استعلام خرید بیمه موتور

خرید بیمه موتور ،استعلام و خرید بیمه موتورسیکلت که زیرشاخه بیمه ثالث وسایل نقلیه محسوب می‌شود، نیازمند اطلاعات خاصی است.خرید بیمه موتور ، راهنمای کامل بیمه موتور شامل: تعریف، پوشش‌ها، نحوه محاسبه قیمت بیمه موتور ، خرید و تمدید آنلاین بیمه موتورسیکلت و … را در زیر مطالعه نمایید.

منظور از شخص ثالث در خرید بیمه موتور

همانند هر بیمه شخص ثالث، هر فرد زیاندیده در حادثه رانندگی غیر از راننده موتور سیکلت مقصر را ، شخص ثالث می نامند.

انواع مختلف خرید بیمه موتور

شرکت‌های بیمه‌گر دو نوع بیمه را برای راکبان موتورسیکلت ها ارائه می کنند:

الف) خرید بیمه موتور ،بیمه بدنه موتورسیکلت : بیمه بدنه موتورسیکلت که نسبت به بیمه شخص ثالث موتورسیکلت با استقبال کمتر دارندگان موتورسیکلت روبه رو شده است، همه ریسک های تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه پوشش های بیمه بدنه موتورسیکلت شامل موارد زیر می گردد:

ب) بیمه شخص ثالث موتورسیکلت : ماهیت بیمه شخص ثالث موتور سیکلت مشابه بیمه شخص ثالث خودرو است حال می خواهیم بدانیم که بیمه ثالث موتور سیکلت چه ریسک هایی را تحت پوشش قرار می دهد.

پوشش‌های خرید بیمه موتور

حوادث زیر تحت پوشش بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نیستند:

خرید بیمه موتور بدون گواهینامه

طبق قوانین بیمه موتورسیکلت، اگر راکب موتورسیکلت مقصر در تصادف فاقد گواهی نامه باشد، بیمه گر خسارت زیاندیده را بدون قید و شرط پرداخت می کند ولی استرداد مبلغ خسارت به بیمه گر توسط راکب مقصر الزامی است و در شرایطی که تصادف یا حادثه منجر به خسارت جانی و پرداخت دیه گردد، پرداخت دیده از طرف بیمه‌گر غیرممکن است زیرا برحسب ماده 3 قانون بیمه موتورسیکلت، شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر، داشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه است.

قیمت خرید بیمه موتور

حال شاید این سوال مطرح شود که قیمت بیمه موتورسیکلت چقدر است؟ عوامل مختلفی در نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت تاثیرگذار هستند:

الف) نوع موتورسیکلت : موتورسیکلت ها در سه گروه عمده جای می گیرند:

ب) سال تولید موتورسیکلت : مهم ترین عامل در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت، سال تولید آن است.هرچه موتور سیکلت جدیدتر باشد،ریسک آن کمتر خواهد بود و نرخ بیمه موتورسیکلت نیز پایین می آید.

ج) تعداد سیلندر موتورسیکلت : موتورسیکلت های از نظر تعداد سیلندر در دسته های یک سیلندر، دو سیلندر ، سه سیلندر و بیشتر جای می گیرند.با بالاتر رفتن تعداد سیلندر موتورسیکلت، قدرت آن نیز بالاتر رفته و میزان ریسک و نرخ بیمه شخص ثالث نیز افزایش خواهد یافت.

د) نوع و ساختار موتور: موتورسیکلت‌های برقی و دنده ای نرخ بیمه های متفاوتی دارند.با بالاتر رفتن قدرت موتورسیکلت و بزرگتر شدن سایز آن ، هزینه بیمه شخص ثالث آن نیز افزایش خواهد یافت. دو عامل یاد شده تعیین کننده مبلغ حق بیمه پایه موتورسیکلت هستند:

جدول حق بیمه پایه موتور سیکلت در سال 1400

نوع موتور‌سیکلت مبلغ حق بیمه پایه در سال 1400 ( تومان)
دنده ای تک سیلندر 587600
دنده ای دو سیلندر و بیشتر 645500
دنده ای سه چرخ 694200
گازی 481000

د) نرخ پوشش مالی انتخابی : هر چه پوشش مالی بیشتری انتخاب گردد که گاهی این پوشش ها به سقف هزینه های مالی مربوطه نیز می رسد ، بالاتر رفتن نرخ حق بیمه شخص ثالث موتور را به همراه خواهد داشت.

ه) خرید بیمه موتور ،تخفیف عدم خسارت بیمه موتورسیکلت : تخفیف هایی که به موتورسوارانی تعلق می گیرد که از خسارت های بیمه نامه شخص ثالث خود در سال های قبل استفاده نکرده باشند.میزان سقف تخفیف عدم خسارت 70 درصد درنظر گرفته شده است.

و) جریمه دیرکرد بیمه موتورسیکلت : عامل دارای تاثیر غیرمستقیم بر نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت است که در صورت دیرکرد بیمه کردن موتورسیکلت بعد از سررسید بیمه شخص ثالث به آن تعلق می‌گیرد.

ارزان ترین خرید بیمه موتور

با توجه به عوامل تاثیرگذار در قیمت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت، همان طور که متوجه شده اید، عوامل تعداد سیلندر و نوع و ساختار موتور عوامل ثابتی هستند که در نرخ بیمه موتور سیکلت تاثیر می گذارند. خرید بیمه موتور ،پس جهت برخورداری از ارزان ترین بیمه شخص ثالث موتورسیکلت، بیمه گزار باید بیمه موتورسیکلت خود را قبل از اتمام سررسید آن تمدید نماید تا مشمول جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث نشود.ضمنا با برخورداری از سقف تخفیف عدم خسارت و انتخاب کمترین پوشش انتخابی نیز می توان ، قیمت بیمه موتورسیکلت را کاهش داد.

خرید بیمه موتور اقساطی

قیمت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در مقایسه با سایر بیمه‌ها با رعایت عوامل تاثیر گذار یاد شده در نرخ بیمه ، چندان بالا نیست لذا شرکت های بیمه‌گر محدودی تمایل به ارائه بیمه موتورسیکلت اقساطی دارند که می توان به بیمه موتورسیکلت اقساطی  اشاره کرد.

مدت زمان بیمه‌نامه خرید بیمه موتور

شرکت های بیمه‌گر، بیمه شخص ثالث خودرو را به صورت بلندمدت با اعتبار یک ساله یا به صورت کوتاه مدت در بازه های زمانی مثلا یک ماهه ، دو ماهه و … ارائه می‌دهند ولی تنها دوره زمانی درنظر گرفته شده برای اعتبار بیمه‌نامه موتورسیکلت یک سال است و امکان خرید بیمه موتورسیکلت کوتاه مدت ( بیمه موتورسیکلت یک ماهه، سه ماهه و …) وجود ندارد.

انتقال خرید بیمه موتور

هنگام فروش وسایل نقلیه نظیر خودرو ، موتور سیکلت ، مساله مهم انتقال بیمه آن ها ( بیمه شخص ثالث خودرو ، بیمه شخص ثالث موتورسیکلت) مطرح می شود.برای انتقال بیمه موتورسیکلت راه های مختلفی وجود دارد که بیمه‌گزار با توجه به شرایط و صلاحدید خود باید به انتخاب از بین آن ها بپردازد :

الف)خرید بیمه موتور ، انتقال مالکیت موتورسیکلت: در انتقال مالکیت موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث نیز که جزو الحاقات و متعلق به موتورسیکلت است به مالک جدید انتقال می یابد.

ب) حفظ تخفیف های موتورسیکلت برای موتورسیکلت بعدی مالک و بیمه گزار فعلی : در این حالت، بیمه گزار تمایلی به انتقال بیمه موتورسیکلت خود به مالک جدید ندارد لذا به شعب بیمه مراجعه کرده و تخفیف های بیمه را برای موتورسیکلت بعدی خود حفظ می کند.مدت اعتبار تخفیف های موتورسیکلت در این حالت بین 6 الی 12 ماه آتی است که در صورت خرید موتور جدید، تخفیف های یاد شده در بیمه موتورسیکلت جدید لحاظ خواهد شد.

ج) مراجعه حضوری به شعب بیمه : بیمه گزار به شعب بیمه مراجعه کرده و به انتقال بیمه شخص ثالث موتورسیکلت برای مالک جدید می پردازد.

استعلام آنلاین قیمت خرید بیمه موتور

الف) پس از وارد کردن مشخصات موتورسیکلت در کادرهای معین، به  مقایسه قیمت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه موتور بپردازید.به عنوان مثال، می توان به بیمه موتورسیکلت ایران، بیمه موتورسیکلت رازی و بیمه موتورسیکلت شخص ثالث البرز اشاره کرد.

ب) در نهایت با توجه به اولویت ها و نیاز خود برای خرید بیمه موتورسیکلت،یکی از شرکت‌های ارایه دهنده بیمه شخص ثالث موتورسیکلت موجود درسایت مدیر بیمه را انتخاب نمایید.

ج) خرید بیمه موتور ،در نهایت بعد از ورود اطلاعات موتور سیکلت و بارگذاری اسکن بیمه نامه قبلی موتور سیکلت، کارت موتور و گاهی گواهی نامه به درخواست برخی بیمه‌گرها نظیر  ، با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه موتورسیکلت مناسب خود بپردازید.

د) اخذ بیمه شخص ثالث در سایت مدیر بیمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

مدارک لازم برای خرید بیمه موتور سیکلت چیست ؟

خرید بیمه موتور ،برای خرید بیمه‌شخص ثالث موتور سیکلت به بیمه‌نامه قبلی و کارت موتور نیاز است. درصورت عدم صدور کارت موتور سیکلت تان‌ با استفاده از فاکتور فروش ممهور شده هم می‌توان بیمه ‌موتور را از صفحه ی مقایسه و استعلام نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت خریداری کرد.

ایا امکان خرید بیمه موتور سیکلت به صورت کوتاه مدت وجود دارد ؟

خیر، بیمه موتورسیکلت فقط یک ساله خریداری می‌شود.

بیمه موتور سیکلت چه خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟

خسارات مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث حادثه و هم چنین خسارت جانی وارد شده به راننده مقصر تحت پوشش بیمه موتور هستند.

 ارزان‌ترین خرید بیمه موتور

برای خرید ارزان‌ترین بیمه بدنه، قیمت بیمه بدنه ارائه شده توسط تمام شرکت‌های بیمه‌ای مجاز را در سامانه مدیر بیمه مقایسه نمایید. سپس، شما می‌توانید در صورت انتخاب حداقل پوشش‌های اصلی و استفاده از جشنواره‎های تخفیف مدیر بیمه، پایین ترین قیمت بیمه موتور را در خرید آنلاین بیمه تجربه نمایید.

 بهترین خرید بیمه موتور

عوامل مختلفی نظیر سال تولید، نوع موتورسیکلت، نوع موتور و تعداد سیلندر تخفیفات بیمه موتورسیکلت در تعیین بهترین بیمه تاثیرگذار هستند.خرید بیمه موتور ، شما می‌توانید با مراجعه به سایت مدیر بیمه، با وارد کردن اطلاعات درخواستی، بهترین بیمه موتور را با توجه به شرایط خود و عوامل یاد شده انتخاب و خریداری نمایید.

تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه‌‌های موتورسیکلت به چه صورت می باشد؟

در صورتی که بیمه‌گذار در طی سال بیمه ای دچار خسارت نشود، تخفیفات عدم خسارت‌بیمه (هر سال معادل 5 درصد تا سقف 70 درصد) شامل حال او خواهد شد.

پوششها و تعهداتی که پوشش می‌دهد؟

جبران خسارات تصادف، واژگونی، سقوط و آتش‌ سوزی موتور سیکلت، هزینه‌های درمانی ناشی از صدمه دیدن اشخاص ثالث در سوانح رانندگی، خسارات وارد شده به بار و محموله‌های موتور سیکلت شخص‌ثالث، پرداخت غرامت فوت و نقص‌ عضو دائم و موقت اشخاص و جبران انواع خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث جزو پوشش‌ها و تعهدات بیمه شخص ثالث موتور هستند.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه موتور سیکلت چیست ؟

اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه، گواهی‌نامه، بیمه‌نامه معتبر و متوالی راننده مقصر و زیان دیده و فاکتور رسمی لوازم تایید کارشناس

استعلام و خرید بیمه موتورسیکلت که زیرشاخه بیمه ثالث وسایل نقلیه محسوب می‌شود، نیازمند اطلاعات خاصی است. راهنمای کامل بیمه موتور شامل: تعریف، پوشش‌ها، نحوه محاسبه قیمت بیمه موتور ، خرید و تمدید آنلاین بیمه موتورسیکلت و … را در زیر مطالعه نمایید.

منظور از شخص ثالث در بیمه موتورسیکلت

همانند هر بیمه شخص ثالث، هر فرد زیاندیده در حادثه رانندگی غیر از راننده موتور سیکلت مقصر را ، شخص ثالث می نامند.

انواع مختلف بیمه موتورسیکلت

شرکت‌های بیمه‌گر دو نوع بیمه را برای راکبان موتورسیکلت ها ارائه می کنند:

الف)خرید بیمه موتور ، بیمه بدنه موتورسیکلت : بیمه بدنه موتورسیکلت که نسبت به بیمه شخص ثالث موتورسیکلت با استقبال کمتر دارندگان موتورسیکلت روبه رو شده است، همه ریسک های تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه پوشش های بیمه بدنه موتورسیکلت شامل موارد زیر می گردد:

ب) بیمه شخص ثالث موتورسیکلت : ماهیت بیمه شخص ثالث موتور سیکلت مشابه بیمه شخص ثالث خودرو است حال می خواهیم بدانیم که بیمه ثالث موتور سیکلت چه ریسک هایی را تحت پوشش قرار می دهد.

پوشش‌های خرید بیمه موتور

حوادث زیر تحت پوشش بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نیستند:

خرید بیمه موتور بدون گواهینامه

طبق قوانین بیمه موتورسیکلت، اگر راکب موتورسیکلت مقصر در تصادف فاقد گواهی نامه باشد، بیمه گر خسارت زیاندیده را بدون قید و شرط پرداخت می کند ولی استرداد مبلغ خسارت به بیمه گر توسط راکب مقصر الزامی است و در شرایطی که تصادف یا حادثه منجر به خسارت جانی و پرداخت دیه گردد، پرداخت دیده از طرف بیمه‌گر غیرممکن است زیرا برحسب ماده 3 قانون بیمه موتورسیکلت، شرایط پرداخت دیه به راننده مقصر، داشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه است.

قیمت خرید بیمه موتور

حال شاید این سوال مطرح شود که قیمت بیمه موتورسیکلت چقدر است؟خرید بیمه موتور ، عوامل مختلفی در نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت تاثیرگذار هستند:

الف) نوع موتورسیکلت : موتورسیکلت ها در سه گروه عمده جای می گیرند:

ب) سال تولید موتورسیکلت : مهم ترین عامل در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت، سال تولید آن است.هرچه موتور سیکلت جدیدتر باشد،ریسک آن کمتر خواهد بود و نرخ بیمه موتورسیکلت نیز پایین می آید.

ج) تعداد سیلندر موتورسیکلت : موتورسیکلت های از نظر تعداد سیلندر در دسته های یک سیلندر، دو سیلندر ، سه سیلندر و بیشتر جای می گیرند.با بالاتر رفتن تعداد سیلندر موتورسیکلت، قدرت آن نیز بالاتر رفته و میزان ریسک و نرخ بیمه شخص ثالث نیز افزایش خواهد یافت.

د) خرید بیمه موتور ،نوع و ساختار موتور: موتورسیکلت‌های برقی و دنده ای نرخ بیمه های متفاوتی دارند.با بالاتر رفتن قدرت موتورسیکلت و بزرگتر شدن سایز آن ، هزینه بیمه شخص ثالث آن نیز افزایش خواهد یافت. دو عامل یاد شده تعیین کننده مبلغ حق بیمه پایه موتورسیکلت هستند:

جدول حق بیمه پایه موتور سیکلت در سال 1400

نوع موتور‌سیکلت مبلغ حق بیمه پایه در سال 1400 ( تومان)
دنده ای تک سیلندر 587600
دنده ای دو سیلندر و بیشتر 645500
دنده ای سه چرخ 694200
گازی 481000

د) نرخ پوشش مالی انتخابی : هر چه پوشش مالی بیشتری انتخاب گردد که گاهی این پوشش ها به سقف هزینه های مالی مربوطه نیز می رسد ، بالاتر رفتن نرخ حق بیمه شخص ثالث موتور را به همراه خواهد داشت.

ه) تخفیف عدم خسارت بیمه موتورسیکلت : تخفیف هایی که به موتورسوارانی تعلق می گیرد که از خسارت های بیمه نامه شخص ثالث خود در سال های قبل استفاده نکرده باشند.میزان سقف تخفیف عدم خسارت 70 درصد درنظر گرفته شده است.

و) خرید بیمه موتور ،جریمه دیرکرد بیمه موتورسیکلت : عامل دارای تاثیر غیرمستقیم بر نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت است که در صورت دیرکرد بیمه کردن موتورسیکلت بعد از سررسید بیمه شخص ثالث به آن تعلق می‌گیرد.

ارزان ترین بیمه موتورسیکلت

با توجه به عوامل تاثیرگذار در قیمت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت، همان طور که متوجه شده اید، عوامل تعداد سیلندر و نوع و ساختار موتور عوامل ثابتی هستند که در نرخ بیمه موتور سیکلت تاثیر می گذارند پس جهت برخورداری از ارزان ترین بیمه شخص ثالث موتورسیکلت، بیمه گزار باید بیمه موتورسیکلت خود را قبل از اتمام سررسید آن تمدید نماید تا مشمول جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث نشود.ضمنا با برخورداری از سقف تخفیف عدم خسارت و انتخاب کمترین پوشش انتخابی نیز می توان ، قیمت بیمه موتورسیکلت را کاهش داد.

خرید بیمه موتور اقساطی

قیمت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در مقایسه با سایر بیمه‌ها با رعایت عوامل تاثیر گذار یاد شده در نرخ بیمه ، چندان بالا نیست.خرید بیمه موتور ، لذا شرکت های بیمه‌گر محدودی تمایل به ارائه بیمه موتورسیکلت اقساطی دارند که می توان به بیمه موتورسیکلت اقساطی  اشاره کرد.

مدت زمان بیمه‌نامه موتورسیکلت

شرکت های بیمه‌گر، بیمه شخص ثالث خودرو را به صورت بلندمدت با اعتبار یک ساله یا به صورت کوتاه مدت در بازه های زمانی مثلا یک ماهه ، دو ماهه و … ارائه می‌دهند ولی تنها دوره زمانی درنظر گرفته شده برای اعتبار بیمه‌نامه موتورسیکلت یک سال است و امکان خرید بیمه موتور ، کوتاه مدت ( بیمه موتورسیکلت یک ماهه، سه ماهه و …) وجود ندارد.

انتقال بیمه موتورسیکلت

هنگام فروش وسایل نقلیه نظیر خودرو ، موتور سیکلت ، مساله مهم انتقال بیمه آن ها ( بیمه شخص ثالث خودرو ، بیمه شخص ثالث موتورسیکلت) مطرح می شود.برای انتقال بیمه موتورسیکلت راه های مختلفی وجود دارد که بیمه‌گزار با توجه به شرایط و صلاحدید خود باید به انتخاب از بین آن ها بپردازد :

الف) انتقال مالکیت موتورسیکلت: در انتقال مالکیت موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث نیز که جزو الحاقات و متعلق به موتورسیکلت است به مالک جدید انتقال می یابد.

ب) خرید بیمه موتور ،حفظ تخفیف های موتورسیکلت برای موتورسیکلت بعدی مالک و بیمه گزار فعلی : در این حالت، بیمه گزار تمایلی به انتقال بیمه موتورسیکلت خود به مالک جدید ندارد لذا به شعب بیمه مراجعه کرده و تخفیف های بیمه را برای موتورسیکلت بعدی خود حفظ می کند.مدت اعتبار تخفیف های موتورسیکلت در این حالت بین 6 الی 12 ماه آتی است که در صورت خرید موتور جدید، تخفیف های یاد شده در بیمه موتورسیکلت جدید لحاظ خواهد شد.

ج) مراجعه حضوری به شعب بیمه : بیمه گزار به شعب بیمه مراجعه کرده و به انتقال بیمه شخص ثالث موتورسیکلت برای مالک جدید می پردازد.

استعلام آنلاین قیمت خرید بیمه موتور

الف) پس از وارد کردن مشخصات موتورسیکلت در کادرهای معین، به مقایسه قیمت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه موتور بپردازید.به عنوان مثال، می توان به بیمه موتورسیکلت ایران، بیمه موتورسیکلت رازی و بیمه موتورسیکلت شخص ثالث البرز اشاره کرد.

ب) در نهایت با توجه به اولویت ها و نیاز خود برای خرید بیمه موتورسیکلت،یکی از شرکت‌های ارایه دهنده بیمه شخص ثالث موتورسیکلت موجود درسایت مذیر بیمه را انتخاب نمایید.

ج) در نهایت بعد از ورود اطلاعات موتور سیکلت و بارگذاری اسکن بیمه نامه قبلی موتور سیکلت، کارت موتور و گاهی گواهی نامه به درخواست برخی بیمه‌گرها نظیر شرکت بیمه سامان ، با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه موتورسیکلت مناسب خود بپردازید.

د) اخذ بیمه شخص ثالث در سایت مدیر بیمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر کجای کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

چرا مدیر بیمه را برای خرید بیمه بدنه انتخاب کنیم؟

مدیر بیمه، سامانه استعلام، مقایسه و خرید آنلاین بیمه است. شما به راحتی می‌توانید با ورود به این سایت، انواع بیمه‌نامه‌های شرکت‌‌های بیمه‌ای مجاز بیمه مرکزی را استعلام و مقایسه نمایید. ضمنا، امکان تماس تلفنی با شماره 09131760166 و دریافت راهنمایی‌های رایگان و کاملا بیطرفانه و اطلاعات تخصصی بیمه از کارشناسان متخصص مدیر بیمه برای انتخاب بهترین بیمه فراهم شده است. پس از دریافت اطلاعات بیمه‌ای، بررسی و خرید ارزان‌ترین بیمه مناسب شرایط خود در کمترین زمان ممکن، بیمه‌نامه خود را به صورت رایگان درب منزل دریافت می‌نمایید.

مدارک لازم برای خرید بیمه موتور سیکلت چیست ؟

برای خرید بیمه‌شخص ثالث موتور سیکلت به بیمه‌نامه قبلی و کارت موتور نیاز است. درصورت عدم صدور کارت موتور سیکلت تان‌ با استفاده از فاکتور فروش ممهور شده هم می‌توان بیمه ‌موتور را از

ایا امکان خرید بیمه موتور سیکلت به صورت کوتاه مدت وجود دارد ؟

خیر، بیمه موتورسیکلت فقط یک ساله خریداری می‌شود.

بیمه موتور سیکلت چه خساراتی را تحت پوشش قرار می دهد؟

خسارات مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث حادثه و هم چنین خسارت جانی وارد شده به راننده مقصر تحت پوشش بیمه موتور هستند.

چگونه ارزان‌ترین بیمه موتورسیکلت را بخریم؟

برای خرید ارزان‌ترین بیمه بدنه، قیمت بیمه بدنه ارائه شده توسط تمام شرکت‌های بیمه‌ای مجاز را در سامانه مدیر بیمه مقایسه نمایید.خرید بیمه موتور ، سپس، شما می‌توانید در صورت انتخاب حداقل پوشش‌های اصلی و استفاده از جشنواره‎های تخفیف مدیر بیمه، پایین ترین قیمت بیمه موتور را در خرید آنلاین بیمه تجربه نمایید.

چگونه بهترین بیمه موتورسیکلت را بخریم؟

عوامل مختلفی نظیر سال تولید، نوع موتورسیکلت، نوع موتور و تعداد سیلندر تخفیفات بیمه موتورسیکلت در تعیین بهترین بیمه تاثیرگذار هستند. شما می‌توانید با مراجعه به سایت مدیر بیمه، با وارد کردن اطلاعات درخواستی، بهترین بیمه موتور را با توجه به شرایط خود و عوامل یاد شده انتخاب و خریداری نمایید.

تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه‌‌های موتورسیکلت به چه صورت می باشد؟

در صورتی که بیمه‌گذار در طی سال بیمه ای دچار خسارت نشود، تخفیفات عدم خسارت‌بیمه (هر سال معادل 5 درصد تا سقف 70 درصد) شامل حال او خواهد شد.

پوششها و تعهداتی که بیمه ‌موتور سیکلت پوشش می‌دهد؟

خرید بیمه موتور ،جبران خسارات تصادف، واژگونی، سقوط و آتش‌ سوزی موتور سیکلت، هزینه‌های درمانی ناشی از صدمه دیدن اشخاص ثالث در سوانح رانندگی، خسارات وارد شده به بار و محموله‌های موتور سیکلت شخص‌ثالث، پرداخت غرامت فوت و نقص‌ عضو دائم و موقت اشخاص و جبران انواع خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث جزو پوشش‌ها و تعهدات بیمه شخص ثالث موتور هستند.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه موتور سیکلت چیست ؟

اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه، گواهی‌نامه، بیمه‌نامه معتبر و متوالی راننده مقصر و زیان دیده و فاکتور رسمی لوازم تایید کارشناس

 

source:bimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]