در خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ، شرکت بیمه‌گر متعهد به جبران زیان‌های مالی یا مادی است که بر اثر وقوع آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول و یا غیرمنقول ‌بیمه‌گذار وارد می‌شود. با توجه به توضیح بالا می توان پی برد که خرید آنلاین بیمه آتش سوزی خسارات جانی را پوشش نمی‌دهند.


خرید آنلاین بیمه آتش سوزی چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

پوشش‌های خرید آنلاین بیمه آتش سوزی به دو دستۀ پوشش خطرهای اصلی و پوشش خطرهای اضافی تقسیم می شود. خرید آنلاین بیمه آتش سوزی فقط شامل خسارت‌های مالی است و بیمه‌ آتش سوزی به هیچ عنوان خسارت‌های جانی را پوشش نمی دهد.پوشش‌های اصلی خرید آنلاین بیمه آتش سوزی شامل: صاعقه و انفجار و آتش‌ سوزی هستند.

پوشش های اضافی یا الحاقی خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ، پوشش‌هایی هستند که در صورت تمایل بیمه‌گزار با دریافت حق بیمه بیشتر، خریداری و ریسک های بیشتری پوشش داده می شوند.بیشتر شرکت های بیمه بخشی از خطرات اضافی را پوشش می دهند ولی فهرست کامل پوشش های اضافی (الحاقی) یا تبعی خرید آنلاین بیمه آتش سوزی به شرح زیر هستند:

بیمه‌ سیل، بیمه‌آتش فشان، بیمه طوفان، بیمه سقوط بهمن ،بیمه ریزش کوه

بیمه در برابر ترکیدن لوله آب

پوشش بیمه آتش سوزی برای سقوط هواپیما

بیمه زلزله

بیمه زلزله نیز زیرمجموعه پوشش‌های خرید آنلاین بیمه آتش سوزی است. نرخ بیمه زلزله و نحوه محاسبه نرخ خرید آنلاین بیمه آتش سوزی منازل، نرخ بیمه واحد های مسکونی از نرخ ملک و اسباب و اثاثیه ای تاثیر می‌پذیرد که قصد بیمه کردنشان را داریم.”

سایر پوشش‌های خرید آنلاین بیمه آتش سوزی:

‌پاکسازی و برداشت ضایعات، سرقت با شکست حرز ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه، تصادم اجسام خارجی به ساختمان،پوشش ریزش ، رانش و نشست و عقب رفت زمین ، مسئولیت مالک در قبال خسارت های آتش سوزی وارد شده به همسایه نیز جزو پوشش‌های اضافی یا پوشش‌های الحاقی تلقی می‌گردند؛ در صورت پرداخت حق بیمه بیشتر ،پوشش‌های الحاقی به خرید آنلاین بیمه آتش سوزی اضافه می‌شوند. بیمه‌گزار باید با توجه به موقعیت و شرایط خود نسبت به خرید پوشش های اضافی اقدام نماید.

انواع خرید آنلاین بیمه آتش سوزی

انواع خرید آنلاین بیمه آتش سوزی در سه دسته زیرجای می‌گیرند:

الف) خرید آنلاین بیمه آتش سوزی منازل یا بیمه آتش سوزی املاک/ واحدهای مسکونی:

خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ساختمان‌ ( بیمه آتش سوزی منازل و بیمه آتش سوزی مسکونی) تنها شامل خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ساختمان هایی است که کاربری مسکونی دارند. همچنین هزینه بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نسبت به نوع ساختمان و اثاثیه آن به صورت مجزا محاسبه می گردد.

ب) خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی :

خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی، پوشش های بیمه‌ای برای تمام کارگاه ها و کارخانه‌جات تولید خوراکی و آشامیدنی، نساجی ، فلزات اساسی، دخانیات و سایر صنایع است.در خرید آنلاین بیمه آتش سوزی و زیرمجموعه‌های آن نظیر بیمه‌‌زلزله، بیمه سیل، بیمه طوفان ، بیمه سقوط بهمن ، بیمه برای ترکیدگی لوله آب و … ، ساختمان، تاسیسات، ماشین‌آلات و محتویات آن‌ها دربرابر خطرات تحت‌پوشش بیمه‌‌آتش‌سوزی و زلزله بیمه می‌شوند.

ج) خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی :

خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی، بیمه آتش‌سوزی ساختمان‌های تجاری، رفاهی و خدماتی و انبارها و مراکز آموزشی و سایر مکان‌هایی است که در آن‌ها فعالیت صنعتی انجام نمی‌شود. این پوشش خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی، ساختمان، تاسیسات، موجودی کالا و ارزش دکوراسیون و… را دربرمی گیرد.

شرایط مختلف خرید آنلاین بیمه آتش سوزی و انواع آن :

با توجه به انواع مختلف خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ، پیشنهادات ارائه شده از طرف بیمه‌گر برای ارائه خدمات مربوطه تنوع می یابد :

الف ) بیمه نامه با سرمایه ثابت: بیمه‌گزار بیمه گر را از ارزش روز موضوع بیمه به صورت صحیح و دقیق مطلع می کند تا در هنگام وقوع خسارت، امکان رسیدگی به آن و دریافت غرامت از شرکت بیمه وجود داشته باشد. می توان گفت که شرایط حاکم بر خرید آنلاین بیمه آتش سوزی منازل مسکونی از این دست است.در صورت وقوع حادثه ، سرمایه بیمه شده مبنای خسارت دریافتی بیمه‌گزار از بیمه‌گر است.

ب) بیمه‌نامه با شرایط شناور :در شرایطی که سرمایه موجود در مکان مورد بیمه مداوما در حال تغییر است به عنوان مثال می توان به موجودی انبارها اشاره کرد. در چنین شرایطی، بیمه‌گزار ماهانه لیستی از موجودی انبار خود را برای بیمه‌گر ارسال می دارد تا میانگین موجودی سرمایه اساس محاسبه حق بیمه در سال واقع شود.با هر بار ارائه لیست موجودی انبار ، بیمه‌گزار حق بیمه متغیر خود را پرداخت می کند که در انتهای سال میانگین سرمایه مبنای محاسبه دقیق حق بیمه شده و الحاقیه نهایی برای تسویه تهیه می‌گردد.

ج) بیمه‌نامه با شرایط جایگزینی و بازسازی: با توجه به تورم بالای بازار و نوسان قیمت‌ها ، در این شرایط بیمه‌ای ،شرکت بیمه‌گر مسئول پرداخت مبلغ خسارت به نرخ روز برای جایگزینی مورد بیمه خواهد بود. تا اگر قیمت ساختمان یا ماشین‌آلات صنعتی طی یک سال افزایش فزاینده داشته باشد، خسارت فرد با ارزش سرمایه بیمه شده فعلی نیز امکان جبران و جایگزینی فراهم گردد.البته بیمه‌گزار موظف است که اموال خود را با ارزش واقعی روز بیمه کرده باشد.

د) بیمه‌نامه فرست لاست: هرچه بیمه‌گزار مطمئن تر باشد که با خسارت بالای موضوع بیمه ،امکان از بین رفتن تمام آن وجود ندارد، در این صورت تمایل او به بیمه‌نامه فرست لاست افزایش می یابد.حتی در مواردی که پراکندگی اموال بیمه‌گزار در سطح جغرافیایی بالاست و در صورت بروز حادثه، فقط بخشی از اموال او نابود میشود در چنین حالتی می توان موضوع بیمه را از نظر سرمایه و ریسک های بیمه شده به چند ریسک مستقل تقسیم نمود و برای هر کدام پوشش‌های بیمه ای و سایر عوامل سرمایه فرست لاست را محاسبه کرد.در شرایطی از بیمه نامه فرست لاست استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا اینکه اموال بیمه شده در سطح جغرافیایی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود و همچنین می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد که برای مورد بیمه از نظر سرمایه، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاست محاسبه کرد.حق بیمه براساس کل سرمایه با تخفیفات ویژه تعیین می گردد.

بیمه‌نامه با شرایط توافقی : در این شرایط، توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار درباره میزان سرمایه ، تعیین کننده شرایط عقد خرید آنلاین بیمه آتش سوزی است.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ بیمه زلزله و خرید آنلاین بیمه آتش سوزی

نوع سازه ساختمانی : نرخ حق بیمه زلزله و خرید آنلاین بیمه آتش سوزی از نوع سازه ساختمانی تاثیر می‌پذیرد.هرچه ریسک خطرات زلزله ای و در نتیجه آتش‌سوزی هر یک از عوامل مذکور بیشتر باشد، قیمت بیمه‌ زلزله بیشتر خواهد بود.

متراژ ملک : هرچه متراژ ملکی که می خواهیم بیمه کنیم بیشتر باشد، ریسک خسارت آن و در نتیجه هزینه بیمه‌ آتش سوزی و بیمه زلزله آن افزایش خواهد یافت.

هزینه ساخت هر متر بنا: هزینه ساخت هر متر بنایی که در صدد بیمه آن هستیم ، در محاسبه نرخ بیمه آتش سوزی و زلزله تاثیرگذار است.

ارزش لوازم منزل : اسباب و اثاثیه موجود در ملکی که می خواهیم بیمه کنیم، در قیمت بیمه‌ زلزله و آتش‌سوزی نقش تعیین‌کننده دارد.حتی امکان بیمه‌کردن لوازم در برابر آتش‌سوزی و زلزله بدون لحاظ خود ملک در بیمه وجود دارد.

مدت زمان اعتبار خرید آنلاین بیمه آتش سوزی :

خرید آنلاین بیمه آتش سوزی می تواند بلندمدت برای چند سال ، یک ساله یا حتی کوتاه مدت تدوین شود. در صورت برخورداری از توان مالی ، خرید بیمه‌ نامه بلندمدت آتش سوزی توصیه می شود که بعد اقتصادی حق بیمه را نیز شامل می شود.در بیمه‌نامه بلندمدت آتش‌سوزی سرمایه موضوع بیمه بدون دریافت حق بیمه اضافی به صورت خود به خود افزایش می یابد و با توجه به توافق های مندرج در بیمه‌نامه درصدی تورم بر آن اعمال می گردد.

مهلت اعلام خسارت خرید آنلاین بیمه آتش سوزی :

در شرایط بروز حادثه آتش سوزی یا هریک از ریسک های پوشش داده شده با خرید آنلاین بیمه آتش سوزی یا زیرمجموعه های آن به عنوان مثال ، بیمه زلزله، بیمه‌گزار باید طی 5 روز کاری گزارش بروز خسارت را به بیمه‌گر اطلاع نماید. سپس بعد از حضور کارشناس بیمه در محل و ارائه گزارش ، مراحل پرداخت خسارت در فرایند اجرایی قرار می گیرد.

فسخ بیمه خرید آنلاین بیمه آتش سوزی :

در صورت عدم صدور خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ، بیمه‌گزار می تواند درخواست لغو بیمه و بازگشت هزینه را به صورت تلفنی به کارشناسان مدیر بیمه اعلام کرده و درخواست خود را پیگیری نماید. اما در صورت صدور خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ، شرکت بیمه گر در خصوص امکان لغو بیمه تصمیم گیری می کند.

استعلام آنلاین قیمت خرید آنلاین بیمه آتش سوزی

الف) پس از وارد کردن مشخصات ملک خود در کادرهای معین، به مقایسه قیمت بیمه آتش‌سوزی از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده خرید آنلاین بیمه آتش سوزی بپردازید.به عنوان مثال، شرکت های بیمه‌گر مختلفی خرید آنلاین بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله را ارائه می کنند که از بین آن ها می توان به بیمه آتش سوزی ایران، بیمه زلزله ایران،بیمه آتش سوزی آسیا و …. اشاره کرد.

ب) در نهایت با توجه به اولویت ها و نیاز خود،یکی از شرکت‌های ارایه دهنده بیمه آتش سوزی موجود در سایت مدیر بیمه را انتخاب نمایید.

ج) در نهایت بعد از ورود اطلاعات مربوطه و با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مناسب خود بپردازید.

د) خرید آنلاین بیمه آتش سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.


خرید آنلاین بیمه آتش سوزی شامل چه پوشش هایی می شود؟

در خرید آنلاین بیمه آتش سوزی همه خسارت های مستقيم آتش سوزي، صاعقه پوشش داده می‌شود. به علاوه، بیمه‌گزار مي‌تواند با پرداخت حق بيمه اضافي، پوشش خطراتی نظیر ترکیدگی لوله، خرابی ناشی از بارش برف و باران، بلایای طبیعی: صاعقه و آتشفشان و سیل، سقوط هواپیما و بالگرد، سرقت با شکست حرز، شکست شیشه و نشست و رانش زمین را خریداری نماید.


آیا خرید آنلاین بیمه آتش سوزی همانند بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث تخفیف‌های عدم خسارت را شامل می‌شود؟

در خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ، برخلاف بیمه‌ نامه شخص ثالث و بیمه بدنه تخفیف عدم خسارت وجود ندارد. اما شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس برخی از شرایط رقابتی، تخفیف‌هایی را برای بیمه‌گزار قائل می‌شوند.


در چه صورتی صدور خرید آنلاین بیمه آتش سوزی نیاز به کارشناسی دارد؟

در این مورد شرایط شرکت‌های مختلف بیمه متفاوت است. در صفحه مقایسه و استعلام نرخ خرید آنلاین بیمه آتش سوزی در وبسایت مدیر بیمه بر اساس شرایط ساختمان و پوشش‌های انتخابی که اعلام می‌کنید و با توجه به قوانین هریک از شرکت‌های بیمه، در صورت نیاز به کارشناسی قبل از صدور، به شما اعلام می‌شود.


چگونه ارزان‌ترین خرید آنلاین بیمه آتش سوزی و زلزله را بخریم؟

برای خرید ارزان‌ترین خرید آنلاین بیمه آتش سوزی و زلزله ، قیمت بیمه آتش سوزی ارائه شده توسط تمام شرکت‌های بیمه‌ای مجاز را در سامانه بیمه مدیر بیمه مقایسه نمایید. سپس، شما می‌توانید در صورت انتخاب حداقل پوشش‌های اصلی و استفاده از جشنواره‎های تخفیف مدیر بیمه ، پایین ترین قیمت بیمه آتش سوزی و زلزله را در خرید آنلاین بیمه آتش سوزی تجربه نمایید.


چگونه بهترین خرید آنلاین بیمه آتش سوزی و زلزله را بخریم؟

عوامل مختلفی نظیر نوع ارزش بنا، نوع ملک، نوع سازه، متراژ زیربنا، مدت زمان بیمه نامه و ارزش وسایل موجود در بنا در تعیین بهترین خرید آنلاین بیمه آتش سوزی و زلزله تاثیرگذار هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مدیر بیمه، با وارد کردن اطلاعات درخواستی ، بهترین خرید آنلاین بیمه آتش سوزی و زلزله را با توجه به شرایط خود و عوامل یاد شده انتخاب و خریداری نمایید.

در صورتی که در زمان خرید آنلاین بیمه آتش سوزی، ارزش سرمایه مورد بیمه کمتر از مقدار واقعی اعلام شود، در زمان بروز حادثه، خسارت بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

در صورتی‌که در زمان خرید آنلاین بیمه آتش سوزی ، سرمایه مورد بیمه کمتر از مقدار واقعی اعلام شود، پرداخت خسارت بر اساس قاعده نسبی سرمایه خواهد بود؛ یعنی، میزان مبلغ خسارت پرداختی نسبت به مقدار واقعی خسارت، برابر خواهد بود با سرمایه بیمه شده نسبت به ارزش واقعی سرمایه

هنگام خرید آنلاین بیمه آتش سوزی برای منزل چه چیزهایی تحت پوشش قرار میگیرد؟

در بیمه‌ نامه ساختمان مسکونی، بنای ساختمان و لوازم منزل پوشش داده می شوند. همچنین فرد می‌تواند به صورت جداگانه تنها لوازم منزل یا تنها بنای ساختمان خود را بیمه کند.

اگر در طول مدت اعتبار خرید آنلاین بیمه آتش سوزی تغییراتی نظیر افزایش یا کاهش سرمایه ایجادگردد چه اقدامی باید صورت گیرد؟

بیمه‌گزار موظف است هرگونه تغییرات طی دوره را کتباً به بیمه‌گر اعلام نماید. بیمه‌گر پس از دریافت نامه بیمه‌گزار با صدور الحاقیه اقدام به تغییرات مورد نظر و لازم در بیمه‌نامه می‌نماید.

برای آتش سوزی منازل مسکونی نیازی به بازدید اولیه برای خرید آنلاین بیمه آتش سوزی یا خیر؟

بازدید اولیه ازموارد مسکونی به سیاست‌های فنی هر شرکت بستگی دارد. با این وجود در اکثر موارد درصورتی‌که: • سرمایه بیشتر از 100 میلیون تومان باشد؛ • پوشش سرقت، ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه داشته باشد؛ نیاز به بازدید اولیه دارد.

شخصي به صورت اجاره و رهن در محلي ساكن مي باشد آيا مي تواند در محل خود را بيمه نمايد؟

خرید آنلاین بیمه آتش سوزی  ،هر شخصي كه بموجب قرارداد يا قانون، مالی به او سپرده مي شود بعنوان امانت دار می باشد و مي تواند نسبت به بيمه نمودن آن اقدام نمايد.

 

Source :bimeh.com
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]