شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، کسانی که رابطه استخدامی با کارفرما دارند تحت پوشش می باشند، بنابراین پرداخت خسارت به اشخاص فوق الذکر خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد و یا به عبارتی در صورت بروز خسارت برای کارفرما ،وی نمی تواند علیه خود شکایت کند و ادعای خسارت نماید و به نوعی می توان گفت کارفرما نمی تواند برای خود در برابر خود بیمه مسئولیت تهیه کند، از این رو بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، خود و افراد فوق الذکر را صرفا در محل مورد بیمه و بر اساس تعهدات بیمه نامه تحت پوشش قرار دهد. بنابراین، با انتخاب این پوشش اضافی، مدارک موجود را ارائه نموده و تا حداکثر ظرف مدت 15روز، خسارت پرداخت خواهد شد. در این صورت پرداخت مابهالتفاوت خسارت بر عهده بیمهگذار خواهد بود. هر نوع وظیفه شغلی که بر اساس ارجاع کارفرما ،پرسنل موظف به انجام آن هستند. صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از 50% حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.


 غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه. در این حالت، اگر محدوده فعالیت، شهر یا منطقه ای به غیر از محل زندگی خانواده زیان دیده باشد، در صورت فوت وی در اثر حادثه موضوع بیمه نامه، هزینه های انتقال جنازه به محل سکونت خانواده وی را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت می کند. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر میتواند اقساط حق بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه نماید.

همانطور که مشاهده میکنید ردیف تعهد بیمه گر در بند 2 حاصلضرب تعهد بیمه گر در بند 1 یعنی برای هر نفر در تعداد نیروی کاریعنی 10 نفر است و همچنین تعهد بیمه گر در بند 4 حاصلضرب تعهد بیمه گر برای هر نفر یعنی بند 3 در تعداد نیروی کار است اما از آنجاییکه احتمال وقوع حادثه برای 10 نفر در طول مدت بیمه (معمولا یکسال ) احتمال بسیار ضعیفی است بیمه گذار میتواند با کاهش تعهد بند های 2 و 4 از 10 نفربه سه نفربه شرح زیر از شرکت بیمه بدلیل کاهش سقف تعهدات تخفیف بگیرد .


بیمه مسئولیت مدنی کارفرما می تواند به صورت بی نام صادر شود

آوردن نام بیمه شده ها در بیمه نامه اجباری نیست، اما در بیمه حوادث حتما باید مشخصات کامل فرد بیمه شده در بیمه نامه آورده شود و در صورت کم و یا زیاد شدن تعداد افراد تحت پوشش حتما باید تغییرات اتفاق افتاده در بیمه نامه اعمال شود. در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت برای افراد استفاده کننده از پارکینگ های عمومی و خصوصی خودرو، ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. توصیه مهم: حتما قبل از خرید بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با یک مشاور و کارشناس خبره و امین مشورت نمایید تا بیمه نامه ای برای شما طراحی گردد که بر اساس نیاز شما باشد که نه حق بیمه اضافی پرداخت نمایید و نه بیمه ای دریافت نمایید که در زمان خسارت حادثه شما را پوشش ندهد؛ که این خود بدترین نوع بیمه نامه است که خریداری کرده اید.

صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار، کارفرما، پیمانکار، مهندسین ناظر، طراح، مشاور و مجری ذیصلاح در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه، با خرید این کلوز تحت پوشش بیمه حوادث بوده و خسارات وارده پس از اعمال بر روی سرمایه خریداری شده در ماههای عادی در زمان صدور بیمه نامه ،قابل پرداخت می باشد. در زمان صدور حکم، دیه باید توسط مقصرین حادثه بصورت یوم الادا پرداخت گردد و از طرفی در محاکم قضایی از زمان بروز حادثه تا زمان صدور حکم مدت زیادی سپری می شود و نا خواسته صدور حکم قطعی به سال های بعد منتهی می شود، بنابراین با توجه به افزایش سالانه مبلغ دیه بر اساس میزان تورم که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد، نیاز هست تا این کلوز خریداری شود تا در زمان پرداخت خسارت مبلغ دیه بر اساس دیه روز به زیاندیدگان پرداخت گردد. ۲- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه کننده دعوا و عنوانی که بهموجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که دراینباره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

 

source:modirebimeh

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]