نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،با افزایش قیمت خودرو و هزینه های تعمیر و تعویض قطعات و خودرو همه ما ناچاریم خودروی خود را در مقابل حوادث احتمالی بیمه کنیم.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، همه ما می دانیم شرکت بیمه، همه هزینه های خسارت وارده را پرداخت نمی کند و کسوراتی از جمله فرانشیز و قاعده نسبی و … خواهیم داشت.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، پس بیمه بدنه چقدر خسارت می دهد ؟ نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،در این مقاله قصد داریم درباره نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه صحبت کنیم و به عنوان نمونه نگاهی به نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، بیندازیم.


نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران

نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،همانطور که می دانید بیمه بدنه پوشش های متنوعی دارد. نحوه محاسبه خسارت هر یک از حوادث و پیشامدها ممکن است متفاوت باشد.

سرقت خودرو و نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایرانسرقت خودرو

یکی از مهم ترین ویژگی های بیمه بدنه جبران خسارت ناشی از سرقت خودرو می باشد. در صورتی که خودرو در محل پارک خود نباشد یعنی در واقع سرقت کلی خودرو رخ داده باشد باید مراتب را به پلیس و شرکت بیمه هر چه سریع تر گزارش دهید.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، اگر از زمان سرقت خودرو و تشکیل پرونده بیمه تا مدت ۶۰ روز معادل ۲ ماه خودروی مورد نظر پیدا نشد، شرکت بیمه تا ۸۰% ارزش خودرو را می‌پردازد. این در حالی است که بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه خودرو را به ارزش روز بیمه کرده باشد. در صورتی که یکی از قطعات خودرو نظیر لاستیک یدک، پخش خودرو یا ECU به سرقت رود، مشمول پوشش خسارت درجای قطعات می گردد.


آتش سوزی و نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایرانپوشش آتش سوزی بیمه بدنه

در صورتی که خودرو در اثر یکی از حوادث مثل آتش سوزی یا آتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجارآسیب ببیند، بر اساس میزان آسیب وارده خسارت پرداخت می شود.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، برای مثال در صورتی که بیش از ۷۰% ارزش خودرو در اثر آتش سوزی از بین برود، شرکت بیمه تا ۹۰ % ارزش خودرو را جبران می کند. به شرطی که خودرو در زمان صدور بیمه نامه به ارزش روز بیمه شده باشد.


خسارات جزئی و نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایرانپوشش شکست شیشه

خساراتی مثل شکست شیشه ، پاشیدن رنگ و مواد شیمیایی، کشیدن میخ و اشیاء برنده و  ایاب و ذهاب از جمله حوادث جزئی هستند .نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، در این حالت در صورتی که پوشش مربوط به هر کدام را خریداری کرده باشید می توانید از بیمه بدنه خسارت دریافت کنید البته هر یک از موارد بالا دارای فرانشیز مشخصی است که در هر شرکت بیمه متفاوت است.


نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،فرانشیز بیمه بدنه (+جدول)

فرانشیز یکی از عوامل تاثیر گذار درتعیین خسارت بیمه بدنه می باشد.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، فرانشیز به بخشی از خسارت گفته می شود که بر عهده بیمه گذار است. به عبارت دیگر آن بخش از خسارت است که شرکت بیمه تعهدی به پرداخت آن ندارد مگر آنکه پوشش حذف فرانشیز خریداری شود. در محاسبه خسارت بیمه بدنه، فرانشیز  در خسارت بار اول معادل ۱۰%، خسارت بار دوم ۲۰% و در خسارت بار سوم ۳۰% می باشد به طوری که حداقل خسارت در بار اول کمتر از ۵۰.۰۰۰ تومان، در بار دوم کمتر از ۱۰۰.۰۰۰ تومان و در بار سوم کمتر از ۱۵۰.۰۰۰ تومان نباشد. نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،در محاسبه فرانشیز پوشش های اضافی نرخ هر شرکت با یکدیگر متفاوت است. به جدول نمونه زیر که مربوط به فرانشیز  بیمه بدنه ایران می باشد، توجه کنید :

فرانشیز پوشش ها
۱۰% خسارت بار اول
۲۰% خسارت بار دوم
۳۰% خسارت بار سوم
۲۰% خسارت سرقت کلی و جزئی
۱۰% بلایای طبیعی
۱۰% واژگونی خودرو
۹۰ % ارزش شیشه شکست شیشه
۹۰ % مبلغ خسارت بلایای طبیعی
تا میزان ۵۰% ارزش خودرو نوسانات قیمت خودرو
۱۰% خسارت کلی ناشی از تصادف و تصادم و آتش سوزی
۹۰ % مبلغ خسارت کشیدن میخ روی بدنه خودرو

نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،تخفیف بیمه بدنه (+ جدول)

بر اساس آئین نامه شورای عالی بیمه در خصوص بیمه بدنه، به ازای هر سال عدم دریافت خسارت بیمه بدنه، تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد. نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،تخفیف عدم خسارت در شرکت های بیمه ممکن است متفاوت باشد. اماحداقل آن برای سال اول ۲۵% می باشد. جدول زیر میزان تخفیف بیمه بدنه بیمه ایران را نشان می دهد:

تعداد سال های عدم خسارت بیمه بدنه میزان تخفیف بیمه بدنه
۱ ۲۵ %
۲ ۳۵ %
۳ ۴۵ %
۴ سال و بیشتر ۶۰ %

جالب است بدانید که شرکت های بیمه تخفیفات متعددی در قالب تخفیف نقدی، تخفیف صفر کیلومتر، تخفیف مناسبتی ، تخفیف گروهی و … به مشتریان ارائه می دهند. این نکته حائز اهمیت است که میزان تخفیف بیمه بدنه تاثیری بر میزان خسارت بیمه بدنه ندارد.


نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،شرایط استفاده از بیمه بدنه چیست؟

بیمه بدنه چند درصد خسارت می دهد

 

بیمه بدنه در عناوین متعددی خسارت خودروی شما را جبران می کندو خسارت های کلی و خسارت های جزئی، سرقت و … تنها بخشی از خدمات بیمه بدنه می باشد. اما بهتر است بدانید که بیمه بدنه خسارت های دیگر نیز جبران می کند:

۱.      اگر راننده خودرو مقصر باشد

در صورتی که در یک حادثه راننده بیمه گذار مقصر باشد، خسارت های مالی و جانی وارد از محل بیمه شخص ثالث پرداخت می شود.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، در این حالت خسارت های وارد به خودرو مقصر از بیمه بدنه جبران می شود. در صورتی که مقصر بیمه بدنه نداشته باشد شرکت بیمه هیچ تعهدی به پرداخت خسارت ندارد و کلیه هزینه های خودروی خود را بایستی شخصا پرداخت کند.

۲.      اگر راننده خودرو مقصر نباشد

در صورتی که در جریان یک حادثه راننده بیمه گذار مقصر شناخته نشود و زیاندیده باشد، در این حالت خسارت خودرو می بایست از محل بیمه شخص ثالث خودروی مقصر پرداخت شود.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، در صورتی که پوشش مالی مقصر برای جبران خسارت کافی نباشد و زیاندیده بیمه بدنه داشته باشد، در این حالت می توان از بیمه بدنه زیاندیده برای جبران الباقی خسارت استفاده کرد. برای مثال در یک حادثه رانندگی میزان خسارت مالی تعیین شده معادل ۲۰ میلیون تومان است. اگر تعهدات مالی خودرو مقصر ۱۱ میلیون تومان باشد، بیمه شخص ثالث مبلغی که به عنوان پوشش مالی در بیمه نامه قید شده است را می پردازد و پرداخت ۹ میلیون تومان الباقی خسارت بر عهده مقصر است. نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،در این حالت اگر خودروی زیان دیده بیمه بدنه داشته باشد، می توان الباقی خسارت را از بیمه بدنه خودروی زیاندیده تامین نمود.

در حالت دوم در صورت استفاده از بیمه بدنه خودروی زیان دیده تخفیفات عدم خسارت از بین نمی رود.

۳.      اگر راننده مقصر متواری باشد

اگر در یک حادثه رانندگی مقصر حادثه از صحنه حادثه فرار کند، خسارت وارده از محل بیمه بدنه زیان دیده قابل جبران خواهد بود. در این حالت با استفاده از بیمه بدنه، تخفیفات به طور کامل از بین می رود و ارزش سرمایه بیمه شده کاهش می یابد.

توصیه می شود پس از دریافت خسارت بیمه بدنه و تعمیر خودرو، برای الحاقیه افزایش سرمایه خودرو اقدام کنید.

۴.      اگر خودرو در دسته خودروهای گران قیمت باشد

بر طبق قانون خودرو هایی که در دسته خودرو های گران قیمت می باشند، در صورت بروز خسارت می بایست بخشی از خسارت را خود متقبل شوند.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، همان طور که می دانید از سال ۱۳۹۵ و تغییر قانون بیمه شخص ثالث، خودرویی که ارزش آن معادل نصف دیه باشد، به عنوان خودروی متعارف تعیین گردید.  برای مثال دیه مرد مسلمان در ماه حرام در سال ۱۳۹۹، ۴۴۰ میلیون تومان است، بنابراین خودرو های زیر ۲۲۰ میلیون تومان خودروی متعارف محسوب می شوند. در این حالت خودروهایی که گران تر از خودروی متعارف باشند در صورت بروز خسارت می بایست بخشی از خسارت را خود بر عهده بگیرند.

خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن نصف دیه تعیین شده سال در ماه حرام باشد. بنابراین خودروی گران قیمت خودرویی است که ارزش آن بیش از خودروی متعارف باشد.

نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،در چه شرایطی از تصادف بیمه بدنه خسارت می دهد؟

در هر یک از شرایط زیر شرکت بیمه می بایست خسارت بیمه گذار را بپردازد :

نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،بیمه بدنه چقدر (چند درصد) خسارت می دهد؟ (+ جدول)

تا الان درباره نحوه پرداخت خسارت و میزان  فراشیز در خسارت های بیمه بدنه صحبت کردیم. نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،همانطور که گفتیم شرکت بیمه تمامی خسارت های بیمه بدنه را پرداخت نمی کند. برای جبران هر خسارت میزان فرانشیز یکی از مواردی است که از مبلغ پرداختی کسر می شود. علاوه بر آن قطعات مصرفی هر کدام میزان فرانشیز و بعضا استهلاک دارند:

سقف تعهدات پوشش ها
تا سقف ۲۰ % ارزش خودرو سرقت لوازم و قطعات فابریک خودرو
۸۰ % مبلغ خسارت سرقت کلی و جزئی خودرو
۵۰ % ارزش نو پوشش خسارت باتری
۹۰ % ارزش شیشه شکست شیشه
۹۰ % مبلغ خسارت بلایای طبیعی
تا میزان ۵۰% ارزش خودرو نوسانات قیمت خودرو
۹۰ % مبلغ خسارت خسارت کلی ناشی از تصادف و تصادم و آتش سوزی
۹۰ % مبلغ خسارت کشیدن میخ روی بدنه خودرو
۵% تا ۲۵% استهلاک قطعات تعویضی خودرو
روزانه به میزان یک در هزار ارزش خودرو تا سقف ۷۰.۰۰۰ تومان به مدت ۳۰ روز (۳ روز اول به عنوان فرانشیز کسر می گردد.) ایاب و ذهاب

نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،در چه مواقعی از تخفیف بیمه بدنه استفاده کنیم؟

 

نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه

 

یکی از سوالاتی که معمولا ذهن مشتریان را به خود مشغول می کند این است که آیا ارزش دارد از بیمه بدنه استفاده کنم ؟ پاسخ به این سوال کاملا بستگی به نظر شما دارد اما به عنوان کارشناس بیمه با توجه به اینکه با دریافت خسارت کلیه تخفیفات عدم خسارت از بین می رود توجه به نکاتی از جمله میزان خسارت وارده، تعداد دفعات خسارت و سال های تخفیف عدم خسارت حائز اهمیت است.

توصیه می شود برای دریافت خسارت های بالای ۳ میلیون تومان قید تخفیفات عدم خسارت بیمه بدنه را بزنید.

نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه در تصادف

دریافت خسارت بیمه بدنه به نوع خسارت بستگی دارد.نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ، به طور کلی خسارت های بیمه بدنه در دو دسته قرار می گیرند :

دریافت خسارت ناشی از وقوع حادثه و تصادفات

در این حالت بسته به میزان آسیب دیدگی خودرو باید یکی از مراحل زیر طی شود:

  1. تماس با پلیس راهنمایی رانندگی برای حضور در محل حادثه تعیین مقصر و زیاندیده و تهیه گزارش پلیس
  2. در صورتی که بیمه شما خدمات خسارت سیار دارد، برای ارسال کارشناس بیمه با مرکز خسارت تماس بگیرید.
  3. در صورتی که شرکت بیمه شما خسارت سیار نداشته باشد، اگه خودروی شما قابل حرکت بود آن را به نزدیکترین مرکز خسارت شرکت بیمه مورد نظر ببرید و فرم های مربوط به آن را تکمیل نمایید.
  4. اگر خودروی شما غیر قابل حرکت باشد، توسط خودرو بر به پارکینگ شرکت بیمه منتقل کنید. پس از بازدید کارشناس فرم های مربوطه را برای دریافت خسارت تکمیل نمایید.
نکته مهم  خسارت کلی بیمه بدنه به معنی از بین رفتن بیش از ۶۰%-۷۰% خودرو می باشد. نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران ،در این حالت جبران هزینه های تعمیر خودرو  بیش از هزینه تعویض می باشد بنابراین مشمول قانون خسارت کلی شده و شرکت بیمه کل خسارت را به شما پرداخت می کند.

مدارک لازم جهت دریافت نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران در تصادف

برای دریافت خسارت بیمه بدنه بسته به نوع خسارت نیاز به مدارک برای تکمیل فرم خسارت می باشد. مدارکی از جمله موراد ذیل جزو مدارکی است که در هر خسارت باید به شرکت بیمه ارائه شود :

  1. اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
  2. اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
  3. اصل و کپی کارت و سند خودرو
  4. ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو
  5. فرم بازدید کارشناس بیمه

مدارک زیر در صورت بروز خسارت با شرایطی نامبرده می بایست ارائه شود.

برای اینکه نحوه پرداخت خسارت بیمه بدنه برایتان ملموس تر باشد می خواهیم نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران را برایتان مرور کنیم. شایان ذکر است بدانید بیمه بدنه ایران بیشترین سهم بازار خرید بیمه بدنه را در میان شرکت های بیمه به خود اختصاص داده است.


نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه ایران

 

بیمه بدنه ایران چند درصد خسارت می دهد

 

پرداخت خسارت بیمه بدنه در شرکت بیمه ایران بر اساس نظر کارشناس و بر اساس نوع خسارت وارده، میزان خسارت، هزینه برآورد شده و … محاسبه و پرداخت می شود.

source:bimilike.com
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]