بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر چیست؟

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر چیست؟ اصطلاح بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر مدیر بیمه به یک محصول بیمه ای گفته می شود که در برابر دعاوی ناشی از آسیب و خسارت به اشخاص یا اموال دیگر به شخص بیمه شده محافظت می کند. بیمه نامه های بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر هرگونه هزینه قانونی و پرداختی را که شخص بیمه شده در صورت قانونی بودن مسئولیت آن را بر عهده دارد ، پوشش می دهد. خسارت عمدی و بدهی های قراردادی معمولاً در بیمه نامه های مسئولیت شامل نمی شود. برخلاف انواع دیگر بیمه ، بیمه نامه های مسئولیت به اشخاص ثالث – نه به بیمه گذاران – پرداخت می کنند.


بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر چیست؟

بیمه مسئولیت در برابر دعاوی ناشی از آسیب و خسارت به مردم و / یا اموال محافظت می کند.
بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر  هزینه های حقوقی و پرداخت هایی را که شخص بیمه شده در قبال آنها مسئول شناخته می شود ، پوشش می دهد.
مقررات تحت پوشش شامل خسارت عمدی ، مسئولیت های قراردادی و پیگرد کیفری نیست.
بیمه مسئولیت اغلب برای بیمه نامه های خودرو ، تولیدکنندگان محصول و هر کسی که پزشکی یا وکالت انجام می دهد لازم است.
مسئولیت شخصی ، جبران خسارت کارگران و مسئولیت تجاری انواع بیمه مسئولیت است.


کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر چگونه کار می کند؟

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر برای کسانی که مسئولیت پذیر بوده و مقصر جراحات وارده به افراد دیگر هستند یا در صورتی که طرف بیمه به اموال شخص دیگری خسارت وارد کند ، حیاتی است . بدین ترتیب ، بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر را بیمه شخص ثالث نیز می نامند . بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر شامل اقدامات عمدی یا مجرمانه نمی شود حتی اگر طرف بیمه شده از نظر قانونی مسئول شناخته شود. هر کس صاحب مشاغل ، رانندگی اتومبیل ، پزشکی یا وکالت کند – اساساً هرکسی که بتواند برای جبران خسارت و / یا جراحت شکایت کند ، سیاست ها را اتخاذ می کند. سیاست ها هم از بیمه شده و هم از اشخاص ثالثی که ممکن است در اثر سهل انگاری سهوی بیمه گذار آسیب ببینند ، محافظت می کند.


 بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر را بیمه شخص ثالث نیز می گویند

به عنوان مثال ، بیشتر شهرها ایجاب می کنند که دارندگان وسایل نقلیه تحت بیمه نامه های خودروی خود بیمه مسئولیت داشته باشند تا در صورت بروز حوادث ، آسیب به افراد و اموال دیگر را تحت پوشش قرار دهند. اگر یک محصول معیوب باشد و باعث خسارت به خریداران یا شخص ثالث دیگری شود ، یک تولید کننده کالا می تواند بیمه مسئولیت محصول را برای پوشش آنها خریداری کند . صاحبان مشاغل ممکن است در صورت آسیب دیدگی کارمندی در حین انجام فعالیت های تجاری ، بیمه مسئولیت را که آنها را تحت پوشش قرار می دهد خریداری کنند. تصمیماتی که پزشکان و جراحان هنگام کار می گیرند نیز به بیمه نامه های مسئولیت نیاز دارند.

بیمه نامه های مسئولیت شخصی در درجه اول توسط افراد یا کسانی که دارایی های قابل توجهی دارند خریداری می شوند ، اما این نوع پوشش به هر کس با ارزش خالص بیش از محدوده پوشش ترکیبی سایر بیمه نامه های شخصی مانند سایر موارد توصیه می شود پوشش خانگی و خودکار.  بیمه مسئولیت شخصی یک بیمه نامه ثانویه در نظر گرفته می شود و ممکن است بیمه شدگان را ملزم به اعمال محدودیت های خاص در بیمه نامه خانه و خودرو خود کنند ، که ممکن است منجر به هزینه های اضافی شود.


پیشنهاد و ملاحظات خاص بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ایران

اگرچه بیمه مسئولیت عمومی تجاری در برابر اکثر مشکلات قانونی محافظت می کند ، اما از مدیران و افسران در برابر شکایت محافظت نمی کند و همچنین از بیمه شدگان در برابر خطاها و قصورها محافظت نمی کند. شرکت ها برای این موارد سیاست های خاصی لازم دارند از جمله:

خطاها و حذفیات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر : خطاها و حذفیات بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر را پوشش می دهد سیاست دعاوی ناشی از خدمات حرفه ای غفلت یا قصور در انجام وظایف حرفه ای است. وکلا ، حسابداران ، معماران ، مهندسان یا هر مشاغلی که با پرداخت هزینه به مشتری خدمات ارائه می دهند ، باید این نوع بیمه را خریداری کنند.  با این حال بیمه شده بابت هزینه های وکالت ، هزینه های دادگاه و هرگونه تسویه حساب تا میزان تعیین شده در قرارداد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر تأمین می شود.

بیمه مدیران و افسران : این نوع بیمه نامه از مدیران و افسران شرکت های بزرگ در برابر قضاوت های قانونی و هزینه های ناشی از اقدامات غیرقانونی ، تصمیمات اشتباه سرمایه گذاری ، عدم نگهداری اموال ، انتشار اطلاعات محرمانه ، تصمیمات استخدام و اخراج ، تعارض منافع محافظت می کند. ، سهل انگاری فاحش و سایر خطاها. حق بیمه به شرکت ، مکان آن ، نوع صنعت و تجربه ضرر بستگی دارد.


انواع بیمه مسئولیت

صاحبان مشاغل در معرض طیف وسیعی از بدهی ها قرار دارند که هر یک از آنها می توانند دارایی های خود را در معرض مطالبات قابل توجه قرار دهند. همه صاحبان مشاغل باید یک طرح حفاظت از دارایی داشته باشند که با توجه به پوشش بیمه مسئولیت موجود در دسترس باشد.

در اینجا انواع اصلی بیمه مسئولیت وجود دارد:

مسئولیت کارفرما و جبران خسارت کارگران یک پوشش اجباری برای کارفرمایان است که از تجارت در برابر مسئولیت های ناشی از جراحات یا مرگ کارمند محافظت می کند.
بیمه مسئولیت محصول برای مشاغل تولید کننده محصولات برای فروش در بازار عمومی است . بیمه مسئولیت محصول در برابر دعاوی ناشی از آسیب یا مرگ ناشی از محصولات آنها محافظت می کند.
بیمه خسارت برای محافظت از مشاغل در برابر ادعاهای سهل انگاری ناشی از خسارت مالی ناشی از اشتباهات یا عدم انجام آن ، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
پوشش مسئولیت مدیر و افسر در صورتی که از شرکت شکایت شود ، هیئت مدیره یا افسران یک شرکت را دربرابر مسئولیت تحت پوشش قرار می دهد . برخی از شرکت ها حتی اگر شرکت ها عموماً درجه ای از حفاظت شخصی را برای کارمندان خود فراهم می کنند ، از تیم اجرایی خود محافظت بیشتری می کنند.
سیاست های بیمه مسئولیت  ، سیاست های مسئولیت شخصی هستند که برای محافظت در برابر خسارات فاجعه بار طراحی شده اند. با رسیدن به محدودیت های مسئولیت سایر بیمه ها ، پوشش به طور کلی آغاز می شود.
بیمه مسئولیت تجاری یک سیاست استاندارد مسئولیت عمومی تجاری است که به عنوان بیمه مسئولیت عمومی جامع نیز شناخته می شود. این شامل پوشش بیمه ای برای دعاوی ناشی از آسیب به کارمندان و مردم ، و خسارت اموال ناشی از یک کارمند ، و همچنین آسیب های ناشی از عملکرد سهل انگارانه کارکنان است. این سیاست ممکن است شامل نقض مالکیت معنوی ، افترا ، افترا ، مسئولیت قراردادی ، مسئولیت مستاجر و مسئولیت شیوه های کار باشد.
سیاست های جامع مسئولیت عمومی برای هر کسب و کار کوچک یا بزرگ ، مشارکت یا مشارکت سرمایه گذاری مشترک ، یک شرکت یا اتحادیه ، یک سازمان یا حتی یک تجارت تازه خریداری شده ، متناسب با آن است . پوشش بیمه شامل صدمات جسمی ، خسارت دارایی ، آسیب شخصی و تبلیغاتی ، پرداخت های پزشکی و مسئولیت محل کار و عملیات است. بیمه ها خسارات جبرانی و کلی دعاوی را تحت پوشش قرار می دهند اما خسارات مجازاتی را جبران نمی کنند.


سوالات متداول بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین :

کلوز پرداخت خسارت بدون رای دادگاه چیست؟

قبل از صدور حکم توسط قاضی و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مالکی که به پرداخت خسارت محکوم شده است قبل از اینکه رای نهایی قاضی صادر شود خسارت بوجود امده بوسیله شرکت بیمه پوشش داده می شود.

کلوز پرداخت مطالبات تامین اجتماعی چیست؟

در صورت خرید این پوشش مطالبات تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه ،غرامت ،مستمری و غیره تعیین شده به لحاظ فوت ،نقص عضو،بروز جراحت و بیماری کارکنان را براساس مفاد ماده 66 قانون تامین اجتماعی جبران میگردد.

کلوز مسئولیت کارفرما برای صدمات جسمانی برای اشخاص ثالث چیست؟

شخص اول است که در واقع بیمه گزار نیز می باشد. مهندسین ناظر و طراح و مجری و پیمانکار جز ( شخص استادکاران) که با مالک قرارداد دارند شخص دوم هستند . شخص سوم هرکسی که وارد کارگاه می شود یا عابر پیاده کنار ساختمان نیز می تواند باشد. اگر خود مالک خسارت جانی ببیند ، دیه از کلوز پوشش بیمه برای شخص کارفرما و کلوزهای بیمه مسئولیت مهندس تاظر و شخص پیمانکار جز و شخص مهندس مشاور و طراح و شخص مجری پرداخت می شود. چنانچه مهندسین ناظر یا مشاور و یا طراح دچار حادثه شوند از کلوز پوشش بیمه برای شخص کارفرما و شخص پیمانکار جز و شخص مهندس مشاور و طراح و شخص مجری خسارت مربوطه پرداخت خواهد شد. هم چنین پیمانکاران جزئی که مستقیم با مالک قرارداد دارند، ( خود شخص پیمانکار نه کارگران ) در صورت رخداد حادثه برای ایشان، از کلوز پوشش بیمه برای شخص کارفرما و شخص پیمانکار جز و شخص مهندس مشاور و طراح و شخص مجری خسارت جانی مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

آیا خرید پوشش ماده 66 قانون تامین اجتماعی در بیمه مهندسین ناظرضرورت دارد ؟

خیر، سازمان تامین اجتماعی صرفا حق مطالبه خسارت را از کارفرما دارد و با توجه به تعریف کارفرما در ماده 3 قانون کار اساسا سازمان تامین اجتماعی امکان مراجعه به مهندس ناظر را ندارد چرا که کارگر نه به درخواست مهندس ناظر کار میکند و نه حق السعی را از مهندس ناظر دریافت میکند و هیچ رابطه ای استخدامی و حقوقی بین این دو وجود ندارد شاید به ندرت یک دادگاه در جایی به اشتباه حکمی را صادر کرده باشد لیکن چنین احکامی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و قابل تغییر خواهند بود بنابراین به طور کلی نیازی به ارائه پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای مهندسین ناظر وجود ندارد . ماده 66 قانون تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی‌از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم‌رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان‌او بوده سازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. تبصره: مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع‌این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود. ماده 3 قانون کار : ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ شخصی اﺳﺖ حقیقی ﻳﺎ ﺣﻘﻮقی ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﻬﺪه دار اداره ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ نماینده ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺒﺎل ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه می ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ .

به استناد کدام قوانین کارشناسان بررسی کننده حوادث کاری مهندس ناظر را مقصر اعلام میکنند ؟

ماده 7 آیین نامه حفاظتی ساختمان: هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، كتباً به كارفرما یا كارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. كارفرما موظف است فوراً كار را در تمام یا قسمتی از كارگاه كه مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر بعمل آورد. مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) : 8-5-1-12 مهندس ناظر نیز موظـف بـه نظـارت بـر عمليـات سـاختمانی موضـوع بنـد 12-1-3-2 می باشد . هرگاه مهندس نـاظر در ارتبـاط بـا عمليـات سـاختمانی، مـواردی را خلاف اين مبحث مشاهده نمايد، بايد ضمن تذكر كتبـی بـه مجـری ، مراتـب ر ا بـه مرجـع رسمی ساختمان اعلام نمايد.

آیا در زمان تمدید بیمه مسئولیت مهندسین تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد ؟

بله چنانچه در طول مدت اعتبار بیمه نامه از محل بیمه نامه اعلام خسارت نشده باشد برای یک سال 10% و برای سال دوم و یا بیشتر 20% تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد . لازم به ذکر است حتی اگر بیمه نامه سال قبل توسط سایر شرکت های بیمه صادر شده باشد با انتقال بیمه نامه جدید به بیمه ایران می توان از مزایای تخفیف عدم خسارت بهره مند شد .

آیا بیمه مسئولیت مهندس ناظر درصورت وقوع حادثه برای اتباع خارجی فاقد مجوز کار و محکومیت مهندس ناظر تعهدی دارد ؟

بله، از آنجائیکه بین کارگر خارجی فاقد مجوز کار و مهندس ناظر رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم نیست در صورت وقوع حادثه برای اتباع خارجی فاقد مجوز کار مسئولیت مهندس ناظر توسط بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین جبران خواهد شد .

آیا کلوز مربوط به مهندس ناظر در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان میتواند جایگزین مناسبی برای خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر باشد؟

هر چند کارفرما با خرید کلوز شماره هفت به عنوان یکی از مجموعه کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان مسئولیت مهندس ناظر را هم میتواند در مورد خسارت های جانی بیمه کند اما قطعا خرید بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بنا به دلایل زیر برای مهندسین گزینه مناسب تری است و این عزیزان را در حاشیه امنیت بیشتری قرار میدهد : 1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به شرکت بیمه و یا عدم پرداخت به موقع اقساط پرداخت خسارت از محل کلوز شماره هفت همچون سایر تعهدات بیمه نامه با اشکال اساسی مواجه خواهد شد. 2- از آنجاییکه مالک بیمه نامه کارفرما میباشد امکان فسخ ویا تعلیق بیمه نامه در هر زمانی برای ایشان میسر بوده و در این صورت مهندس ناظر هیچ کنترلی به این موضوع نخواهد داشت . 3- در صورت وقوع حوادث سنگین و فوت چند نفربه طور همزمان ممکن است تعهدات مندرج در بیمه نامه جوابگوی جبران مسئولیت مهندس ناظر نباشد. 4- علاوه بر موارد فوق جبران خسارت های مالی در بیمه مسئولیت مهندس ناظر وجود دارد این در حالیست که کلوز شماره هفت فقط خسارت های جانی را پوشش میدهد . لازم به ذکر است از ابتدای اردیبهشت 1400 با تغییر کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ، کلوز شماره 7 حذف گردیده و عملا امکان خرید این کلوز دیگر وجود ندارد و مهندسین برای رفع نگرانی ها و دغدغه های خود صرفا باید از بیمه مسئولیت حرفه ای استفاده نمایند.

کلوز پوشش بیمه ای صدمات جسمانی ناشی از حوادث نامرتبط به نوع فعالیت

اگر به هر دلیلی (که معمولا در هر کارگاهی اتفاق می افتد) حوادثی ناشی از فعالیت غیر مرتبط با موضوع کار عنوان شده باشد در بیمه نامه صورت پذیرد خارج از تعهدات بیمه نامه است. مگر با خرید این کلوز که معمولا توصیه می گردد حتما در هر بیمه نامه ای اخذ گردد تا دامنه پوشش های بیمه نامه گسترده تر گردد.

کلوز جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه چیست؟

دربیمه مسئولیت هزینه های پزشکی و بیمارستانی براساس تعرفه نرخ دولتی محاسبه و پرداخت می شود.این نرخ ها کمترو ارزانتر از هزینه هایی است که در مطب خصوصی و درمانگاههای غیر دولتی اخذ میشود.با داشتن این کلوز هزینه های پزشکی ، بیمارستانی و درمانی تا سقف تعهدات براساس صورت حساب مرکز درمانی پرداخت می شود و بر اساس تعرفه دولتی محاسبه نمیشود. به طور مثال کارگر آهنگر از ارتفاع سقوط کند و پای وی دچار آسیب شود و برای درمان نیازمند پلاتین می باشد، در صورتی که این کلوز خریداری نشده باشد ، شرکت بیمه هزینه پلاتین را تقبل نمی کند.

کلوز پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانکاران فرعی چیست؟

مربوط به زمانی است که مالک با پیمانکاران جز و استادکاران قراردادی بسته است. چنانچه کارگران پیمانکار جز دچار حادثه شوند در این صورت پیمانکار جز بایستی قسمتی از خسارت را بپردازد که بواسطه این کلوز تحت پوشش است .

کلوز پوشش بیمه مسئولیت مجری ذیصلاح مندرج در پروانه چیست؟

هنگام رخداد حادثه چنانچه در پروانه ساختمانی که نام مجری درج شده باشد شخص مجری هم به احتمال زیاد مقصر شناخته خواهد شد و درصد تقصیر خواهد گرفت . این کلوز برای پوشش مسئولیت مهندس مجری می باشد.

کلوز پوشش بیمه ای در اماکن وابسته به کارگاه چیست؟

با رعایت شرایط بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران ،حمام، سالن ورزشی و……..مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه مهندس ناظر اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشدتحت پوشش می باشد.

کلوز تعدد دیات چیست؟

به طور مثال کارگری از ارتفاع سقوط می کند فوت نمی کند ولی قطع نخاع می شود . دیه این کارگر بیش از مقدار دیه مصوب آن سال است. پرونده حادثه قطع نخاع وجود دارد که ۶٫۵ دیه شده است. هم چنین فرضا اگر کارگری دو چشم خود را از دست بدهد یک دیه کامل به وی تعلق می گیرد . اگر طحال وی دچار آسیب شود و یا قدرت تولید مثل وی از بین رود و …. برای پوشش خسارت این موارد نیازمند کلوز تعدد دیات می باشد.

source: modirebimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 5]