سوالات متداول بیمه آتش سوزی

سوالات متداول بیمه آتش سوزی ،بله تغییر محل مورد بیمه در خرید آنلاین بیمه آتش سوزی بیمه ایران با صدور الحاقیه امکان پذیر است بدیهی است محل جدید به عنوان یک ریسک جدید باید توسط کارشناس بیمه گر بازدید و در صورت تایید با صدور الحاقی این انتقال انجام میشود.
 

سوالات متداول بیمه آتش سوزی ،خیر خطر زلزله جزو خطرات فرعی بیمه نامه آتش سوزی بیمه ایران محسوب میگردد و در حال حاضر به تنهایی ارائه نمی گردد و بیمه گذار باید بیمه آتش سوزی را خریداری کند تا بتواند خطر زلزله را به عنوان خطر فرعی خریداری کند.

سوالات متداول بیمه آتش سوزی ،خیر مگر اینکه در این خصوص توافق خاصی بین بیمه گر و بیمه گذار صورت گرفته باشد 

ماده 30 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی :  مسكوكات , پول , اوراق بهادار, اسناد , فلزات قيمتی به هر شكل , جواهرات و مرواريد, سنگهاي قيمتی سوارنشده , هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنين هزينه بازسازی نقشه , جمع آوری مجدد اطلاعات و يا تنظيم دفاتر بازرگانی تحت اين بيمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا” خلاف آن شرط شده باشد.

سوالات متداول بیمه آتش سوزی ،چنانچه خسارت های وارده به کالاها ناشی از آتش سوزی باشد بنا بر اصل علت نزدیک شرکت بیمه علاوه بر خسارت های وارده به کالاها میبایست خسارت های ناشی از دود آتش سوزی را نیز پرداخت نماید .

سوالات متداول بیمه آتش سوزی خرید آنلاین بیمه ،بله خسارت هایی که با هدف جلوگیری از توسعه خسارت به بیمه گذار وارد شود جزو تعهدات بیمه آتش سوزی است ، همچنین هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری اجناس و کالاها که با هدف نجات آنها انجام شود جزو تعهدات بیمه آتش سوزی محسوب میشود.