بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل

بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل

موضوع بیمه نامه :

جبران خسارات های فیزیکی وارد شده به کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب و سایر لوازم و تجهیزات متصل به کامپیوتربه علت وقوع خطرات :

 1. آتش سوزی
 2. انفجار
 3. صاعقه
 4. زلزله
 5. سیل
 6. طوفان
 7. نشست و رانش زمین
 8. سقوط از بلندی
 9. برخورد جسم خارجی 
 10. نفوذ مایعات به داخل اجزاء رایانه 
 11. وقوع حادثه در حین حمل و جابجایی در محل مور بیمه 
 12. نوسانات جریان برق  
 13. سرقت با شکست حرز

حق بیمه :

حق بیمه و خرید آنلاین بیمه 0.75% ارزش کامپیوتر ، لب تاب ،تبلت یا موبایل میباشد به عبارت دیگر اگر ارزش کامپیوتر یک میلیون تومان باشد سالیانه 7500 تومان حق بیمه باید پرداخت شود .

فرانشیز :

فرانشیز خطر سرقت در بیمه کامپیوتر ، تبلت ، لب تاب ، موبایل معادل 20% ارزش لوازم بیمه شده است و در مورد سایر خطرات بیمه شده حداقل 500/000 ریال فرانشیز در بیمه نامه درج میگردد

نکته :

 خرید این بیمه نامه صرفا بصورت گروهی برای واردکنندگان ،فروشندگان و عرضه کنندگان کلی این محصولات امکان پذیر است .

راهنمای دریافت خسارت :

حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ حادثه مراتب را بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسانید 

در صورت سرقت لوازم مراتب را به اطلاع مراجع انتظامی ذیصلاح برسانید و گزارش تهیه شده توسط مراجع انتظامی را به بیمه ایران تحویل دهید 

 مدارک زیر را تهیه و تحویل بیمه ایران دهید 

1- تصویر کارت ملی و شناسنامه بیمه گذار 

2- فاکتور خرید لوازم بیمه شده (در صورت وجود )

منبع: بیمه سرا