انواع بیمه مسئولیت |سایت تخصصی بیمه مسئولیت مدیر بیمه 100کیفیت

انواع بیمه مسئولیت

    انواع بیمه مسئولیت ،بر اساس قانونِ مسئولیت مدنی ایران، تمام افرادی که در جامعه به صورت حقیقی یا حقوقی در حال فعالیت هستند، در قبال زیان یا صدمات به دیگران مسئول بوده و نسبت به جبران آن باید اقدام کنند. هدف انواع بیمه مسئولیت ، جبران خسارت‌‌‌های وارده  است که بر اثر تقصیر یا […]

انواع بیمه مسئولیت را می دانید؟

civil liability insurance the basic requirement of urban construction2

انواع بیمه مسئولیت در صورتی که ثابت شود كه بیمه گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری کرده، بیمه گر میتواند به نسبت تاثیر اهمال بیمه گذار، خسارت پرداختی را کاهش دهد. بیمه گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و افزایش خسارت وارد شده به موضوع بیمه مسئولیت ، اقدامات و احتیاطهای لازم […]