بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بیمه ایران   که به آن بیمه غرامت حرفه ای نیز گفته می شود اما بیشتر در شهرها به عنوان خطا و حذفیات شناخته می شود ، نوعی بیمه مسئولیت است که به محافظت از افراد و شرکت های مشاوره و ارائه خدمات حرفه ای از هزینه کامل دفاع از ادعای سهل انگاری توسط مشتری و جبران خسارت وارده در چنین دادخواست مدنی. این پوشش متمرکز بر ادعای عدم انجام بخشی از آن ، ضرر مالی ناشی از آن و خطا یا حذف آن در خدمات یا کالای فروخته شده توسط بیمه کننده است. اینها دلایلی برای اقدامات قانونی است که تحت پوشش بیمه نامه مسئولیت عمومی تری نیست که به اشکال مستقیم تری از آسیب پرداخته باشد. بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بسته به حرفه ، به ویژه پزشکی و حقوقی ، ممکن است اشکال و نامهای مختلفی به خود بگیرد و گاهی تحت قرارداد توسط سایر مشاغل که ذینفع مشاوره یا خدمات هستند ، لازم است.

این پوشش و کلوز بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر گاهی هزینه های دفاع را تأمین می کند ، از جمله در مواردی که اقدامات قضایی بی اساس است. این پوشش شامل تعقیب کیفری و همچنین طیف وسیعی از مسئولیت های احتمالی طبق قانون مدنی نیست که در بیمه نامه قید نشده است ، اما ممکن است مشمول سایر اشکال بیمه باشد. قانون مسئولیت حرفه ای در بعضی زمینه ها برای انواع خاصی از حرفه حرفه ای مورد نیاز قانون است.


کلوزهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بیمه ایران

دلیل اصلی پوشش بیمه مسئولیت مهندسی ناظر این است که یک بیمه نامه عمومی مسئولیت عمومی فقط به خسارت جسمی ، خسارت دارایی ، آسیب شخصی یا تبلیغات پاسخ می دهد. سایر اشکال بیمه کارفرمایان ، مسئولیت عمومی و کالا را تحت پوشش قرار می دهد . با این حال ، خدمات و محصولات مختلف حرفه ای می توانند ادعاهای حقوقی را ایجاد کنند بدون اینکه باعث آسیب رساندن به انواع خاصی از این سیاست ها شوند. ادعاهای رایج مبنی بر اینکه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین شامل سهل انگاری ، اظهار نادرست ، نقض حسن نیت و معامله عادلانه و مشاوره نادرست است. مثال ها:

اگر یک محصول نرم افزاری نتواند عملکرد صحیحی داشته باشد ، ممکن است صدمات جسمی ، شخصی یا تبلیغاتی ایجاد نکند. بنابراین ، سیاست مسئولیت عمومی ایجاد نخواهد شد.


حتما بخوانید: بیمه مسئولیت مهندسین ناظر چیست؟


اگر کالای طراحی شده سفارشی بدون آسیب رساندن به شخص یا دارایی غیر از خود محصول مورد نظر از کار بیفتد ، سیاست مسئولیت محصول ممکن است خسارات بعدی مانند خسارات ناشی از قطع کار را پوشش دهد ، اما به طور کلی هزینه طراحی مجدد ، تعمیر یا جایگزینی آن را پوشش نخواهد داد . ادعاهای مربوط به این ضررها علیه سازنده ممکن است تحت پوشش سیاست مسئولیت حرفه ای باشد.


پوشش و کلوزهای بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه مسئولیت مهندس ناظر عموماً بر اساس ادعای خسارت تنظیم می شوند ، به این معنی که بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر فقط آن دعاوی مطرح شده در طول دوره بیمه  را شامل می شود. به طور خاص ، یک بیمه نامه معمول ، خسارت بیمه شده را در برابر خسارت ناشی از هرگونه ادعا یا ادعایی که در طول دوره بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر به دلیل هرگونه اشتباه پوشیده ، حذف یا سهل انگاری در انجام مشاغل حرفه ای بیمه شده در طول دوره بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر انجام شده ، فراهم می کند. ادعاهایی که ممکن است مربوط به حوادث رخ داده قبل از فعال شدن پوشش باشد ، ممکن است تحت پوشش قرار نگیرند ، اگرچه ممکن است برخی از سیاست ها دارای تاریخ بازگشت به عقب باشند ، مانند ادعاهایی که در طول دوره خط مشی ارائه شده اند اما مربوط به حادثه ای پس از تاریخ عطف به ماسبق هستند (جایی که تاریخ بازگشت به عقب است) زودتر از تاریخ شروع سیاست) تحت پوشش قرار می گیرند.

این موارد تحت پیگرد کیفری و همچنین کلیه اشکال مسئولیت حقوقی طبق قانون مدنی نیستند ، فقط مواردی که به طور خاص در این قانون ذکر شده است.


حتما بخوانید:بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران


برخی سیاست ها دقیق تر از سایر سیاست ها بیان شده اند. در حالی که تعدادی از اصطلاحات خط مشی برای جلب رضایت حداقل عبارت مصوب ذکر شده طراحی شده است ، که مقایسه آنها را آسان تر می کند ، سایر موارد در پوشش ارائه شده تفاوت چشمگیری دارند. به عنوان مثال ، اگر حادثه ای رخ داده باشد و در طی دوره بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر توسط بیمه گذار به بیمه گر گزارش شده باشد ، ممکن است نقض وظیفه لحاظ شود. پوشش برای “عمل سهل انگاری ، خطا یا ترک” ، بیمه کننده را در مقابل ضرر / شرایطی که فقط در نتیجه هرگونه خطا یا حذف حرفه ای یا اقدام سهل انگاری اتفاق می افتد ، جبران می کند .

پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر معمولاً تا زمانی ادامه می یابد که بیمه کننده خدمات یا محصولات تحت پوشش را ارائه دهد . لغو بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر قبل از این زمان در واقع باعث می شود گویی بیمه شده هرگز تحت پوشش هیچ حادثه ای نبوده است زیرا هر مشتری می تواند پرونده ای را با توجه به هرگونه خدمات یا کالاهایی که قبل از زمان قطع محدودیت های قانونی اتفاق افتاده باشد ،داشته باشد. 


بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان 

این عمل سهل انگاری را قصور پزشکی و قرارداد بیمه را بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان  می نامند .


بیمه مسئولیت حرفه ای وکالت 

این عمل سهل انگاری را قصور قانونی و قرارداد بیمه را بیمه مسئولیت حرفه ای وکلا می نامند . 

پوشش  رفتار برای وکلا بسیار مهم است زیرا یک پرونده بد می تواند تبلیغات بد زیادی ایجاد کند که می تواند به اعتبار یک شرکت حقوقی آسیب برساند.


 حق بیمه مهندس ناظر

در حالی که هزینه بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر عامل اصلی بسیاری از موسسات حقوقی است ، برای اطمینان از اینکه حق بیمه کمتری با پوشش کمتر ارتباط ندارد ، بررسی دقیق لازم است. حق بیمه مهندس ناظر ممکن است بسته به میزان خطر پذیری پذیره نویسان متفاوت باشد .


فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران و پوشش اضافی بیمه مسئولیت مهندس ناظر

پوشش اضافی بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران مبلغی است که شرکت بیمه برای دفاع از مطالبات تحت پوشش هزینه خواهد کرد. ابتدا محدودیت ها با حداکثر میزان وقوع هر واقعه و سپس با حداکثر مقدار کل در هر دوره خط مشی نوشته می شوند. پوشش اضافی بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران مبلغی است که شرکت برای هر ادعا هزینه می کند و مجموع آن سقف هزینه ای است که در هر دوره بیمه مسئولیت مهندسین ناظر بیمه ایران در چندین ادعا هزینه خواهد شد.


صدور بیمه مسئولیت مهندسین ناظر در نمایندگی بیمه ایران قسوریان

این نوع بیمه در واقع در سراسر جهان بسیار رایج است ، زیرا اصلی ترین ابزار مدیریت ریسک برای افراد و شرکت ها محسوب می شود. اگرچه مقررات موجود ممکن است متفاوت باشد و اختلافات قابل توجهی بین کشور و کشور دیگر وجود داشته باشد. در اتحادیه اروپا ، علیرغم تلاش برای هماهنگی قوانین موجود در این بخش از بازار ، هر کشوری قانون چارچوب خاص خود را دارد که منجر به گزینه های گسترده ای می شود. شما می توانید با تلفن 09131760166 و یا با ثبت نام در سایت مدیر بیمه ، بیمه مسئولیت مهندسین ناظر را در اسرع وقت دریافت نمائید.


بیمه خطاها و حذفیات در بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر

بیمه خطاها  ، اقدامات سهل انگاری توسط مشاوران و کارگزاران و نمایندگان انواع مختلف ، از جمله دفاتر اسناد رسمی ، کارگزاران املاک و مستغلات ، نمایندگان بیمه ، خود استفاده می شود ، ارزیابان ، مشاوران مدیریت ، معماران ، معماران منظر ، مهندسان ،نقشه برداران زمین ، وکلا ، مدیران مشاغل شخص ثالث ، متخصصان کنترل کیفیت ، تحلیل گران آزمایش غیر مخرب و بسیاری دیگر. اشتباهی که صدمه مالی به دیگری وارد می کند تقریباً در هر معامله در بسیاری از مشاغل رخ می دهد.


عدم پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر

عدم پوشش یا قطع شدن پوشش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر می تواند ناشی از عدم تمدید بیمه نامه پس از انقضا باشد. بنابراین بیمه شده ممکن است مجبور به ثبت نام با عدم پوشش بیمه مسئولیت مهندسین ناظر باشد که منجر به از دست دادن پوشش اقدامات قبلی می شود به گونه ای که هیچ مشکلی برای مشاغل قبل از تاریخ اجرایی جدید آنها وجود ندارد.


آیا تمام کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی در بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر تحت پوشش است؟

 

برخی از سیاست ها فراتر از پوشش استاندارد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر است. پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر معمولاً شامل افترا ، نقض قرارداد ، نقض ضمانت ، مالکیت معنوی ، آسیب شخصی ، امنیت  و هزینه قرارداد نمی باشد. 

از آنجا که بند عملیاتی یک بیمه نامه مسئولیت مدنی بسیار گسترده است ، به طور معمول یک لیست طولانی از موارد استثنا وجود دارد به طوری که تعهداتی مانند مسئولیت کارفرمایان و مسئولیت عمومی ، که موضوع سایر اشکال بیمه هستند ، تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر قرار نمی گیرند.

منبع: ویکی پدیا

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]