختمان مطابق شرایط و تعهدات بیمه نامه.
  2. صدمات جانی و مالی وارده به شخص بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه ، بر اساس شرایط بیمه نامه (حوادث).
  3. خسارت جانی وارده به شخص سرایدار ، نظافتچی ، سرویس کار ، تعمیرکار و باغبان برای همه موارد در بخش های مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه  نامه.
  4. خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی .

 

خسارت های غیر قابل پرداخت : 

1- خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری ، نقاشی ، احداث و یا اضافه بنا ، و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در کلیه ساختمانهای مورد بیمه (در چنین مواقعی باید یک بیمه نامه جداگانه برای فعالیت مورد نظر تهیه کرد).

2- خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ های عمومی ، تجاری ، اداری. 

3- خسارت های ناشی از تصادم ، تصادف ، برخورد با اجسام ثابت و … که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود .

4- خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.

5- خسارت های ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو .

6- خسارت های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل .

7- خسارت هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی ( سیل ، زلزله ، رانش زمین ) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی در بروز حادثه محرز گردد.

8- جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی.

9- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود .

10- خسارت ناشی از حوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بیمه (یک بیمه نامه مستقل باید خریداری شود).

11- خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد ، تصادم ، تصادف ، سرقت کلی ، سرقت جزیی ، و خط کشی روی بدنه.

12- خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار ).

13- هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد .

14- خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری (بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان تهیه شود)

تبصره : خسارت های مالی وارده به اتومبیل های مستقر درپارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه مشاعات ساختمان باشد مطابق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت است .