بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما ، مازاد بر پوشش اصلی یاد شده ۲۰ پوشش اضافی را نیز شامل می شود. موضوع بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص ، که به دو صورت بانام و بی­نام صورت می پذیرد. در همه بیمه های مسئولیت ، کارفرما کلیه مسئولیت خود در برابر کارکنان را تحت پوشش بیمه قرار میدهد. شما می توانید با خرید بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان هزینه ها را جبران نماید. نکته قابل توجه این است که پوششهای این دو بیمهنامه کاملاً متفاوت میباشند. این بیمهنامه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی را که به جابهجایی کالا از طریق جاده مبادرت دارند، تحت پوشش قرار میدهد. در هر پروژه و در هر کارگاهی(غیر ساختمانی) کارفرما در هر حوزه کار را به پیمانکاران متعددی واگذار می نماید و این پیمانکاران نیروهای خود را بهمراه می آورند و کارگران این پیمانکاران به تنهایی هیچگونه قراردادی را مستقیم با کارفرما ندارند،ولی چنانچه برای آنان در محوطه کارگاهی اتفاقی رخ دهد مسئولیت اصلی بعهده کارفرما می باشد و مسئول جبران خسارت جرحی و یا فوت آنان خواهد بود بنابراین اخذ این کلوز برای پوشش اینگونه اتفاقات به نوعی می توان گفت اجباری خواهد بود.

با خرید آنلاین بیمه نامه کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جرحی و فوت و نقص عضو گردد، مسئول هستند. چه مشاغلی به بیمه مسئولیت نیاز دارند؟ و در امر پاسخ گویی نیاز بازار صنعت بیمه ای کشور تمامی تلاش خود را نموده است. پیمانکاران فرعی : به اشخاصی که به جز کارفرما و پیمانکاران اصلی در مراحل ساخت و ساز فعالیت می نمایند و اجرای بخش هایی از پروژه را بر عهده دارند . چنانچه پس از تکميل مدارک لازم، بيمه گر در پرداخت خسارت تأخير کند افزايش خسارت ناشي از افزايش احتمالي مبلغ ديه بر عهده بيمه گر خواهد بود. ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

حق بیمه این کلوز در بیمه های غیر ساختمانی ده درصد حق بیمه پایه است. براساس قانون بیمه حداکثر تعهد قابل پذیرش برای شرکت بیمه برای هر کارگر در هر حادثه حداکثر معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود، ضمن اینکه حداکثر تعهد در هزینه های پزشکی ناشی از حادثه نیز تا ۱۰ درصد مبلغ دیه کامل یک مرد مسلمان است. که منجر به هزینه پزشکی، نقص عضو و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و…) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه کارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت نموده و تعهدی در قبال دیه فوت یا نقص عضو نخواهد داشت در حالیکه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذکور میباشد. برخی از کارفرمایان بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه نامه های مسئولیت کارفرما بینیاز خواهند شد. اخذ بیمه نامه یاد شده برای کلیه کارفرمایان لازم و ضروری است. ۸- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

در این بیمه نامه با توجه به ماهیت فعالیت مورد بیمه،چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند ارائه اسامی پرسنل و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور نمی باشد. ز آنجائیکه ارتباط قراردادی بین کارفرما و کارگر(نوع استخدام) رافع یا محدود کننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد،این بیمه نامه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی ،پیمانی،روزمزد،قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در محدوده مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد. تعهد شرکت بیمه در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه های پزشکی و پرداخت غرامت فوت و نقص عضو میباشد و پرداخت غرامت دستمزد روزانه برای ایامی که مصدوم قادر به فعالیت نیست در تعهدات اصلی تحت پوشش نیست لذا در صورت تمایل میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی از روز چهارم تا حداکثر نود روز حقوق روزانه مشخصی را برای کارکنان حادثه دیده تعیین و خریداری کرد . ماده ۱۵- پوششهاي اضافي: پوشش های اضافی با درخواست بيمه گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بيمه اضافي بر اساس شرايط اختصاصي بيمه نامه  بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

source:modirebimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]