سقف خسارت بیمه شخص ثالث |بیمه ایران 1314

سقف خسارت بیمه شخص ثالث

    سقف خسارت بیمه شخص ثالث ،اغلب رانندگان از ضرورت قانونی بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه خود آگاهی دارند. بیمه شخص ثالث دو نوع خسارات مالی و جانی را پوشش می دهد. بیمه‌گر متعهد به پرداخت سقف خسارت بیمه شخص ثالث  اتومبیل برای جبران خسارت های جانی و مالی مطابق حداکثر تعهدات توافقی […]