بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث اصفهان بیمه نامه ای است که برای محافظت در برابر مطالبات شخص دیگری خریداری شده است. یکی از انواع متداول آن بیمه شخص ثالث خودرو ایران است . شخص ثالث پوشش در برابر مطالبات خسارت و خسارات وارده به واسطه راننده ای را که بیمه نشده است ، اصل معرفی می کند و به همین دلیل تحت بیمه نامه نمی باشد. راننده ای که خسارت وارد کرده شخص ثالث است.


مبانی بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه شخص ثالث چیست؟ در اصل نوعی بیمه مسئولیت است که توسط یک بیمه شده (شخص اول) از بیمه گذار (شخص ثالث) برای محافظت در برابر مطالبات شخص دیگری (شخص ثالث) خرید آنلاین بیمه می شود. شخص اول بدون در نظر گرفتن علت این خسارات ، مسئولیت خسارات و یا خسارات آنها را بر عهده دارد.

دو نوع پوشش مسئولیت شخص ثالث خودرو وجود دارد. اول ، مسئولیت آسیب های جسمی هزینه های ناشی از جراحات به شخص را پوشش می دهد. این هزینه های جراحات می تواند شامل هزینه هایی مانند مراقبت در بیمارستان ، دستمزد از دست رفته و درد و رنج ناشی از حادثه باشد. دوم ، مسئولیت خسارت دارایی هزینه های ناشی از خسارت و یا از بین رفتن اموال را در بر می گیرد. نمونه هایی از خسارت دارایی شامل پرداخت برای جایگزینی محوطه سازی و صندوق پستی و همچنین جبران خسارت در استفاده از یک سازه است.

بعد از خرید و محاسبه بیمه شخص ثالث یک فرد یا شرکت را در مقابل ضرر و زیان ناشی از برخی شخص ثالث قرار می دهد.
مثال آن بیمه ماشین است که اگر راننده دیگری باعث خسارت در اتومبیل بیمه شده شود ، بیمه را جبران می کند.
دو دسته اصلی بیمه شخص ثالث خودرو مدیر بیمه عبارتند از پوشش بدهی و پوشش خسارت دارایی.


اهمیت بیمه شخص ثالث چیست؟

 طبق قانون ، رانندگان باید حداقل مقدار حداقل مسئولیت خسارت جسمی و پوشش مسئولیت خسارت در اموال را تحمل کنند. 

حتی در حالت های “بدون تقصیر” ، پوشش بدهی همه چیز ضروری است. قوانینی بدون تقصیر برای کاهش یا از بین بردن دعاوی صدمات عادی درج شده با برچسب قیمت کم دلار و تعداد زیادی از ادعاهای مربوط به درد و رنج ایجاد شده است. با این وجود ، قوانین بدون تقصیر ، بیمه شده را از دعاوی صدمات میلیونی ناشی از اشخاص ثالث صدمات جدی محافظت نمی کند.

هر دو نوع بیمه خودرو شخص ثالث به ویژه برای افراد مانند صاحبان خانه دارای دارایی قابل توجهی برای محافظت از اهمیت برخوردار هستند. هرچه پول و دارایی بیشتری در اختیار بیمه گذار باشد ، برای هر نوع پوشش بدهی باید بالاتر باشد.


انواع دیگر بیمه مسئولیت شخص ثالث چیست؟

در بیشتر کشورها ، بیمه شخص ثالث یا مسئولیت ، بیمه اجباری برای هر شخصی است که احتمالاً توسط شخص ثالث شکایت شود. بیمه مسئولیت عمومی شامل صنایع یا مشاغل شرکت کننده در فرآیندها یا فعالیتهای دیگری است که ممکن است اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد ، مانند پیمانکاران فرعی ، معماران و مهندسان در اینجا شخص ثالث می تواند بازدید کننده ، مهمان یا کاربران یک مرکز باشد. بیشتر شرکت ها بیمه مسئولیت عمومی را در سبد بیمه خود قرار می دهند تا در برابر صدمه به اموال یا آسیب های شخصی محافظت کنند.

بیمه شخص ثالث چیست؟

بیمه مسئولیت محصول به طور معمول توسط قانون موظف است ، مقیاس آن با توجه به کشور متفاوت است و اغلب در صنعت متفاوت است. این نوع بیمه شامل کلیه کلاس ها و انواع عمده محصولات ، از جمله مواد شیمیایی ، محصولات کشاورزی و تجهیزات تفریحی می شود. و از شرکتها در برابر طرح دعوی درمورد محصولات یا مؤلفه هایی که باعث آسیب یا آسیب می شوند ، محافظت می کند.


تعریف بیمه مسئولیت شخص ثالث چیست؟

معنای بیمه شخص ثالث چیست؟ : وقتی بیمه نامه را می گیرید ، با ارائه دهنده بیمه خود رابطه قانونی برقرار می کنید. در این رابطه ، شما “شخص اول” هستید و بیمه گر “شخص ثالث” است. شخص ثالث کسی است که هیچ مشکلی در ایجاد این قرارداد ندارد ، اما می تواند تحت تأثیر آن قرار بگیرد. این معمولاً یک عضو عمومی است که می تواند علیه شما ادعایی کند – جایی که بیمه مسئولیت شخص ثالث در آن شروع می شود.

اگر با دعوی جبران خسارت از مسئولیت شخص ثالث روبرو  هستید ، بیمه مسئولیت شما می تواند هزینه های حقوقی شما و همچنین پرداخت غرامت را تا حد مجاز سیاست شما پرداخت کند.

بنابراین ، شخص ثالث دقیقاً چه کسی می تواند باشد؟
در مورد بیمه تجارت ، شخص ثالث می تواند مشتری ، مشتری ، تأمین کننده یا فقط شخصی باشد که در محل شما یا خیابان با تجارت شما در تماس باشد. اگر آنها صدمه دیده یا املاک آنها به کسب و کار شما آسیب برساند ، می توانند از شما جبران خسارت کنند.


بنابراین ، شخص ثالث دقیقاً چه کسی می تواند باشد؟

بیمه شخص ثالث چیست؟ در مورد بیمه تجارت ، شخص ثالث می تواند مشتری ، مشتری ، تأمین کننده یا فقط شخصی باشد که در محل شما یا خیابان با تجارت شما در تماس باشد. اگر آنها صدمه دیده یا املاک آنها به کسب و کار شما آسیب برساند ، می توانند از شما جبران خسارت کنند.

source : modirebimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]