بیمه زندگی سپاس ایران

بیمه زندگی سپاس ایران

طرح سپاس یکی از انواع بیمه مختلط پس اندازیست که به آن بیمه عمر و پس‌انداز به‌ شرط حیات نیز گفته می‌شود.

بیمه-زندگی

بیمه زندگی سپاس ایران جدیدترین و کامل ترین محصول شرکت بیمه ایران در گروه بیمه های عمر و سرمایه گذاری است که آبان 1398 و  همزمان با هشتادو پنجمین سالروز تاسیس این شرکت رونمایی شد .
یکی از مهمترین ویژگی های بیمه زندگی سپاس ایران افزوده شدن بیمه درمان تکمیلی تا سقف 25 میلیون تومان به این بیمه نامه است .


سایت تخصصی بیمه های زندگی ،خلاصه تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران

بیمه-زندگی-ایران

1- پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه (بیمه تکمیلی) مشروط به بستری شدن در بیمارستان تا سقف 250/000/000 ریال در هر سال

2- پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری های خاص شامل : سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز )، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب ، ریه ، کبد ، کلیه ، مغز استخوان حداکثر تا سقف  200/000/000 ریال علاوه بر بند یک

3- پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه شده به یکی از انواع سرطان  های بدخیم که دارای متاستاز باشند  تا سقف 300/000/000 ریال علاوه بر بند یک

4- پرداخت غرامت فوت عادی بیمه شده  تا سقف 5/000/000/000 ریال

5- پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه بیمه شده تا سقف یک میلیارد تومان 

6- امکان پرداخت مستمری مادام العمر در پایان مدت قرارداد 


بیمه عمر و مشروح تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران

بیمه-عمر-ایران

1- بیمه تکمیلی ، سپاس جدیدترین طرح بیمه زندگی بیمه ایران :

 • از مهمترین تفاوت های بیمه زندگی سپاس ایران با سایر بیمه های عمر و سرمایه گذاری پوشش بیمه تکمیلی است . 
 • بیمه تکمیلی در سه بسته 10 ، 15 و  25 میلیون تومان عرضه میگردد
 • بسته انتخابی نباید از 25% سرمایه فوت بیمه نامه تجاوز کند
 • دوره انتظار بیمه تکمیلی 6 ماه است یعنی بعد از شش ماه از خرید بیمه نامه فعال میگردد .
 • فرانشیز بیمه تکمیلی در این طرح در صورت استفاده بیمه شده از بیمه گر پایه معادل سهم بیمه گر پایه و در صورت عدم استفاده از سهم بیمه گر پایه در هر یک از هزینه ها معادل 20%  است 
 • بیمه شده میتواند هر سال تا سقف تعهد از این پوشش استفاده نماید 
 • شرایط عمومی حاکم بر این پوشش همان شرایط عمومی بیمه تکمیلی است 

2- بیمه بیماری های خاص بیمه زندگی سپاس ایران :

 • پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری های سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز )، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب ، ریه ، کبد ، کلیه ، مغز استخوان
 • سقف پرداخت 200/000/000 ریال است مشروط به اینکه از 25% سرمایه فوت بیمه نامه تجاوز نکند
 • این پوشش تا سن 60 سالگی بیمه شده عرضه میگردد
 • بیمه شده صرفا یکبار در طول مدت قرارداد و برای یکی از بیماری های فوق میتواند از تعهدات این پوشش بهره مند گردد 
 • دوره انتظار این پوشش سه ماه میباشد یعنی بعد از سه ماه از خرید بیمه عمر  فعال میگردد
 • در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماری های فوق کل مبلغ تعهد شده (200/000/000 ریال ) بدون در نظر گرفتن هزینه های انجام شده پرداخت میگردد
 • غرامت پرداخت شده بابت بیماری های خاص علاوه بر تعهدات بیمه تکمیلی در بند 1 پرداخت میشود 

3- بیمه بیماری سرطان در بیمه زندگی سپاس ایران :

بیمه-عمر-سپاس

 • پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه شده به یکی از انواع سرطان  های بدخیم که دارای متاستاز باشند  تا سقف 50% سرمایه فوت و حداکثر 300/000/000 ریال
 • پرداخت یک سوم سرمایه سرطان با تایید پزشک معتمد بیمه گر برای سرطان های بدخیم که دارای متاستاز نباشند
 • این پوشش تا سن 60 سالگی بیمه شده عرضه میگردد
 • بیمه شده صرفا یکبار در طول مدت قرارداد میتواند از تعهدات این پوشش بهره مند گردد 
 • دوره انتظار این پوشش شش ماه میباشد یعنی بعد از شش ماه از خرید بیمه فعال میگردد
 • غرامت پرداخت شده بابت بیماری های خاص علاوه بر تعهدات بیمه تکمیلی در بند 1 پرداخت میشود 

4- بیمه فوت عادی در بیمه عمر و بیمه زندگی سپاس :

 • چنانچه بیمه شده به علت بیماری فوت نماید سرمایه فوت بیمه نامه به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد 
 • حداقل سرمایه قابل پرداخت به استفاده کننده بیمه نامه در صورت فوت عادی  بیمه شده 400/000/000 ریال و حداکثر 5/000/000/000 ریال است

 

5- بیمه فوت ناشی از حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه زندگی سپاس ایران : 

 • چنانچه بیمه شده به علت حادثه فوت کند یک برابر سرمایه فوت عادی علاوه بر سرمایه فوت عادی در بند 4  به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد .
 • حادثه یعنی هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده رخ داده و منجر به فوت بیمه شده گردد 
 • فوت ناشی از زلزله ، آتشفشان ، فعل و انفعالات هسته ای و هدایت موتور سیکلت منوط به داشتن گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه نیز از تعهدات پوشش حادثه است .
 • فوت ناشی از کلیه حوادث رانندگی از تعهدات پوشش حادثه است (منوط به داشتن گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه )

مدت طرح سپاس بیمه عمر ایران

 حداقل مدت بیمه‌نامه 5 سال و حداکثر 30 سال است.

بیمه-عمر-و-زندگی-ایران

سن بیمه عمر سپاس ایران در انواع بیمه مختلط عمر

در این طرح حداقل سن بیمه‌شدگان 5 سال و حداکثر 65 سال می‌باشد.

مبلغ حق بیمه زندگی سپاس ایران

محاسبه آنلاین بیمه عمر ایران ،مبلغ حداقل بیمه سالانه در این طرح 2 میلیون تومان است که امکان افزایش سالانه 20 نسبت به سال قبل وجود دارد.

شرایط حق بیمه زندگی سپاس ایران

 پرداخت هزینه حق بیمه در بیمه‌نامه زندگی سپاس ایران به‌صورت یک‌ساله است.


نتیجه گیری :

بیمه عمر ایران یا طرح بیمه زندگی سپاس ایران یکی از انواع بیمه مختلط پس اندازیست که به آن بیمه عمر و پس انداز به شرط حیات نیز گفته می شود.برای اینکه بهتر بتوانیم با بیمه زندگی سپاس ایران آشنا شویم لازم است ، بیمه نامه های عمر مختلط را بایکدیگر مرور کنیم. 

بیمه عمر مختلط :در واقع تمامی بیمه نامه های عمر مختلط از نوعی مکانیزم پس اندازی تبعیت می نماید.یعنی شما بیمه نامه ای خریداری می نمایید و طبق شرایط عمومی،خصوصی و قوانین حاکم بر بیمه تحت پوشش انواع مختلفی از مزایا این بیمه نامه قرار می گیرید.بیمه های عمر مختلط از ساده ترین آن که بیمه عمر و پس انداز تا کامل ترین آن که طرح بیمه زندگی سپاس ایران است گسترده است