4 کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر که باید حتما بدانید!

06

  کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر برای حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه :  کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر بیمه ایران : با انتخاب این پوشش ، اگر در محیط کارگاه از وسایل نقلیه موتوری آسیبی به کارکنان وارد شود خسارت قابل جبران می باشد . مسئولیت بیمه گذار […]