فرانشیز |انواع فرانشیز بیمه ایران {100% بهترین}

فرانشیز

    فرانشیز ،شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کرده‌ و با مبلغی کمتر از آنچه انتظار داشتید مواجه شده باشید، و یا هنگام استفاده از بیمه درمان خود، بخشی از هزینه‌ها را شخصا پرداخت کرده‌اید!فرانشیز ، به این بخش از هزینه‌های درمان و یا بخشی […]