بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران بر اساس قانون و به صورت یک توافق قراردادی میان طرفین است. ماده۲ـ در مواردی که ماموران با رعایت قانون، سلاح به کارگرفته و شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا میشوند و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده یا میگردد، پرداخت دیه و جبران خسارات مذکور به طور کامل بر اساس رأی مرجع قضایی از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذیربط صورت خواهد گرفت.

کارگر هم باید قبل از اینکه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر بیمه ایران شود، این آموزش ها به صورت مفصل گذرانده باشد. چنانچه بيمه گر بيمه نامه بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه ای كه تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنكه در شرايط خصوصی بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر بیمه ایران به نحو ديگری توافق شده باشد. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند. همچنین كاركنان مؤسسه بیمه به جز در مواردی كه به تصویب هیئت مدیره شركت بیمه رسیده باشد، مجاز نیستند انعقاد قرارداد بیمه بیمه نامهای كه مؤسسه بیمه به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب كرده است را به كارگزار بیمه هدایت و واگذار كنند.

یکی از زمینه های بیمه نامه بیمه مسئولیت مهندسی ناظر بیمه ایران، در خصوص پروژه های صنعت ساختمان است که در حال حاضر نیز درصد بالایی از بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران صادره، مسئولیت مدنی در برابر کارکنان در بخش احداث بنا میباشد و سایر بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران صادره از این نوع در بخش پروژههای عمرانی شامل سدسازی، راهسازی، شبکه جمع آوری فاضلاب و شبکه آبرسانی و همچنین کارخانه های تولید آجر می باشد. ماده ۲-مبنای پرداخت کارمزدهای موضوع این آیین نامه حق بیمه مهندسین ناظر بیمه ایران که پرداخت شده می باشد.

در بیمه مسئولیت مهندس ناظر بیمه ایران ، بیمه گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد. نقش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران و مسئولیت مدنی در ایجاد تضمین هنجارهای رفتاری می باشد و نحوه محاسبه حق بیمه مهندس ناظر و  قراردادهای پیمانکاری عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی را هم مشمول محاسبه درصد مقطوعی از کل مبلغ پیمان کرد.

 
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]