4 کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر که باید حتما بدانید!

06

  کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه :  کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر بیمه ایران : با انتخاب این پوشش ، اگر در محیط کارگاه از وسایل نقلیه موتوری آسیبی به کارکنان وارد شود خسارت قابل جبران می باشد . مسئولیت بیمه گذار […]

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران

07

  بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران بر اساس قانون و به صورت یک توافق قراردادی میان طرفین است. ماده۲ـ در مواردی که ماموران با رعایت قانون، سلاح به کارگرفته و شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا میشوند و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده یا میگردد، پرداخت دیه و جبران خسارات […]

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چیست؟

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر

  بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چیست؟ حق بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر چیست؟ وجهی است که بیمه گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر می پردازد. غرامت فوت و نقص عضو وجهی است […]

جزئیات بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت کارفرما ، مازاد بر پوشش اصلی یاد شده ۲۰ پوشش اضافی را نیز شامل می شود. موضوع بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین […]

شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

  شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، کسانی که رابطه استخدامی با کارفرما دارند تحت پوشش می باشند، بنابراین پرداخت خسارت به اشخاص فوق الذکر خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد و یا به عبارتی در صورت بروز خسارت برای […]

انواع بیمه مسئولیت را می دانید؟

civil liability insurance the basic requirement of urban construction2

انواع بیمه مسئولیت در صورتی که ثابت شود كه بیمه گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری کرده، بیمه گر میتواند به نسبت تاثیر اهمال بیمه گذار، خسارت پرداختی را کاهش دهد. بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و افزایش خسارت وارد شده به موضوع بیمه مسئولیت ، اقدامات و احتیاطهای لازم […]

بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی بیمه ایران

unnamed 1

بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی با توجه به موارد ذکر شده، اساسا خرید آنلاین بیمه مسئولیت بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع،برای هر پروژه خاص یک بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی بیمه ایران صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار […]

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 13400 را بهتر بشناسید!

بیمه-مسئولیت-کارفرما-ایران

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ،هر چند غرامت دستمزد روزانه کارکنان حادثه دیده توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود و معمولا پرداخت این مبالغ در تعهد کارفرما نیست اما برای موارد بسیار نادری که ممکن است دادگاه علاوه بر دیه ، کارفرما را به پرداخت غرامت […]

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ بیمه ایران 13400

بیمه-مسئولیت-ایران

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ در این شرح نوع بیمه مسئولیت مدنی وظایف، مسئولیت های مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است. پیراپزشکان افرادی هستند که در بخشهای مختلف درمانی و بر اساس شرح وظایف سازمانی خود […]

سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان 1400

نظام-مهندسی-اصفهان

معرفي سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان   سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان  از اسفندماه سال 1369 بانام سازمان نظام مهندسى اصفهان و تأسيسات و سازمان نظام مهندسى معمارى و شهرسازى شكل گرفت. در سال 1372 اين دو سازمان در هم ادغام و تشکيل سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان و تأسيسات را داد و پس از […]