بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی

با توجه به موارد ذکر شده، اساسا خرید آنلاین بیمه مسئولیت بدون ذکر اسامی بیمه شدگان بصورت بی نام صادر می گردد و لذا برای فراهم شدن امکان کنترل موضوع،برای هر پروژه خاص یک بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی بیمه ایران صادر می گردد و مشخصات موضوع کار و محدوده محل کار بایستی به دقت در شرایط خصوصی بیمه نامه درج گردد و پوشش بیمه ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه مسئولیت مهندسی اتفاق افتاده باشد. نرخ و شرایط بیمه که با توجه به شرایط پیشنهاد تکمیل شده، در برنامه مکانیزه صدور (سیستم اطلاعاتی تحت وب) محاسبه شده است، پرینت گرفته شده و به مشتری تحویل داده میشود. کلیه خسارات وارد شده به کارکنان، توسط بیمه ایران تامین می گردد، البته در نظر داشته باشید این پرداخت در صورت محرز شدن مسئولیت بیمه گر پرداخت می گردد. بیمه مسئولیت کارفرما برای فروشگاه ها ، مجتمع های تجاری و اداری ،کشاورزان و کارخانه ها ،پروژه های راهسازی ،سد سازی و در واقع در هر محدوده مکانی که فعالیتی صورت میگیرد نیاز به بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارگران خود دارد. بیمه کارفرما برای کلیه پروژه های ساختمانی ، عمرانی ، صنعتی ، مجموعه های تجاری و اداری و حتی کشاورزی و خدماتی مورد استفاده می باشد.

این دیه، سقف ندارد ولی در عمل، درنظر گرفتن یک دیه­ی کامل در ماه عادی برای آن در اغلب موارد جوابگوست. مثلا در یک حادثه، شخص ممکن است یک گوش خود را از دست بدهد که ۵۰% دیه­ی کامل دارد. چون قوانین کار به صراحت کارفرما را مسئول حوادثی می شناسد که در طول پروژه رخ می دهد بدیهی است که کارفرما به منظور تخفیف خرید آنلاین بیمه مسئولیت خود و کاهش خطر موظف است همه گونه تدابیر امنیتی را اتخاذ و وسایل مقابله با خطر را در محل فراهم کند ولی با وجود این از مسئولیت مبرا نیست و آخرین تدبیر عاقلانه که می تواند به نحو موثر موجب آرامش خاطر او شود ، اخذ پوشش بیمه ای کافیست. معمولا در هر پروژه اعم از کوچک یا بزرگ وسایلی وجود دارند ممکن است بسیار ساده ، ابتدایی و یا تاسیسات پیشرفته عظیمی باشند که کار کردن با آنها مستلزم تخخصص و کارایی و دقت خاص باشد.

از این رو تفاوتهایی اساسی هم در موضوع بیمه شده و هم در پوشش های ارائه شده در هر بیمه نامه وجود دارد که متاسفانه بیشتر افراد از آن بی اطلاع هستند. ماده ۹- چنانچه بیمهگذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمهنامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمهگر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود مدیر بیمه میتواند به نسبت تأثیر قصور بیمهگذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. با انتخاب این پوشش، چنانچه در اثر حوادث ناشي از کار مربوط به موضوع فعاليت اين بيمه نامه، تمام يا بخشي از مسئوليت حادثه منجر به آسيب بدني وارد به پيمانکاران اصلي و فرعي و کارکنان آنان و مهندسين ناظر و مشاور که به موجب قرارداد مکتوب، وظيفه اجرا، نظارت و يا مشاوره بخشي از موضوع فعاليت را در نشاني محل کار مندرج در بيمه نامه، عهده دار گشته اند، برعهده بيمه گذار بيافتد، اين خسارت نيز با رعايت شرايط خصوصي و عمومي اين بيمه نامه قابل بررسي و جبران خواهد بود. بنابراین اگر قصد دارید خیال خود را از حوادث در محیط کار راحت کنید، بهترین راه این است که بدون درنگ اقدام به خرید بهترین بیمه مسئولیت مهندسی و بیمه مسئولیت کارفرما کنید.

موضوع بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی عبارت است از جبران خسارت جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه­ های پزشکی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار در حین انجام فعالیت معین و در محدوده مشخص ، که به دو صورت بانام و بی­نام صورت می پذیرد. برای کارکنان،کارمندان،کارگران… در محیط کار با هر نوع فعالیت ،حوادث و در پی آن صدمات بدنی و جانی ناشی از کار امری اجتناب ناپذیر است.از طرفی قوانین کار و مجازات کشور، مسئولیتهای سنگینی را در قبال جبران غرامت و صدمات جانی وارد به کارکنان متوجه کارفرمایان میکتد. با خرید این بیمه نامه کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جرحی و فوت و نقص عضو گردد، مسئول هستند. با انتخاب این پوشش در بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی، صدمات بدني وارد به کارکنان بيمه گذار در صورت افزايش تعداد آن ها تا حداکثر تا 20 درصد تعداد اظهار شده در پرسشنامه اوليه که توسط بيمه گذار در طول اعتبار بيمه نامه به بيمه گر اعلام نگرديده باشد، تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 5]