قبل از وقوع حادثه چه باید کرد ؟ 

 • 1-   در راهنمای بیمه ایران اقدامات ایمنی  و توصیه های ایمنی ارائه شده توسط کارشناس بیمه ایران بازدید اولیه بیمه را جدی بگیرید و در اجرای آنها کوشا باشید.
 • 2-    از صحت عملکرد کپسول های آتش نشانی مطمئن شوید.
 • 3-    به کارکنان خود نحوه عملکرد کپسول ها و اصول ایمنی را آموزش دهید.
 • 4-    کپسول ها را در محلی مناسب که در معرض دید و در دسترس باشد نصب کنید.
 • 5-    از اسناد حسابداری و فاکتورها پشتیبان تهیه کنید و در محلی دیگر نگهداری کنید ( اثبات میزان موجودی در صورت وقوع آتش سوزی با شماست )
 • 6- هرگونه تغییر در محل مورد خرید آنلاین بیمه که باعث افزایش احتمال آتش سوزی گردد را به عنوان تشدید خطر به اطلاع شرکت بیمه برسانید .( ماده 18 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی )
 • 7- هرگونه تغییر در سرمایه بیمه شده در طول مدت بیمه را به شرکت بیمه اطلاع دهید .

در زمان آتش سوزی چه باید کرد ؟

 • 1- خونسردی خود را حفظ کنید.
 • 2- با شماره 125 تماس بگیرید و آتش سوزی را به سازمان آتش نشانی اطلاع دهید.
 • 3- تمام تلاش خود را برای خاموش کردن آتش به کار ببرید. (هزینه های احتمالی که برای جلوگیری از توسعه آتش انجام شود توسط شرکت بیمه پرداخت میشود )
 • 4- با شماره 110 تماس بگیرید و آتش سوزی را به پلیس گزارش دهید .

پس از آتش سوزی چه باید کرد ؟

 • 1-حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه را با تکمیل فرم اعلام خسارت به بيمه گر اطلاع دهید  .
 • 2- از محل حادثه عکس و فیلم تهیه کنید.
 • 3- بدون اجازه بيمه گر در مورد بيمه تغييراتی ندهید كه تعيين علت حادثه يا ارزيابی خسارت را دچار اشكال نمايد. مگر آن كه تغييرات در جهت تقليل خسارت و يا رعايت منافع عمومی ضروری باشد.
 • 4- برای جلوگيری از توسعه خسارت در موقع يا بعد از وقوع حادثه , كليه اقدامات لازم را بعمل آورید .
 • 5-حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بايستی كيفيت حادثه , فهرست اشياء نجات داده شده , محل جديد آنها و مبلغ تقريبی خسارت را برای بيمه گر ارسال نمایید .
 • 6- ضمن همه گونه همكاری كه بيمه گر برای تعيين حدود تعهدات خود بدان نياز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بين رفته و آسيب ديده و در صورت درخواست بيمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاريخ حادثه در اختيار بيمه گر قرار دهید.
 • 7- چنانچه در باره مبلغ خسارت با شرکت بیمه به توافق نرسیدید میتوانید رسیدگی پرونده خسارت را توسط هیات کارشناسی سه نفره از شرکت بیمه درخواست نمایید .
  در این حالت هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و به طرف دیگر معرفی مینماید ، سپس کارشناسان منتخب متفقأ نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند کرد .بدیهی است هر یک از طرفین هزینه کارشناس منتخب خود و همچنین نیمی از هزینه کارشناس سوم را می بایست پرداخت نماید .
 • 8- چنانچه محل مورد بیمه کارگاه باشد و به علت آتش سوزی و یا سایر خطرات تکمیلی قسمتی و یا تمام کارگاه تعطیل شود می بایست موضوع به اداره کار منعکس گردد تا قراردادهای کار بین کارفرما و کارگران به حالت تعلیق درآید .

منبع: بیمه سرا