بیمه مسئولیت مدنی چیست؟

در این شرح نوع بیمه مسئولیت مدنی وظایف، مسئولیت های مسئول فنی بیمارستان در مقابل بیمارستان، بیماران، عیادت کنندگان و به عبارت جامع تر مسئولیت کلیه امور مؤسسات پزشکی به عهده مسئول فنی گذاشته شده است. پیراپزشکان افرادی هستند که در بخشهای مختلف درمانی و بر اساس شرح وظایف سازمانی خود در حال انجام خدمت می باشند. بر اساس این نوع از بیمه مسئولیت مدنی، خسارتهای جانی و مالی مسافرین در اثر حوادثی که ممکن است در طول اقامت در بیمارستان اتفاق بیفتد، بیمه می گردد. ملاک محاسبه حق بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان، بر اساس تخصص و تعهدات درخواستی می باشد. کسانی که توسط این بیمه مسئولیت مدنی میتوانند به حقوق خود برسند عبارتند از کلیه بیمارانی که در آن بیمارستان یا مرکز درمانی بستری شده اند؛ و نیز کلیه افراد یا اشخاص ثالث که به طریقی در آن مرکز رفت و آمد داشته و دچار صدمات شده اند از جمله ارباب رجوع، بازدیدکنندگان، ملاقات کنندگان، همراهان بیمار و غیره. همچنین مدیر مجموعه میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به پوشش بیمه ای تماشاچیان نیز اقدام نماید.

بیمه-مسئولیت-کارفرما-ایران

بیمه مسئولیت ایران

برای مثال درصدی از قصور به پزشک معالج و درصدی نیز به پرستاران و همچنین درصدی نیز به مدیر فنی مراکز درمانی نسبت داده میشود. بنابراین حتماً باید در صورت تعویض مدیر فنی با شخص دیگر، بیمه مسئولیت نیز با صدور الحاقیه اصلاح گردد. به همین منظور محصول بیمهای با نام بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری طراحی شده است. بسیاری از مسئولیتها را میتوان با موارد ذکر شده تا به اینجای مقاله تحت پوشش بیمه قرار داد. به همین منظور محصولی طراحی شده است با نام بیمه مسئولیت فنی مدیران که مسئولیت شخص مدیر را در برابر اشخاص ثالث و مراجه کنندگان پوشش میدهد. نماینده فروش بیمه عمر و تامین آتیه، آماده ارائه خدمات در قالب انواع بیمه­ های اموال، اشخاص، مسئولیت و مهندسی به شما هموطن گرامی می­ باشد. بیمه مسئولیت تجهیزات پزشکی شامل انواع ایمپلنتهای پزشکی و دندانپزشکی و دستگاه قند خون و غیره. این نوع از بیمه مسئولیت مدنی کمک میکند تا درصد قصوری که در حوادث پزشکی، قانون به عهده مدیر فنی مراکز درمانی قرار داده توسط شرکت بیمهگر به زیاندیده پرداخت شود. به همین منظور برای جبران قصور غیرعمد مدیران فنی مراکز درمانی در انجام وظایف، محصولی با نام بیمه مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان طراحی شده است.

همچنین در این نوع از بیمه مسئولیت مدنی امکان پوشش برای نوزادان و کودکان استثنایی با در نظر گرفتن اضافه نرخ وجود دارد. موضوع قرارداد عبارتست از مسئولیت بیمهگذار در مقابل صاحبان کالا و یا ذویالحقوق دیگر، طبق مقررات کنوانسیون CMR در رابطه با راهنامههای حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده که توسط بیمهگذار صادر میشود. در بیمه مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان بیمهگر هیچگونه تعهدی در قبال هزینههای پزشکی نداشته و تنها مسئول پرداخت غرامتهای فوت و نقص عضو در حد قصور مدیر فنی و تا سقف تعهدات بیمهنامه میباشد. در این شرایط شخص اول برای جبران خسارت وارد شده مسئول میباشد. این بیمه مسئولیت شامل راهنامههائی که کشور مبدا و مقصد هیچ کدام عضو کنوانسیون CMR نیستند نیز خواهد بود، مشروط بر آنکه راهنامه مطابق شرایط کنوانسیون صادر شده باشد. بنابراین اگر خسارت ناشی از قصور پیراپزشک غیر عمدی باشد، شرکت بیمهگر تا میزان قصور تعیین شده و تا سقف تعهدات بیمه مسئولیت پیراپزشکان، خسارت را پوشش می دهد. حال اگر برای کالای حمل شده حادثهای ناشی از آتشسوزی، انفجار، واژگونی وسیله نقلیه، تصادف، تصادم، برخورد وسیله نقلیه با جسم ثابت یا سرقت کلی محموله به همراه وسیله نقلیه وارد شود، متصدی حمل و نقل موظف است این خسارت را پرداخت نماید.


بخش دوم- بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول:

چنانچه به دلیل کیفیت نامطلوب و عدم کارایی محصولات تولیدی و مورد فروش تولید کننده، خسارت مالی و جانی به مصرف کننده و اشخاص ثالث وارد آید و تولید کننده مسئول جبران آن شناخته شود، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت تولید کننده نسبت به جبران خسارت اقدام مینماید. بخش اول- بیمه مسئولیت تضمین کیفیت محصول: چنانچه تولید کننده به دلیل عیب و نقص کیفی محصولات تولیدی و مورد فروش خود در برابر مصرف کننده مسئول جبران خسارت شناخته شود، شرکت بیمه ایران  پس از احراز مسئولیت بیمهگذار نسبت به جبران خسارت اقدام مینماید. بیمه مسئولیت مدنی محصولات مربوط به قطعات خودرو: شامل انواع فیلتر روغن، فیلتر هوا، تسمه تایم، لاستیک، بوستر ترمز و دزدگیر خودرو و غیره. پرداخت خسارت شامل هزینه تعمیر یا تعویض قطعات و یا تعویض کلی دستگاه پس از کسر فرانشیز میباشد.

source: modirebimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]