بیمه کرونا |بیمه عمر ایران با پوشش بیمه کرونا {100% لازم}

بیمه کرونا

  بیمه کرونا ،بیمه گذاران مبتلا به ویروس کرونا تحت پوشش بیمه نامه های زندگی بیمه ایران   بیمه کرونا بیمه ایران ، بیماری کرونا را برای بیمه گذاران بیمه های زندگی خود تحت پوشش قرار داد. بیمه کرونا بیمه ایران اعلام کرد: با هدف آرامش خاطر بیمه گذاران بیمه های زندگی این شرکت و […]