خرید بیمه تکمیلی بیمه ایران با شرایط زیر امکان پذیر است 

1- بیمه تکمیلی به صورت گروهی عرضه میگردد و انفرادی فروخته نمی شود .

2- تعداد بیمه شدگان گروه (مجموع تعداد پرسنل بعلاوه خانواده ایشان ) باید بیش از 50 نفر باشند.

3- حداقل 50% از پرسنل بیمه گذار می بایست به طور همزمان متقاضی ثبت نام در قرارداد بیمه تکمیلی باشند .

4- اسامی بیمه شدگان اصلی باید با اسامی موجود در لیست تامین اجتماعی بیمه گذار مطابقت داشته باشد .

سازمان ها ، شرکت ها و اشخاص حقیقی که دارای شرایط فوق هستند میتوانند با تکمیل فرم زیر ضمن دریافت نرخ و شرایط بیمه تکمیلی از خدمات خرید آنلاین بیمه و مشاوره تلفنی و حضوری رایگان نیز بهره مند شوند .

خرید بیمه درمان تکمیلی