در صورت وقوع حوادث اقدامات زیر را انجام دهید :

هزینه های پزشکی 

1- حداکثر ظرف مدت پنج روز از وقوع حادثه مراتب را بصورت کتبی به نمایندگی بیمه ایران اعلام کنید 

2- کلیه اسناد و مدارک و فاکتورهای هزینه های پزشکی انجام شده را جهت ارائه به شرکت بیمه جمع آوری کنید 

3- پس از پایان درمان اسناد و مدارک پزشکی را به همراه تصویر کارت ملی و شماره حساب جهت رسیدگی و پرداخت خسارت به نمایندگی بیمه ایران تحویل دهید و رسید دریافت کنید 

غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی 

4 – در راهنمای بیمه ایران نظریه پزشک معالج خود مبنی بر ازکارافتادگی دائم عضو آسیب دیده را گرفته و جهت معاینه و تایید پزشک معتمد شرکت بیمه  با تعیین وقت قبلی به شرکت بیمه مراجعه نمایید .

غرامت فوت :

5- درصورت فوت بیمه شده استفاده کننده بیمه حوادث انفرادی جهت دریافت خسارت میبایست مدارک زیر را تهیه و به شرکت بیمه جهت بررسی و پرداخت خسارت تحویل دهد 

5-1 : گواهی پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت 

5-2 :جواز دفن

5-3 : تصویر صفحات باطل شده شناسنامه متوفی

5-4 :خلاصه رونوشت وفات

5-5 : در صورتیکه علت فوت حادثه رانندگی بوده باشد تصویر گزارش پلیس و گواهینامه رانندگی متوفی 

5-6 : در صورتیکه زمان خرید آنلاین بیمه ، بیمه شده شخص خاصی را به عنوان استفاده کننده در بیمه نامه تعیین کرده باشد مدارک شناسایی و هویتی ایشان میبایست تحویل نمایندگی بیمه شود و چنانچه استفاده کننده بیمه حوادث انفرادی تعیین نشده باشد غرامت فوت به وراث قانونی پرداخت خواهد شد بنابراین ضروری است اقدامات لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت از طرف بازماندگان انجام شود 

منبع: بیمه سرا