تخفیف بیمه بدنه خودرو صفر بیمه ایران ،در بیشتر شرکت‌های بیمه برای خودروهایی که صفر هستند تخفیفی بر روی بیمه بدنه ارائه می‌شود، میزان این تخفیف در شرکت‌های مختلف متفاوت است. تعریف بیمه بدنه خودرو ایران   با تعریفی که در بازار خودرو از ماشین صفر می‌شود متفاوت است. در شرکت‌های بیمه خودرویی صفر است که ۳ ماه از تحویل خودرو از کارخانه (دریافت برگه کمپانی) نگذشته باشد. تقریبا همه شرکت‌های بیمه این تخفیف را به خودروهای صفر ارائه می‌کنند از جمله تخفیف بیمه بدنه خودرو صفر بیمه ایران

الف: حق بیمه

ماده 1- اتومبیلهای سواری شخصی


ماده 2- اتومبیلهای سواری عمومی
حق بیمه طبق ماده یک محاسبه و حسب مورد استفاده درصدی از کل حق بیمه به شرح زیر به آن اضافه خواهد شد.


ماده 4- مینی بوس و اتوبوس

حق بیمه انواع مینی‌بوس و اتوبوس بر حسب درصدی از ارزش وسیله نقلیه به ترتیب جدول زیر محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات خودرو بر اساس ظرفیت نرخ (درصد) موارد استفاده وسیله نقلیه
1 مینی بوس تا ظرفیت 21 نفر 3 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
2.5 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)
2 انواع اتوبوس 3.5 رفت و آمدهای عمومی شهری، بین شهری و خارج از شهر (پلاک کرایه)
3 جابجایی کارکنان، دانشجویان، محصلین (پلاک شخصی، دولتی)

ماده 5- ماشینهای راهسازی و کشاورزی

حق بیمه این نوع وسایل بترتیب جدول ذیل محاسبه و تعیین می‌گردد.

ردیف مشخصات وسیله نقلیه نرخ درصدی از ارزش وسیله نقلیه
1 غلطک، کمباین، میکسر، اسکریپر، تیلر 1
2 بولدوزر، لودر چرخ زنجیری، گریدر، بیل مکانیکی، تراکتور، لیفت تراک، فینشر (پخش آسفالت) 1.5
3 لودر چرخ لاستیکی، دمپر 2
4 یونیماک، آسفالت تراشی 2.5

ماده 6- اتومبیلهایی که دارای وسایل اضافی هستند:

حق بیمه اتومبیلهایی که دارای لوازم و وسایل اضافی هستند مانند آمبولانس، ماشینهای آتش نشانی، اتومبیلهای حمل خون، آزمایشگاه‌های سیار، فرستنده‌های سیار و … (به استثناء اتومبیلهای سواری) از دو قسمت زیر تشکیل می‌گردد.

ب : فرانشیز

فرانشیز خسارت جزیی و کلی ناشی از پوشش‌های مورد تعهد برای کلیه وسایط نقلیه ذکر شده در موارد قبلی ده درصد مبلغ خسارت می‌باشد.


ماده 7- به حق بیمه اتومبیلهای سواری (شخصی، دولتی و انواع کرایه ها) (موضوع مواد 1و2) که بیش از ده سال از ساخت آنها گذشته

باشد سال اضافه بر ده سال، 5 درصد حق بیمه سالیانه اضافه می‌گردد.

بدیهی است صدور بیمه‌نامه بدنه برای کلیه وسایل نقلیه‌ای که بیش از بیست سال از ساخت آنها گذشته باشد موکول به کسب مجوز از قسمت اتومبیل و شخص ثالث می‌باشد.


ماده 8- فرانشیز در بیمه بدنه

بخشی از هر خسارت بعنوان فرانشیز به شرح ذیل بر عهده بیمه گذار می باشد.


ماده 9 – تخفیفات در بیمه بدنه


ماده 10-حق بیمه‌نامه‌های کوتاه مدت: حق بیمه مندرج در بخش اول برای مدت یکسال تمام خواهد بود. در صورتی که

مدت بیمه کمتر از یکسال باشد حق بیمه طبق جدول زیر تعیین خواهد شد.

از 1 روز تا 5 روز 5٪ حق بیمه سالیانه
از 6 روز تا 15 روز 10٪ حق بیمه سالیانه
از 15روز تا یکماه 20٪ حق بیمه سالیانه
از یکماه تا دو ماه 30٪ حق بیمه سالیانه
از دو ماه تا سه ماه 40٪ حق بیمه سالیانه
از سه ماه تا چهارماه 50٪ حق بیمه سالیانه
از چهارماه تا پنج ماه 60٪ حق بیمه سالیانه
از پنج ماه تا شش ماه 70٪ حق بیمه سالیانه
از شش ماه تا هفت ماه 75٪ حق بیمه سالیانه
از هفت ماه تا هشت ماه 80٪ حق بیمه سالیانه
از هشت ماه تا نه ماه 85٪ حق بیمه سالیانه
از نه ماه تاده ماه 90٪ حق بیمه سالیانه
از ده ماه تا یازده ماه 95٪ حق بیمه سالیانه
از یازده ماه تا دوازده ماه 100٪ حق بیمه سالیانه

ماده 11- قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه

قلمرو جغرافیایی خطر یکی از موضوعاتی است که باید در بیمه نامه مشخص باشد،منظور از قلمرو جغرافیایی محدوده جغرافیایی است که چنانچه اتومبیل مورد بیمه در آن محدوده دچار حادثه بشود بیمه گر موظف به جبران خسارت میباشد و در صورتیکه اتومبیل از آن محدوده خارج شود تحت پوشش بیمه نخواهد بود در حال حاضر شرکتهای بیمه با دریافت حداقل 50% کل حق بیمه سالانه بعنوان حق بیمه اضافی پوشش بیمه را شامل خارج از کشور نیز مینماید و شرط ذیل باید در بیمه نامه به صورت الحاقی قید گردد:

 

source : modirebimeh & iraninsurance