بخشیدن جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی

بیمه-مرکزی

  بخشیدن جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می شود در راستای ترویج فرهنگ بیمه ایبا پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و موافقت رییس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور […]