بیمه بدنه

بیمه بدنه چیست ؟

بیمه بدنه  ،تصور کنید باخودرو تصادفی کرده اید و خودرو شما و خودرو طرف مقابل هر دو آسیب دیده اند پس از حضور پلیس مشخص میشود که مقصر حادثه شما هستید و باید خسارت وارده به خودرو مقابل را پرداخت کنید در چنین شرایطی چنانچه بیمه شخص ثالث داشته باشید خسارت طرف مقابل از طریق بیمه شخص ثالث شما پرداخت میشود و خسارت های وارده به خودرو شما از محل بیمه بدنه شما قابل جبران خواهد بود . در واقع خرید آنلاین بیمه بدنه یک بیمه مکمل برای بیمه شخص ثالث خودرو بیمه ایران  است که خسارت های ناشی از حادثه ،آتش سوزی و سرقت خودرو شما را جبران میکند.


بیمه بدنه – پوشش های اصلی :

1- بیمه بدنه ،حادثه :

خسارتی كه ناشی از برخورد خودرو به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به وسیله نقلیه و يا واژگونی و سقوط خودرو باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات خودرو به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

2- بیمه بدنه ،آتش سوزی :

خسارتی كه در اثر آتش سوزی ، صاعقه و يا انفجار به خودرو و يا لوازم يدكی اصلی همراه آن وارد گردد.

3- بیمه بدنه ،سرقت :

در صورتی كه وسیله نقلیه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدی يا شروع به دزدی به وسيله نقليه و يا وسايل اضافی آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. چنانچه خودرویی که دزدیده شده پیدا شود و پس از پیدا شدن خودرو معلوم شود که لوازمی از آن سرقت شده  یا آسیب دیده است خسارت لوازم به سرقت رفته یا آسیب دیده نیز از این محل پرداخت خواهد شد . 

خسارت هایی كه در جريان نجات و يا انتقال خودرو  خسارت ديده به آن وارد شود در تعهد بیمه بدنه خواهد بود .

نکته :

پوشش های اصلی بیمه بدنه در قالب یک بسته یا پکیج  همراه یکدیگر عرضه میشوند  لیکن در صورت تمایل بیمه گذار امکان فروش و عرضه هریک از پوشش های فوق بصورت محدود و مستقل و یا ترکیبی وجود دارد .حق بیمه مربوط به تعهدات محدود بیمه بدنه درصدی از حق بیمه کامل پوشش های اصلی به شرح زیر است :

حادثه کلی و جزئی : 75% حق بیمه و قیمت بیمه بدنه ایران با کامل پوشش های اصلی 

حادثه کلی : 40 % حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه

سرقت کلی 25% حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه

آتش سوزی کلی و جزئی : 15%حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه


بیمه بدنه – پوشش های تکمیلی :

بیمه بدنه چیست؟ بیمه گذار علاوه بر پوشش های اصلی با انتخاب هریک از پوشش های تکمیلی زیر و پرداخت حق بیمه بدنه مربوطه میتواند از مزایای پوشش  یا پوشش های انتخاب شده بهره مند گردد .

1- بیمه بدنه ،بلایای طبیعی :

خسارت هاي ناشی از سيل ، زلزله و آتشفشان  

از آنجاییکه ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان محسوب میگردد اکیدا توصیه میگردد بیمه گذاران با پرداخت 5 درصد حق بیمه بیشتر پوشش بلایای طبیعی را خریداری نمایند تا در صورت وقوع زلزله و سیل امکان جبران خسارت وجود داشته باشد . 

 2- بیمه بدنه ،شکست شیشه :

شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو و به عللی غیر از خطرات اصلی . لازم به توضیح است که شکستن شیشه های خودرو به دلیل برخورد سنگ و یا هر جسم خارجی جزو تعهدات اصلی بیمه بدنه است و بدون خرید پوشش شکست شیشه امکان دریافت خسارت وجود دارد . این پوشش صرفا برای مواردی است که شیشه های خودرو صرفا بدلیل تغییر دما و یا متراکم شدن هوا و بدون وقوع هیچ حادثه ای آسیب ببینند . حق بیمه اضافی مربوط به پوشش شکست شیشه معادل 5 درصد حق بیمه پایه است .

3- بیمه بدنه ،هزینه ایاب وذهاب :

جبران زيان ناشی از عدم امكان استفاده از خودرو حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه بدنه با خرید این پوشش از ابتدای روز چهارم تعمیر خودرو و حداکثر به مدت 30 روز روزانه یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر هفتصد هزار ریال بابت هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گذار پرداخت خواهد شد  .

4- بیمه بدنه |خسارت های وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايی روی بدنه خودرو:

خسارت های وارده ناشی از پاشیده شدن رنگ و اسید و مواد شیمیایی در بند 4 از ماده 5 شرایط عمومی بیمه بدنه از تعهدات بیمه نامه بدنه استثناء شده اند لذا چنانچه بیمه گذار تمایل به داشتن این پوشش داشته باشد می بایست با پرداخت حق بیمه بدنه اضافی معادل 5 درصد حق بیمه پایه نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید .

5- بیمه بدنه |خسارت ناشی از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روی بدنه خودرو :

خسارت های وارده ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه خودرو در بند 6 از ماده 5 شرایط عمومی بیمه بدنه از تعهدات بیمه نامه بدنه استثناء شده اند لذا چنانچه بیمه گذار تمایل به داشتن این پوشش داشته باشد می بایست با پرداخت حق بیمه اضافی معادل 5 درصد حق بیمه پایه نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید .

6- بیمه بدنه |پوشش حوادث خارج از کشور :

تعهدات بیمه بدنه محدود به قلمرو کشور عزیزمان ایران می باشد لیکن چنانچه قصد دارید با خودرو شخصی به مسافرت خارجی بروید لازم است پوشش حوادث خارج از کشور را به پوشش های بیمه بدنه اضافه نمایید .

7-افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه بدنه

برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه بدنه شده اما در طول مدت قرارداد  افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند 
توضیح اینکه خودرو در بیمه بدنه نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت یعنی اگر خودرو به قیمت واقعی بیمه شود و در طول مدت بیمه قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند و بیمه گذار موضوع را به شرکت بیمه جهت صدور الحاقی اعلام نکند شرکت بیمه با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند (اگر قیمت واقعی خودرو در زمان حادثه 100 میلیون تومان باشد و بیمه گذار آن را 70 میلیون تومان بیمه کرده باشد شرکت بیمه 70% خسارت را پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد کرد ). افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه در سه حالت 25 و 50 و 100 درصد عرضه میشود 

8- بیمه بدنه |سرقت لوازم خودرو:

در شرایطی که خودرو سرقت نشده است لیکن در حال توقف لوازم خودرو دزدیده شده است با خرید این پوشش میتوان خسارت های دزدیده شدن لوازمی همچون رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد را از شرکت بیمه دریافت کرد ..

 8-1 : سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص در بیمه بدنه نام برده شود

 8-2 : سرقت در جای کلیه لوازم خودرو  :  در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم میبایست پرداخت گردد.


عوامل موثر در محاسبه بیمه بدنه ایران :

ارزش خودرو، پوشش های تکمیلی انتخاب شده ، سال ساخت ، نوع خودرو ، کاربری خودرو، تخفیف عدم خسارت  از عواملی هستند که در تعیین محاسبه بیمه بدنه ایران نقش دارند .

فرانشیز در بیمه بدنه :

بخشی از هر خسارت است که به شرح زیر به عهده بیمه گذار است :

الف : فرانشیز خسارت های جزیی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی :

خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

تبصره :

در صورت تحقق هر یک از موارد زیر بصورت مستقل و یا همزمان 10% به فرانشیزهای فوق اضافه میگردد:

1- سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد

2- سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال باشد

ب :فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی جهت کلیه وسایل نقلیه 10% مبلغ خسارت است.

ج : فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزیی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20% مبلغ خسارت است .


تخفیف های بیمه بدنه بیمه ایران :

1- تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه : سال اول 25% سال دوم 35% سال سوم 45% سال چهارم و یا بیشتر  60%

2- تخفیف بیمه بدنه خودروهای صفر کیلومتر : خودروهای سواری 30% بارکش 20%

3- تخفیف گروهی: در صورتیکه بیمه گذار بصورت یکجا برای بیش از 50 خودرو بیمه بدنه خریداری کند با توجه به تعداد بیمه بدنه خریداری شده از 10 الی 20 درصد تخفیف داده میشود

4- تخفیف ویژه ایثارگران : جانبازان و آزادگان عزیز و اعضای محترم خانواده شهدا در زمان خرید بیمه بدنه میتوانند از تخفیف 20% بهره مند شوند

5- تخفیف ویژه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور 10%

6- تخفیف ویژه به خودروهای با کیفیت : به خودروهایی که از سال ساخت آنها بیش از 5 سال سپری نشده باشد و دربانک اطلاعاتی بیمه ایران جزو خودروهای با کیفیت باشند 10% تخفیف ویژه کیفیت داده میشود

7- تخفیف نقدی : در صورت پرداخت نقدی حق بیمه بدنه 10% تخفیف اعمال میشود

8- سایر تخفیف های مناسبتی 

نکته : حداکثر تخفیف قابل ارائه در بیمه بدنه از 70% تجاوز نخواهد کرد.