نمایندگی بیمه |مدیر بیمه نمایندگی بیمه ایران 1314

نمایندگی بیمه

  نمایندگی بیمه ،هر زمان صحبت از بیمه ها می شود شاید تداعی کننده بیمه ماشین و یا تمدید بیمه ثالث باشد.نمایندگی بیمه ، اما بیمه در کشور ما یک کسب و کار محسوب می شود و تقریبا 170 هزار نفر در آن در سمت های گوناگون فعال هستند. نمایندگی بیمه ،تاسیس یک کسب و […]