سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،اغلب رانندگان از ضرورت قانونی بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه خود آگاهی دارند. بیمه شخص ثالث دو نوع خسارات مالی و جانی را پوشش می دهد. بیمه‌گر متعهد به پرداخت سقف خسارت بیمه شخص ثالث  اتومبیل برای جبران خسارت های جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی در بیمه‌ نامه شخص ثالث است.

بیمه مرکزی هر سال میزان سقف خسارت بیمه شخص ثالث مالی و جانی را بر اساس نرخ دیه اعلامی قوه قضاییه اعلام می‌کند.سقف خسارت بیمه شخص ثالث معادل دیه مرد کامل در ماه‌های حرام است. ولی مگر می‌توان از پوشش‌های جانی بیمه شخص ثالث صحبت کرد ولی نسبت به سقف خسارت بیمه شخص ثالث بی توجه ماند؟ پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث به جبران خسارات مالی شخص ثالث و زیاندیده در جریان تصادف به جز راننده مقصر می‌پردازد. ولی پوشش مالی  و سقف خسارت بیمه شخص ثالث  طبق اصول خاصی تعیین خواهد شد که در این مقاله به آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،پوشش‌های جانی بیمه شخص ثالث چیست؟

تعهدات جانی بیمه شخص ثالث، خسارات جانی فرد زیاندیده در جریان تصادف را پوشش می‌دهد. این خسارات جانی شامل

هستند. طبق قوانین بیمه مرکزی، سقف خسارت بیمه شخص ثالث براساس نرخ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام مشخص می‌گردد. قوه قضاییه، هر سال نرخ دیه کامل را اعلام می‌کند. سقف تعهدات جانی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ یا همان نرخ دیه کامل در ماه‌های حرام امسال معادل ۶۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

شرکت بیمه میزان خسارت جانی را به تعداد سرنشینان خودروی زیاندیده پرداخت خواهد کرد. اگر تعداد تلفات و زیاندیدگان جریان تصادف بیش از تعداد سرنشینان هر خودرو بود، صندوق تامنی خسارات جانی بیمه مرکزی متعهد به پرداخت این خسارت جانی است.

حال که درباره سقف خسارت بیمه شخص ثالث اطلاعاتی کسب کردیم، به پوشش‌های مالی این بیمه اتومبیل خواهیم پرداخت.


سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،پوشش خسارات مالی بیمه شخص ثالث چیست؟

خسارت‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند تصادف و خسارت به خودروی ثالث، در پوشش سقف خسارت بیمه شخص ثالث چبران می‌شوند. چنین خسارت هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می‌گردد.


سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث چگونه است؟

کمترین میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث معادل ۲٫۵ درصد دیه درماه‌های حرام هر سال محاسبه می‌شود.( ماه‌های حرام شامل محرم، رجب، ذی العقده و ذی الحجه هستند.) این مبلغ، حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث تلقی می‌شود. از آنجا که نرخ دیه در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان است بنابراین برای محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث باید به شرح زیر عمل کنیم:

                                                ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان =  تومان ۶۴۰۰۰۰۰۰۰(نرخ دیه در ماه حرام سال ۱۴۰۰) * ۲٫۵%

با توجه به فرمول محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه ثالث در بالا متوجه می‌شویم: حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان خواهد بود.

همه شرکت‌های بیمه موظف به ارائه حداقل پوشش مالی برای بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه هستند؛ هر بیمه‌گزار می‌تواند حداقل پوشش مالی سقف خسارت بیمه شخص ثالث را انتخاب نماید. اگر بخواهید بدانید که حداقل تعهدات مالی این بیمه در کجای بیمه‌نامه قابل مشاهده است، باید بگوییم که می‌توانید نگاهی به پوشش‌های بیمه ثالث بیمه‌نامه ثالث وسیله نقلیه خود بیاندازید.

شرکت بیمه با این انتخاب بیمه‌گزار، خدای نکرده در زمان بروز تصادف، فقط این حداقل تعهدات مالی را خواهد داشت. شرکت‌های بیمه مبلغی بیش از این را به فرد زیاندیده از بیمه شخص ثالث پرداخت نخواهند کرد.

اگر خسارت فرد زیاندیده بیش از حداقل تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه ثالث باشد، بقیه خسارت از جیب راننده مقصر پرداخت خواهد شد.

ممکن است که خودروی شما با یک خودروی لوکس و گرانقیمت تصادف کرده باشد. با توجه به ارزش میلیاردی برخی از خودروهای لوکس، اگر بیمه‌‌ شخص ثالث مقصر حداقل پوشش بیمه را داشته باشد، چه باید کرد؟


سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،قاعده نسبی در تصادف با خودروی لوکس

با توجه به قوانین جدید بیمه شخص ثالث، قاعده نسبی و فرمول خسارت تصادف با خودروهای نامتعارف به شکل زیر خواهد بود:

میزان سقف خسارت بیمه شخص ثالث مقصر حادثه تصادف با خودروی متعارف: خسارت مالی وارده * قیمت روز گران‌ترین خودروی متعارف ( ۳۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰) / قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده

بقیه خسارت نیز با بیمه بدنه خودروی متعارف جبران خواهد شد.


سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث چیست و چه اهمیتی دارد؟

همان طور که گفتیم بیمه‌گزار می‌تواند حداقل پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث را انتخاب نماید؛ ولی با توجه به تعدد خودروها و تصادفات و این نکته که پرداخت مابقی خسارت بیش از حداقل پوشش مالی به عهده بیمه‌‌گزار مقصر است، منطقی به نظر می‌رسد که پوشش‌های مالی هرچه بیشتر را برای بیمه‌ نامه شخص ثالث خودرو یا موتور خود انتخاب نماییم. سقف تعهدات مالی هم بهترین گزینه است که خیال بیمه‌گزار را بابت تعهدات مالی شرکت بیمه راحت می‌کند. البته فراموش نکنید که پرداخت پوشش مالی بیشتر با افزایش حق بیمه همراه است ولی با توجه به دلایلی که گفتیم، هزینه کرد بیشتر برای بیمه در راستای آسایش در هنگام رخداد حوادث پرهزینه تصادفات رانندگی، نوعی تفکر اقتصادی خواهد بود.

البته یک راه دیگر نیز : استفاده از بیمه بدنه شخص زیاندیده برای جبران خسارات مالی بیش از پوشش مالی بیمه شخص ثالث راننده مقصر است. در این شرایط، تخفیفات بیمه بدنه خودروی زیاندیده نیز حفظ خواهد شد.


 سقف خسارت بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه مختلف

بیمه مرکزی حداکثر پوشش سقف خسارت بیمه شخص ثالث را از بعد مالی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲۰ میلیون تومان اعلام کرده است. برخی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر بیمه ایران حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث را ۳۲۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. شرکت‌های بیمه می‌توانند برحسب توانگری مالی خود، بین حداقل و حداکثر تعهدات مالی اعلامی بیمه مرکزی، سقف پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث خود را تعیین کنند. بنابراین نباید انتظار داشت که همه شرکت‌های بیمه سقف خسارت بیمه شخص ثالث اعلامی از سوی بیمه مرکزی را ارائه کرده باشند.


چه شرکت‌هایی سقف خسارت بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهند؟

با ورود به سایت مدیر بیمه به راحتی می‌توانید شرکت‌هایی که سقف خسارت بیمه شخص ثالث را ارائه می‌دهند، بیابید. فقط کافی است پس از ورود اطلاعات خودروی خود، هنگام انتخاب پوشش‌های مالی مبلغ ۳۲۰ میلیون را در سال ۱۴۰۰ انتخاب نمایید. به این ترتیب، در عرض چند ثانیه، نرخ بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه ای معتبری ارائه خواهد شد که این سقف خسارت بیمه شخص ثالث را ارائه کرده‌اند. ما برای سهولت کار شما لیست آن‌ها را در این مقاله گردآوری کرده‌ایم:


سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،چگونه تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خود را افزایش دهیم؟

اگر با توجه به مزایای جبران سقف خسارت بیمه شخص ثالث با حداکثر پوشش مالی، مایل هستید که تعهدات مالی این بیمه اتومبیل خود را افزایش دهید، فرصت پیش روی شما، زمان خرید یا تمدید بیمه شخص ثالث است. شما می‌توانید با انتخاب تعهد مالی بیشتر از بین شرکت‌های بیمه ارائه دهنده سقف خسارت بیمه شخص ثالث ، خیال خود را بابت جبران خسارات مالی فرد زیاندیده تصادفات راحت کنید.


خرید بیمه آنلاین شخص ثالث از سایت مدیر بیمه

سقف خسارت بیمه شخص ثالث ، یکی از سامانه‌های معتبر استعلام، مقایسه و خرید انواع مختلف بیمه نظیر بیمه شخص ثالث خودرو ،بیمه بدنه اتومبیل، انواع بیمه درمان، بیمه آتش‌سوزی و … است. برای خرید بیمه شخص ثالث با حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث می‌توانید گام‌های زیر را عملی سازید:

الف) پس از وارد کردن مشخصات خودرو در کادرهای معین، به استعلام قیمت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه شخص ثالث بپردازید.البته اگر می‌خواهید از حداکثر سقف خسارت بیمه شخص ثالث برخوردار شوید، حتما در قسمت انتخاب پوشش مالی، حداکثر پوشش مالی مدنظر خود را انتخاب نمایید.

ب) با توجه به اولویت ها و نیاز خود،بهترین شرکت‌ ارایه دهنده سقف خسارت بیمه شخص ثالث  موجود درسایت مدیر بیمه را انتخاب نمایید.

ج) بعد از ورود اطلاعات شخصی و بارگذاری مدارک مربوط به صدور بیمه شخص ثالث شامل

با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه ثالث مناسب خود بپردازید. همچنین شما می توانید بیمه ‌نامه شخص ثالث قسطی را در لیست استعلام و خرید خود قرار دهید.

د) بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل تان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر جای  کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

 

Source:bimeh.com
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]