خرید آنلاین بیمه شخص ثالث و تمام جزئیات انتقال تخفیفات

بیمه شخص ثالث بیمه ایران در صورت معامله خودرو مالک جدید خودرو می تواند خرید آنلاین بیمه شخص ثالث را به نام خود ثبت کند که در این صورت الحاقیه ای ضمیمه بیمه نامه می شود مبنی بر تغییر مالک بیمه نامه و یا می تواند مشخصات بیمه شخص ثالث خودرو بیمه ایران را تغییر […]