انواع بیمه مسئولیت

در صورتی که ثابت شود كه بیمه گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری کرده، بیمه گر میتواند به نسبت تاثیر اهمال بیمه گذار، خسارت پرداختی را کاهش دهد. بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و افزایش خسارت وارد شده به موضوع بیمه مسئولیت ، اقدامات و احتیاطهای لازم را كه هركس عرفاً از مال خود میكند به عمل آورد. خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمهگر به شخص زیاندیده و یا ذی نفع وی پرداخت خواهد شد. اگر در طول مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و یا وضعیت موضوع بیمه به وجود آید كه باعث افزایش احتمال بروز حادثه شود، بیمه گذار موظف است این موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند. در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و میخواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد. 3. بیمه مسئولیت میتواند به صورت بی نام صادر شود و آوردن نام بیمه شدهها در بیمه نامه اجباری نیست، اما در بیمه حوادث حتما باید مشخصات کامل فرد بیمه شده در بیمه نامه آورده شود و در صورت کم و یا زیاد شدن تعداد افراد تحت پوشش حتما باید تغییرات اتفاق افتاده در بیمه نامه اعمال شود.

راه دیگر ادای این مورد، پرداخت مبلغ 10 سال مستمری به سازمان تامین اجتماعی از این بابت و بریالضمه شدن کارفرما میباشد. این بیمهنامه با هدف جبران خسارتهای مالی و جانی وارد شده به یک طرف قرارداد به علت تخلف طرف دیگر از تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد میباشد. این بیمه نامه، با هدف جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف کنندگان کالا و اشخاص ثالث ناشی از خطرات استفاده از کالا میباشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کپسول اطفا حریق تولید و عرضه شده، به وقوع پیوسته باشد. از زمینههای توسعه بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، پروژههای ساختمانی هستند که در حال حاضر نیز حدوداً هشتاد درصد بیمهنامههای صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بناء میباشد و سایر بیمهنامههای صادره از این نوع در بخش پروژههای عمرانی شامل سدسازی، راهسازی، شبکه جمعآوری فاضلاب و شبکه آبرسانی و همچنین کارخانجات تولیدآجر میباشد.

۳- بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیتهای ساختمانی. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارتهای جانی و صدمات جسمانی وارد شده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی) در محیط کار و در حین انجام کار، که کارفرما مسئول آن شناخته میشود، را تحت پوشش قرار میدهد. پرداخت حق بیمه باید پس از انعقاد قرارداد بیمه و یا دست کم قبل از وقوع حادثه حتما صورت بگیرد در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در جیران خسارت ندارد. این بیمهنامه با هدف پوشش خسارت وارد شده به مؤسسات و شرکتهایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار میدهند و یا کالا و خدمات خود را به صورت اقساطی به فروش میرسانند، ارائه میشود. ۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمهنامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمهگذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود. بیمهگر موظف است تمام تعهدات و تکالیف بیمه گذار را در زمینه وظایف او هنگام بروز حوادث، تشدید خطر و کلا در تمام مدت اعتبار بیمهنامه و …

فعالیتی است که بر اساس اظهار کتبی بیمه گذار در فرم پیشنهاد بیمه، در کارگاه(مکان فعالیت) انجام میشود. شرح کلوز : هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخشی از یک پروژه را به عهده دارد میبایست برای خود یک بیمه نامه مسئولیت مستقل تهیه کند لیکن صرفا در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کلیه پیمانکاران شاغل در پروژه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند به عبارت دیگر اگر در یک حادثه کارگر یکی از پیمانکاران به عنوان مثال کارگر آلماتوربند فوت نماید و بر اساس نظر بازرس اداره کار 40% کارفرما و 60% پیمانکار مسئول شناخته شوند بیمه نامه ای که دارای کلوزشماره 6 باشد با حمایت از کارفرما و پیمانکار کل 100% خسارت را پرداخت خواهد کرد لیکن بیمه نامه بدون کلوز شماره 6 فقط سهم کارفرما یا همان 40% را پرداخت میکند . هرگونه اقدام بيمه گذار يا كاركنان وي به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود. در صورت عدم توافق در موارد داوری، رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیتدار خواهد بود. ۲-۵- درصورتیکه وسیله نقلیه دراختیار ویامتعلق به بیمه گذار بوده وفاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد علیرغم اخذ کلوز۸بیمه نامه , جبران خسارت وارده درصورت ارائه رای مراجع ذیصلاح مبنی براحراز مسئولیت بیمه گذار در تعهد بیمه گر خواهد بود.

 
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]