تخفیف بیمه شخص ثالث ،همه ما اهمیت داشتن بیمه شخص ثالث را می‌دانیم.تخفیف بیمه شخص ثالث ، داشتن بیمه شخص ثالث در بسیاری از کشور ها از جمله ایران اجباری است.تخفیف بیمه شخص ثالث ، قیمت این بیمه نامه بر اساس دیه محاسبه می‌شود و با افزایش نرخ دیه به صورت سالانه افزایش می‌یابد. تخفیف بیمه شخص ثالث ،اما می‌توان با دریافت تخفیف بیمه شخص ثالث ، مبلغ کمتری پرداخت کرد.تخفیف بیمه شخص ثالث ،اگر می‌خواهید بدانید چگونه تخفیف بیمه شخص ثالث ، را بگیریم و تخفیف بیمه شخص ثالث ، چگونه محاسبه می‌شود، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

تخفیف بیمه شخص ثالث ،بیمه شخص ثالث چیست؟

تخفیف بیمه شخص ثالث

پیش از آنکه نگاهی به تخفیف بیمه شخص ثالث ، بندازیم می‌خواهیم به تعریف کوتاهی از بیمه شخص ثالث اشاره کنیم. بیمه شخص ثالث بیمه‌ای است که خسارت‌های مالی و جانی که در حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‌شود را جبران می‌کند. بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و هر خودرویی می‌بایست این بیمه را تهیه کند . این بیمه نامه پوشش‌های مالی و جانی را پوشش می‌دهد. سقف تعهدات شرکت بیمه در پوشش جانی به میزان دیه سال در ماه‌های حرام می‌باشد. همچنین سقف تعهدات پوشش مالی به میزان ۲.۵ درصد دیه در ماه غیر حرام می‌باشد.


تخفیف بیمه شخص ثالث ،در چه صورت بیمه شخص ثالث شامل تخفیف می‌شود؟

قانون بیمه شخص ثالث میزان تخفیف بیمه شخص ثالث ، را به طور کامل شرح می‌دهد. براساس متن قانون ، در صورتی  که بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه از آن استفاده نکند، در زمان تمدید، تخفیف بیمه شخص ثالث ، جدید اعمال می‌کند. این تخفیف تحت عنوان تخفیف عدم خسارت ارائه می‌شود و اختصاراٌ در بیمه نامه به صورت اختصاری ت.ع.خ درج می‌گردد.

تخفیف عدم خسارت

درصد تخفیف بیمه ثالث

همانطور که گفتیم در صورتی که بیمه گذار از بیمه شخص ثالث خود استفاده نکند شرکت بیمه در زمان تمدید تخفیف بیمه شخص ثالث ، را به صورت درصد محاسبه کرده و بر روی بیمه شخص ثالث جدید اعمال می‌کند. درصد تخفیف بیمه شخص ثالث ، به صورت سالانه محاسبه می‌شود . در حال حاضر شرکت های بیمه به ازای هر سال عدم استفاده از بیمه شخص ثالث به میزان ۵ درصد تخفیف به سایر تخفیفات اضافه می‌کند.  

حداکثر تخفیف بیمه شخص ثالث ، معادل ۷۰ درصد است و تعداد سال‌های بیشتر تاثیری بر تخفیفات نهایی نخواهد داشت.

حداکثر تخفیف بر اساس سال‌های بیمه ماشین

شرکت‌های بیمه در صورت عدم دریافت خسارت بیمه گذار از شرکت بیمه، بر روی بیمه نامه جدید تخفیف اعمال می‌کنند. اما این تخفیفات سقف مشخصی دارد و نمی‌تواند از مقدار سقف تعیین شده بیشتر شود.

سقف تخفیف بیمه شخص ثالث ، معادل ۷۰ درصد است.

اگر سال‌های عدم خسارت بیشتر شود با رسیدن به سقف میزان تخفیف ثابت می‌ماند. برای مثال در قانون جدید بیمه شخص ثالث پس از گذشت ۱۴ سال بدون آنکه بیمه گذار خسارتی دریافت نماید ۷۰ درصد تخفیف دریافت می‌کند. در این حالت با گذشت سال‌های بیشتر بدون دریافت خسارت، تخفیف مازادی به بیمه شخص ثالث اضافه نشده و هر سال با همان ۷۰ درصد تخفیف تمدید می‌گردد.


تخفیف بیمه شخص ثالث ،در قانون جدید تغییر تخفیف بیمه شخص ثالث چگونه است؟

قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث

همانطور که گفتیم قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۷ با رأی هیئت دولت تغییر یافت. بر اساس این رأی تخفیف بیمه شخص ثالث ، کاهش یافت. بدین صورت که در قانون قدیم برای دریافت کلتخفیف بیمه شخص ثالث ، می‌بایست هشت سال سپری شود. در حالی که در قانون جدید برای تکمیل سوابق عدم خسارت نیاز به یک دوره ۱۴ ساله می‌باشد. در جدول زیر تخفیف عدم خسارت در قانون قدیم و جدید را مقایسه کردیم.

قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث

با توجه به تغییراتی که طبق جدول بالا که از سال ۱۳۹۶ در رابطه با اعمال تخفیف بیمه شخص ثالث ، انجام شد،  تخفیفات بیمه نامه‌ها در زمان تمدید معادل سازی گردید. بدین صورت که هر بیمه نامه در زمان تمدید سال‌های تخفیفی که در بیمه شخص ثالث قبلی داشت  (به صورت ت.ع .خ  درج می‌گردید ) از سال تخفیف به درصد معادل سازی می‌گردید.


تخفیف بیمه شخص ثالث ،کاهش تخفیف بیمه عدم خسارت در قانون جدید چگونه خواهد بود؟

تخفیف بیمه شخص ثالث ایران

تغییر قانون بیمه شخص ثالث مزیت‌هایی هم داشت. یکی از مزایای قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث ، از بین نرفتن کل تخفیفات عدم خسارت است. در قانون قبلی در صورتی که بیمه گذار از بیمه شخص ثالث خود یک مرتبه استفاده کند کل تخفیف بیمه شخص ثالث ، آن از بین می‌رفت. این در حالی است که در قانون جدید تخفیفات به طور کامل از بین نمی‌رود و بر اساس نوع خسارت و تعداد دفعات دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث جدید کسر می‌گردد. برای مثال در صورتی که در یک حادثه رانندگی یک بار خسارت مالی دریافت کنید تنها ۲۰ درصد از تخفیف شما کسر می‌شود. به عبارت دیگر اگر ۵۰ درصد تخفیف داشته باشید با کسر ۲۰ درصد تخفیف استفاده از بیمه بابت خسارت مالی بار اول، بیمه نامه شما با ۳۰ درصد تخفیف تمدید می‌گردد.  جدول زیر میزان کاهش تخفیف بیمه شخص ثالث ، را در زمان دریافت خسارت نشان می‌دهد.

قانون جدید تخفیف بیمه شخص ثالث

البته اگر تخفیفات عدم خسارت شما پاسخ گوی میزان خسارت وارده نباشد، الباقی خسارت پس از کسر از تخفیفات به بیمه نامه شما اضافه می‌گردد. برای مثال اگر در یک بیمه شخص ثالث درصد تخفیف بیمه شخص ثالث ، برابر با ۱۵ درصد باشد و بیمه گذار خسارت مالی از شرکت بیمه دریافت کند؛ در زمان تمدید، ۱۵ درصد تخفیف عدم خسارت از بین می‌رود و درصد تخفیف عدم خسارت در بیمه نامه صفر می‌شود. همچنین ۵ درصد باقیمانده به حق بیمه نهایی اضافی می‌شود.

نکته مهم : اگر در یک حادثه، خسارت مالی و خسارت جانی هر دو دریافت شود، جریمه کسر از تخفیفات معادل ۵۰ درصد نیست بلکه معادل خسارت جانی یعنی ۳۰ درصد  می‌باشد.

تخفیف بیمه شخص ثالث ،آیا تخفیف عدم خسارت حوادث راننده همان تخفیف عدم خسارت است؟

تخفیف بیمه شخص ثالث

پوشش بیمه شخص ثالث تنها برای جبران حوادث مالی و جانی اشخاص ثالث نیست. در بیمه شخص ثالث خسارت‌هایی که در زمان حادثه رانندگی به راننده مقصر وارد می‌شود از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت است. برای جبران این نوع خسارت از پوشش حوادث راننده استفاده می شود. تخفیف بیمه شخص ثالث ،خوب است بدانید تعهد پوشش حوادث راننده به میزان دیه کامل در ماه‌های غیر حرام می‌باشد. برای مثال در سال جاری (۱۳۹۹) میزان دیه از سوی قوه قضائیه برای ماه‌های غیر‌حرام برابر ۳۳۰ میلیون تومان است. بنابراین پوشش حوادث راننده نیز تا سقف ۳۳۰ میلیون تومان متعهد پرداخت خسارت می‌باشد.

به یاد داشته باشید تخفیف حوادث راننده از بیمه شخص ثالث متفاوت است. برای مثال در صورتی که از پوشش خسارت مالی یا جانی در بیمه نامه استفاده کرده باشید، تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث خودروتان کسر می‌گردد.تخفیف بیمه شخص ثالث ، این نوع خسارات در تخفیفات عدم خسارت حوادث راننده تاثیری ندارد. به عبارت دیگر تخفیفات عدم خسارت حوادث راننده در صورت عدم استفاده راننده، ثابت می‌ماند.

تخفیف بیمه شخص ثالث ،بیشترین تخفیف بیمه شخص ثالث چقدر است؟

هزینه بیمه شخص ثالث با افزایش تورم اقتصادی و نرخ دیه نیز افزایش یافته است. اگر شما هم به دنبال بیشترین تخفیف بیمه شخص ثالث هستید باید بدانید که سقف تخفیفات بیمه شخص ثالث ۷۰ درصد است. و تنها فاکتور تاثیر گذار بر دریافت حداکثر تخفیف بیمه شخص ثالث عدم استفاده از بیمه نامه می‌باشد.تخفیف بیمه شخص ثالث ، براساس قانون مصوب در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ هیچ شرکت بیمه ای نمی‌تواند تحت هیچ عنوانی تخفیفات مازاد بر بیمه شخص ثالث اعمال کند. در این قانون سقف ارائه تخفیفات مازاد برابر با ۲.۵ درصد حق بیمه است که البته ارائه این تخفیف در حوزه اختیارات شرکت بیمه قرار دارد.

تخفیف بیمه شخص ثالث ،خرید بیمه شخص ثالث از مدیر بیمه

محاسبه درست تخفیف بیمه شخص ثالث ، از دغدغه های بیمه گذاران در جریان اعمال قانون جدید بیمه شخص ثالث است. سامانه مدیر بیمه راه حلی ساده برای خرید آنلاین بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه است. از طریق این سامانه می‌توانید حق بیمه خودتان را بر اساس تخفیفات واقعی و به صورت آنی پرداخت کنید و بیمه نامه را در کوتاه ترین زمان دریافت کنید. البته باید بدانید با حذف نسخه چاپی بیمه شخص ثالث از خرداد ماه سال ۱۳۹۹ لینک دریافت اصالت بیمه شخص ثالث برایتان پیامک می شود.

 

Source :bimilike.com
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]